Trajni nalog

Izračun prikazuje rezultate kontinuiranog ulaganja prema principu prenumerando uplata (uplate početkom razdoblja).
Iznos:
KN
Pretpostavka prosječnog
godišnjeg prinosa:
%
Broj godina ulaganja: