Testirajte Vaše znanje o novcu

Pitanje: Ako kupite obveznicu tvrtke
Netočan odgovor!
Točan odgovor je: b. posudili ste tvrtki novac.


Kupujući obveznicu, posuđujete tvrtki novac. Tvrtka Vam obećava isplatiti kamatu na uloženi novac, te uloženu glavnicu na dan dospijeća. Obećanje spomenute isplate općenito čini obveznice sigurnijima od dionica, no i obveznice mogu biti rizične. Ukoliko ih ne planirate čuvati do dospijeća, a uvjeti na tržištu se promijene, cijena obveznice može pasti pa vam se može dogoditi da ih morate prodati po nižoj cijeni od plaćene.

Da bi procijenili rizičnost obveznice, možete provjeriti kreditni rejting obveznice i kreditni rejting izdavatelja. Za razliku od dioničara, imatelji obveznica znaju koji će iznos zaraditi ako tvrtka ne propadne i ukoliko obveznicu zadrže do dospijeća. Ukoliko tvrtka propadne, imatelji obveznica, kao vjerovnici, imaju prednost u odnosu na dioničare prilikom raspodjele preostale imovine tvrtke.


1. Ako kupite dionicu tvrtke

 1. posjedujete dio tvrtke
 2. posudili ste tvrtki novac
 3. odgovorni ste za obveze tvrtke
 4. tvrtka će Vam isplatiti uloženi iznos plus kamate
 5. ne znam

2. Ako kupite obveznicu tvrtke

 1. posjedujete dio tvrtke
 2. posudili ste tvrtki novac
 3. odgovorni ste za obveze tvrtke
 4. možete pomoći u vođenju tvrtke
 5. ne znam

3. U posljednjih 70 godina u SAD, koje je ulaganje investitorima donijelo najviše zarade?

 1. ulaganje u dionice
 2. ulaganje u obveznice
 3. klasična štednja
 4. ne znam

4. Ako kupite dionicu nove tvrtke

 1. ne možete izgubiti novac
 2. možete izgubiti sav novac koji ste uložili u dionice
 3. možete izgubiti samo dio novca koji ste uložili u dionice
 4. ne znam

5. Ivan posjeduje dionice, obveznice i udjele u investicijskim fondovima kako bi smanjio rizik gubitka novca. To se zove

 1. štednja
 2. ukamaćivanje
 3. diversifikacija
 4. ne znam

6. Davor je mjesečno izdvajao određenu svotu sredstava, no sada je u nedoumici gdje bi bilo najbolje uložiti ušteđeno.

 1. staviti novac na štedni račun
 2. uložiti u investicijski fond
 3. kupiti obveznice
 4. isplatiti ostatak duga sa kreditne kartice na kojeg se obračunava kamata od 15%

7. Marija želi imati $100 000 za 20 godina. Što prije počne sa štednjom, manje će trebati štedjeti jer će

 1. tržište dionica rasti
 2. kamate rasti
 3. se uložena sredstva kontinuirano ukamaćivati
 4. ne znam

8. Ivana želi podignuti dio štednje i uložiti ga u investicijski fond zato što

 1. investicijski fondovi garantiraju veću zaradu od štednog računa
 2. investicijski fondovi su nerizični
 3. investicijskim fondovima upravljaju stručnjaci koji odlučuju o investicijama
 4. ne znam

9. Ana ima 22 godine i želi početi štedjeti za mirovinu u koju će otići za 43 godine. Između sljedećih mogućnosti, gdje bi bilo najbolje da Ana uloži većinu svog novca za dugoročne štedne ciljeve?

 1. na štednu knjižicu
 2. na tekući račun
 3. u investicijski fond koji ulaže u dionice
 4. u dionicu jedne tvrtke
 5. ne znam

10. Zakoni štite investitore obvezujući tvrtke da

 1. prikažu dobit prije mogućnosti prodaje dionica
 2. daju investitorima važne informacije
 3. plate dividende
 4. isplate investitore koji su izgubili novac
 5. ne znam