Vizija

Vizija je investicijsko osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja s mogućnošću veće isplate, kroz ulaganja u investicijske fondove PBZ Investa, po isteku osiguranja ili u željenom trenutku isplate.
 • mogućnost dodatnih primanja u budućnosti ulaganjem u investicijske fondove PBZ Investa
 • zaštita vaše obitelji sa zajamčenom isplatom u slučaju smrti
 • fleksibilnost ulaganja u svakom trenutku

Mogući izbor investicijskih fondova:
 • PBZ Bond fond - obveznički fond
 • PBZ Conservative 10 fond - mješoviti fond
 • PBZ Flexible 30 fond - mješoviti fond
 • PBZ Global fond - uravnoteženi fond
 • PBZ Equity fond - dionički fond  

Odaberite vlastitu strategiju ulaganja:


 

Što sve Vizija nudi?
 

 • mogućnost dodatnih prinosa kod dugoročnog ulaganja u investcijske fondove PBZ Investa
 • mogućnost djelomične ili potpune isplate ušteđenog iznosa
 • zaštita obitelji u slučaju nepredvidivih situacija u životu:
  • zajamčena isplata iznosa za slučaj smrti,
  • dodatna isplata za smrt uslijed nezgode i prometne nezgode
  • isplata za trajnu invalidnost ovisno o postotku invaliditeta
 • fleksibilno ulaganje koje u svakom trenutku možete prilagoditi situaciji i potrebama:
 • promjena omjera ulaganja između zajamčenog ulaganja i ulaganja u investicijske fondove PBZ Investa
 • promjena visina premije i zajamčenog osiguranog iznosa
 • mogućnost jednokratnih uplata u investicijske fondove PBZ Investa (uz prethodnu najavu osiguratelju)
 • mogućnost zamjene udjela u investicijskim fondovima PBZ Investa te promjene strategije ulaganja 
 • prilagodba dopunskih osiguranja (nezgoda, prometna nezgoda, trajna invalidnost)
 • prilagodljiva dinamika plaćanja
 • mogućnost privremenog prestanka plaćanja premije

Ulaganja investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja sukladno Prospketu i pravilima odabranih investicijskih fondova.

Investicijsko osiguranje života Vizija možete ugovoriti u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb.
Privredna banka Zagreb distributer je investicijskih životnih osiguranja. Za proizvode investicijskih životnih osiguranja PBZ pruža savjet putem usluge Investicijsko savjetovanje.

Prospekti i pravila investcijskih fondova PBZ Investa, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku u PBZ poslovnicama te na internetskoj stranici PBZ Investa. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.