Vizija

Privredna banka Zagreb i Generali osiguranje dopunili su osigurateljno-investicijski paket životnih osiguranja koji jamči dodatna primanja u mirovini i omogućuje dugoročno ulaganje u investicijske fondove s mogućnošću ostvarenja viših prinosa.

Vizija je osigurateljno investicijski proizvod koji se sastoji od dvije komponente:

1. Ulaganja u policu osiguranja života (za doživljenje):
 • bez rizika
 • garantirana osigurana svota za doživljenje
2. Ulaganja u investicijske fondove (investicijsko osiguranje): 
 • očekivani veći prinos
 • pokriće za slučaj smrti
 • veći rizik za ulaganje
 • rizik snosi ugovaratelj osiguranja
Mogući izbor investicijskih fondova:
 • PBZ Bond fond - obveznički fond
 • PBZ Conservative 10 fond - mješoviti fond
 • PBZ Flexible 30 fond - mješoviti fond
 • PBZ Global fond - uravnoteženi fond
 • PBZ Equity fond - dionički fond  

Odaberite vlastitu strategiju ulaganja:


 


Što sve Vizija nudi?
 

 •     mogućnost dodatnih prinosa kod dugoročnog ulaganja u investcijske fondove
 •  mogućnost djelomične ili potpune isplate ušteđenog iznosa
 •  zaštita obitelji u slučaju nepredvidivih situacija u životu:
  • zajamčena isplata iznosa za slučaj smrti,
  • dodatna isplata za smrt uslijed nezgode i prometne nezgode
  • isplata za trajnu invalidnost ovisna o postotku invaliditeta
 •      fleksibilno ulaganje koje u svakom trenutku možete prilagoditi situaciji i potrebama:
  • promjena omjera ulaganja između garantiranog ulaganja i ulaganja u fondove
  • promjena visina premije i garantiranog osiguranog iznosa
  • mogućnost jednokratnih uplata u fondove (uz prethodnu najavu osiguratelju)
  • mogućnost transfera sredstava iz fonda u fond te promjenu strategije ulaganja u fondovima
  • prilagodba dopunskih osiguranja (nezgoda, prometna nezgoda, trajna invalidnost)
  • prilagodljiva dinamika plaćanja
  • mogućnost privremenog ili trajnog prestanka plaćanja premije sukladno uvjetima


Rizik ulaganja u investicijske fondove snosi ugovaratelj osiguranja sukladno Prospektu i Statutu odabranih investicijskih fondova.

Osigurateljsko - investicijski paket Vizija možete ugovoriti u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d.


Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.