Premium Invest štednja

Privredna banka Zagreb d.d. u paleti štednih proizvoda nudi Premium Invest štednju.

Premium Invest štednja je oročena štednja koja uz povoljne kamatne stope omogućuje ostvarenje stimulacije na iznos obračunate kamate, ako istovremeno s oročavanjem štednje Klijent kupi udjele u PBZ Bond fondu, PBZ Global fondu, PBZ Conservative 10 fondu, PBZ Flexible 30 fondu ili PBZ Equity fondu.

Stimulativni dio kamate se obračunava istekom ugovorenog roka Premium Invest štednje ukoliko su ispunjeni slijedeći uvjeti:
 
  • ako Klijent istovremeno, odnosno odmah nakon sklapanja ugovora o Premium Invest štednji kupi udjele u PBZ Bond fondu, PBZ Global fondu, PBZ Conservative fondu, PBZ Flexible 30 fondu ili PBZ Equity fondui i to za iznos novčanih sredstava koji je jednak visini iznosa oročenog depozita ili u iznosu dvostruko većem od iznosa oročenja
  • ako na dan isteka roka oročenja tako kupljeni udjeli u fondu nisu prodani
  • ako ne raskine ugovor o oročenju prije isteka roka oročenja
    
Premium Invest štednju možete ugovoriti u poslovnicama Privredne banke Zagreb, a više detalja o štednji možete pročitati ovdje.

Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.