PBZ Premium Invest

Privredna banka Zagreb d.d. u paleti štednih proizvoda nudi Premium Invest štednju.

Premium Invest štednja  je nenamjenski oročena štednja koja vam uz povoljne kamatne stope nudi i premiju na obračunatu kamatu ukoliko istovremeno s oročavanjem štednje Klijent kupi udjele u PBZ Bond fondu, PBZ Global fondu, PBZ Conservative 10 fondu ili PBZ Flexible 30 fondu.

Premija se obračunava istekom ugovorenog roka oročenja na iznos obračunate kamate ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarenje premije. 

Uvjeti za obračun premije:
  • ako Klijent istovremeno, odnosno odmah nakon sklapanja ugovora o Premium Invest štednji kupi udjele u PBZ Bond fondu, PBZ Global fondu, PBZ Conservative fondu ili PBZ Flexible 30 fondu kojima upravlja PBZ Invest d.o.o. i to za iznos novčanih sredstava koji je jednak visini iznosa oročenog depozita, u iznosu dvostruko manjem od iznosa oročenja ili u iznosu dvostruko većem od iznosa oročenja,
  • ako na dan isteka roka oročenja tako kupljeni udjeli u fondu nisu prodani, 
  • ako ne raskine ugovor o oročenju prije isteka roka oročenja.
   
Više detalja možete pronaći ovdje.