Bond Life 2

Bond Life 2 je proizvod investicijskog osiguranja života s dodatnim prinosom koji je nastao u suradnji Croatia osiguranja d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i PBZ Investa d.o.o.
Kombinacija police životnog osiguranja i ulaganja sredstava na tržište državnih obveznica putem PBZ Bond fonda čini ovaj proizvod jedinstvenim investicijskim osiguranjem života s mogućnosti dodatnog prinosa.

Bond Life 2 se ugovara na razdoblje od pet godina, te osim isplate vrijednosti referentnog broja udjela u fondu za doživljenje, u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti uključuje osiguranje i zaštitu Vas i Vaše obitelji:
  •  isplatu osigurane svote i vrijednosti referentnog broja udjela u fondu - za slučaj smrti nastale uslijed bolesti
  •  isplatu dvostruke osigurane svote i vrijednosti referentnog broja udjela u fondu - za slučaj smrti nastale zbog nesretnog slučaja
  •  isplatu trostruke osigurane svote i vrijednosti referentnog broja udjela u fondu - za slučaj smrti nastale zbog prometne nezgode

Investicijski cilj PBZ Bond fonda jest osigurati stalnu likvidnost uloga imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja. Investicijska politika fonda primarno je ulaganje u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Minimalni iznos ulaganja je 2.500,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Premija se plaća jednokratno, a umanjena je za osigurateljne troškove u visini 5% uplaćene premije, te se koristi za kupnju udjela PBZ Bond fonda.

Bond Life možete ugovoriti kod Croatia osiguranja d.d. i u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d.