PBZ Bankomati

Putem razgranate mreže bankomata Privredne banke Zagreb d.d. omogućuje se klijentima brz i jednostavan pristup cijenama i stanju PBZ investicijskih fondova 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini.