Grand portfelj

Grand Portfelj je još jedna od usluga PBZ Investa, kod kojeg se klijentu omogućuje zaštita uložene glavnice u eurskoj protuvrijednosti po isteku razdoblja ulaganja, dok prinos ovisi o kretanju vrijednosti tri dionice automobilske industrije. Ova investicijska usluga PBZ Investa pruža mogućnost ostvarivanja prinosa do maksimum 17,10% nakon isteka trogodišnjeg razdoblja ulaganja. Istovremeno je vrijednost uložene glavnice u eurima zaštićena samom strukturom ulaganja, odnosno po isteku trogodišnjeg ulaganja minimalna isplata je vrijednost uplaćenih sredstava, dok prinos ovisi o kretanju cijena izabranih dionica.

Struktura Grand Portfelja, usluge upravljanja portfeljem, sastoji se od ulaganja PBZ Investa u depozitni, opcijski i gotovinski dio.

Depozitni dio uložen u Privrednoj banci Zagreb omogućuje zaštitu glavnice u eurskoj protuvrijednosti, koristeći unaprijed ugovorenu fiksnu trogodišnju kamatnu stopu.

Opcijski dio, koji predstavlja cca 5% prikupljene vrijednosti, dok se preostalih cca 3% ulaže u novčane ekvivalente i služi za isplatu nakande za upravljanje.

PBZ Invest kroz ulaganje u Grand Portfelj omogućuje klijentima  izlaganje dijela imovine najuspješnijim svjetskim kompanijama uz zaštitu uloženih sredstava po dospijeću ulaganja.

Osnovne karakteristike Grand Portfelja: 

Naziv: Grand Portfelj
Zaštita uložene glavnice: DA
Valuta: EUR
Razdoblje ulaganja: 3 godine
Minimalno ulaganje: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
Minimalni prinos: 0%
Maksimalni prinos: 17,10%
Razdoblje upisa: 28.10.2013. – 30.11.2013.
Razdoblje ulaganja: 02.12.2013. – 02.12.2016.

Karakteristike opcije: Promatranje se provodi jedanput godišnje - na godišnjicu početka ulaganja. Ukupno se provode tri promatranja*. Na svakom promatranju se izabire dionica koja ima najvišu cijenu u odnosu na početnu vrijednost (kupovnu) dionice. Najviša cijena na promatranjima ograničena je na 17,10%. Izabrana dionica se izuzima iz budućih promatranja, više se ne uzima u obzir. Ostvareni prinos izabrane dionice na pojedinom promatranju je konačan do kraja ulaganja. Drugim riječima, ostvareni prinos izabrane dionice se „zaključava“ (lock in) i nije ga moguće promijeniti bez obzira što se poslije događa s cijenom iste dionice. Ukupan prinos je prosjek ostvarenih prinosa na tri promatranja.
Detaljnije informacije navedene su u letku Grand Portfelj, dok se za sva dodatna pitanja obratite u PBZ poslovnicu, PBZ Invest, e-mail: pbz.invest@pbz.hr, na telefone 01/6360 758, 01/ 6363 699.
 
Datum*  Prinos Lock in
02.12.2014.  BMW 7,87%, Daimler 10,81%, Peugeot 16,40%  16,40%
02.12.2015.  BMW 20,61%, Daimler 35,32% 17,1%
02.12.2016.  BMW -6,22% -6,22%
ZAVRŠNI PRINOS    9,09%

Na dan 2.12.2013. vrijednosti dionica iznosile su: BMW 85,11 EUR, Daimler 61,22 EUR i Peugeot 8,6944 EUR**.

Na dan 2.12.2014. vrijednosti dionica iznosile su: BMW 91,81 EUR, Daimler 67,84 EUR i Peugeot 10,12 EUR.

Na dan 2.12.2015. vrijednosti dionica iznosile su: BMW 102,65 EUR, Daimler 82,84 EUR.

Na dan 2.12.2016. vrijednosti dionica iznosile su: BMW 79,82 EUR.

Vrijednost dionica u portfelju moguće je pratiti preko web stranice PBZ Investa ili preko Bloomberg terminala za BMW GY na http://www.bloomberg.com/quote/BMW:GR, za DAIMLER na http://www.bloomberg.com/quote/DAI:GR, za PSA PEUGEOT CITROEN na http://www.bloomberg.com/quote/UG:FP.

* Datumi promatranja: 02.12.2014.; 02.12.2015.; 02.12.2016.
** Kupovna cijena dionice Peugeot na 2.12.2013. bila je 11,82 EUR, ali je temeljem korporativne akcije od 2.5.2014. smanjena na 8,69 EUR. Ova promjena odnosi se isključivo za potrebe izračuna prinosa portfelja.