Nadzorni odbor i Uprava

Nadzorni odbor: 
Claudio Malinverno, predsjednik
Marian Matušovič, zamjenik predsjednika
Jakša Krišto, član 
Oleg Uskoković, član


Claudio Malinverno je predsjednik Nadzornog odbora PBZ Investa. Diplomirao je Poslovnu ekonomiju na Università Cattolica di Milano. Od 1995. g. do 1998. g. radio je na mjestu glavnog savjetnika u Andersen Consulting S.p.A. U periodu od 1998. g. do 1999. g. radio je na poslovima Revizije i Compliance u Deutsche Bank S.p.A. Nakon toga je do 2000. g. bio odgovoran za organizaciju Eptafund SGR S.p.A. Od 2000. g. do 2001. g. bio je glavni manager u Andersen Consulting S.p.A. U periodu od 2001. g. do 2002. g. bio je odgovoran za organizaciju Sanpaolo Asset Management SGR S.p.A. Od 2002. g. do 2004. g. bio je odgovoran za organizaciju i akviziciju u Sanpaolo Wealth Management SGR S.p.A. Trenutno, uz članstvo u Nadzornom odboru PBZ Investa radi kao odgovorna osoba za organizaciju, projekte i operacije u Eurizon Capital SGR S.p.A.

Marian Matušovič je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora PBZ Investa. Diplomirao je matematiku na Sveučilištu Comenius u Bratislavi, i trgovinu na Ekonomskom sveučilištu u Bratislavi, te pravo na Sveučilištu Comenius u Bratislavi (posebni program za top menadžment VUB Banke). Završio je poslijediplomski studij na Ekonomskom sveučilištu u Bratislavi, specijalizacija tržišta kapitala, te poslijediplomski studij na Sveučilištu Comenius u Bratislavi, na fakultetu za matematiku i fiziku .Od 1987. do 1993. radio je kao asistent na Ekonomskom sveučilištu u Bratislavi. Od 1993. do 1995. radio je kao analitičar tržišta kapitala, a od 1995. do 1999. kao voditelj odjela tržišne analize u VUB Banci. Od 1999. do 2000. radio je kao generalni direktor odjela za investicijsko bankarstvo, od 2000. do 2002. kao direktor privatnog bankarstva u VUB Banci. Od 2002. do 2013. bio je predsjednik Uprave i  glavni izvršni direktor društva VUB Asset Management. Od 2013. do 2015. bio je  član Uprave i glavni direktor za prodaju i marketing društva VUB Asset Management, a trenutno je član Uprave i glavni izvršni direktor istog društva.
 
Jakša Krišto je odlukom Skupštine Društva od 9. studenog 2016.g. imenovan članom Nadzornog odbora PBZ Investa. Diplomirao je 2004. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. U 2007. magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju Financije i osiguranje, a u 2012. doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006.  radio je u Croatia osiguranju d.d Filijala Split u odjelu prodaje kao pripravnik i stručni suradnik. Od 2006. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za financije kao asistent, od 2012. kao viši asistent, a od 2016. je docent. Izvodi nastavu na predmetima Financijske institucije i tržišta, Upravljanje institucionalnim investitorima i Poslovno bankarstvo. Istraživački interesi su mu upravljanje rizičnom izloženošću institucionalnih investitora, kapitalni zahtjevi i uspješnost investicijskih fondova. Autor je više od 40 znanstvenih i stručnih radova. Održao je više različitih stručnih seminara i radionica na temu upravljanja rizicima, usklađivanja s regulacijom te razvoja proizvoda institucionalnih investitora.

Oleg Uskoković je član Nadzornog odbora PBZ Investa. 1994. je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pripravničkog staža (1994 – 1997) kratko vrijeme ostaje raditi u istom odvjetničkom uredu kao odvjetnik, da bi krajem 1998.g. bio jedan od osnivača Odvjetničkog društva Korušić, Hrg i Uskoković j.t.d., pravnog prednika današnjeg Odvjetničkog društva Uskoković & partneri d.o.o. u koje se društvo preoblikovalo 2008 godine. Uz vođenje poslovanja društva kroz ulogu partnera – direktora, isti ujedno obnaša funkciju člana nadzornog odbora u nekoliko društava, trenutno u Medika d.d., Nexe Grupa d.d., Našicecement d.d., te Atlantska plovidba d.d.
 
Uprava:
Marco Bus, zamjenik člana Uprave 
Emiliano Laruccia, zamjenik člana Uprave 

Marco Bus je dosadašnji član Nadzornog odbora PBZ Investa koji trenutno obavlja funkciju zamjenika člana uprave PBZ Investa. 1990. je diplomirao Političke znanosti na Università degli Studi di Genova, a 2007. završio je London Business School, smjer korporativnih financija. Od 1991. do 1994. radio je kao bankarski službenik, a zatim kao voditelj filijale u Banca Fideurum. Od 1995. do 2002. radio je kao voditelj Odjela za upravljanje portfeljima, te nakon toga kao voditelj financijskih aktivnosti u  Banca Intesa International, Luxembourg (prije Cariplo Bank Int.). Od 2002. do 2003. bio je zaposlen u Societe Europeenne de Banque, Luxembourg kao voditelj Odjela za privatno bankarstvo. Od 2004. do 2007. bio je glavni izvšni direktor odgovoran za privatno bankarstvo, upravljanje fondovima i financijske aktivnosti  u Societe Europeenne de Banque, Luxembourg.  Od 2008. do 2013.  radio je kao Generalni menadžer (član "Direction Agree" u CSSF) u Societe Europeenne de Banque, Luxembourg ( danas Intesa Sanpaolo Bank, Luxembourg).  Od 2014. do srpnja 2016.  bio je voditelj projekta za klijente s visokom neto vrijednošću u Banca IMI, Milano. Od srpnja 2016. radi kao direktor i zamjenik Predsjednika u Eurizon Capital S.A., Luxembourg.

Emiliano Laruccia je dosadašnji član Nadzornog odbora PBZ Investa koji trenutno obavlja funkciju zamjenika člana uprave PBZ Investa. Diplomirao je 1997. Ekonomiju financijskih institucija na Sveučilištu Bocconi u Milanu, a 1998. je završio specijalizaciju iz financija na Sveučilištu Bocconi i na London Business School. Radio je kao analitičar u Banca Commerciale Italiana u periodu od 1997. do 2001., a nakon toga, do 2003., radi je u uredu odgovornom za Mješovite i strukturirane proizvode u Eurizon Capital SGR S.p.A. Od 2003. do 2005. radi u Eurizon Capital S.A. na poziciji voditelja Mješovitih i strukturiranih poslova. Od 2011. do 2016. bio je član Nadzornog odbora PBZ Investa, a na istu funkciju ponovno je imenovan 29. studenoga 2017. Trenutno, osim što obavlja funkciju zamjenika člana uprave PBZ Investa, u Eurizon Capital S.A. radi kao glavni investicijski direktor, a u CIB Investment Fund Management  i VÚB AM obavlja funkciju člana Upravnog odbora.