Komentar tržišta - veljača 020.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START fond 
Fond je u veljači upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,21.
Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju uz očekivano slabu potražnju za kunama te obilje likvidnosti. Ministarstvo financija nastavilo je izdavati jednogodišnje kunske trezorske zapise po nepromijenjenom prinosu 0,06%. Kunska likvidnost u sustavu i dalje je na visokim razinama te dnevni višak iznosi čak 38 milijardi kuna. U narednom razdoblju očekujemo nastavak istog smjera monetarne politike te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond
Fond je u veljači ostvario rast uz prinos 0,13% (na godišnjoj razini 1,75%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,84.
U veljači nije bilo zasjedanja Američke središnje banke. Kamatna stopa i dalje se nalazi unutar raspona 1,50%-1,75%. Glavna tema u svijetu pa tako i u Americi je korona virus te eventualne posljedice istog na usporavanje globalnog rasta. U narednom periodu očekujemo pojačanu volatilnost na svjetskim tržištima i reakcije centralnih banaka u vidu popuštanja monetarnih politika. Kamatne stope na dolar u ožujku očekujemo na nižim razinama.

PBZ Short term bond fond
Fond je u veljači izgubio na vrijednosti -0,04%. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr opet je smanjen te je iznosio 342 milijuna kuna. Investitori su zasigurno čuvali dio likvidnosti kako bi mogli sudjelovati na novom izdanju državnih obveznica RH koje su bile najavljene za kraj veljače. Od kunskih obveznica najviše se trgovalo obveznicom RH dospijeća 2023. godine uz prinos od 0,25%. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosila je 1,29. 

PBZ Euro short term bond fond
Fond je u veljači zabilježio negativan prinos od -0,07%. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr opet je smanjen te je iznosio 342 milijuna kuna. Najveći promet ostvaren je obveznicama RH u valutnoj klauzuli dospijeća 2024. godine uz ostvareni prinos od 0,25%. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 1,55.   

PBZ Bond fond
Fond u veljači bilježi negativan prinos od -0,62%. Jedna od važnijih vijesti u veljači na tržištima je Corona virus koji se globalno širi. Pod utjecajem negativnih vijesti uslijed epidemije virusa investitori su se sklanjali u sigurnije oblike imovine poput obveznica najrazvijenijih zemalja dok su smanjivali izloženost obveznicama perifernih zemalja i zemalja srednje i istočne Europe. Ministarstvo fiinancija je krajem veljače izdalo tri obveznice RH na domaćem tržištu od čega dvije nove. Kunsku obveznicu RH dospijeća 2025. godine u iznosu 5 milijardi kuna uz prinos od 0,37% te obveznicu u valutnoj klauzuli u iznosu od 800 milijuna, dospijeća 2040. godine uz prinos od 1,28%. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 4,62.

PBZ Conservative 10 fond 
Fond je u veljači izgubio na vrijednosti -0,81%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su indeksirana obveznica RH dospijeća 2034. godine te kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 3,35. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu također bilježi negativan doprinos prinosu fonda, s padom cijene od 8,48%. Nakon što je DAX indeks do sredine veljače rastao za više od 4%, s pojavom COVID-19 virusa u Italiji i neizvjesnošću te velikom broju nepoznanica povezanih s potencijalnim trajanjem epidemije i njenim utjecajem na svjetsku ekonomiju, bilježi snažan pad do kraja mjeseca. 
Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju veljače je iznosio 5,53%.  

PBZ International Multi Asset fond
Cijena udjela fonda u veljači bilježi pad od 1,45%. Strategije s direktnom izloženošću prema obvezničkim tržištima bilježile su pozitivne prinose dok su  strategije s fleksibilnom izloženošću prema istima dale negativan doprinos cijeni udjela fonda. Strategije s direktnom i fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima te "multi – asset" strategije bilježile su negativan doprinos. Nakon završetka odlične 2019. te pozitivnog početka tekuće godine, pojava COVID – 19 virusa, sa sobom je donijela nestabilnost na globalna dionička tržišta. Vodeći svjetski indeksi tokom veljače, znatno su oslabili pa je tako američki S&P 500 indeks mjesec završio s minusom od 8,41%, dok je japanski Nikkei 225 u istome periodu zabilježio pad od 8,89%. Europski blue – chip indeks Euro Stoxx 50 na mjesečnoj razini oslabio za 8,55% dok je njemački Dax indeks zabilježio pad od 8,41%. Zbog povećane neizvjesnosti te blage panike na dioničkim tržištima uzrokovane ranije spomenutim virusom, dio investitora odlučio je preseliti u obveznička tržišta koja se tradicionalno smatraju sigurnijm utočištem. Dionička izloženost fonda kroz direktne i fleksibilne strategije iznosi otprilike 9,6%.

PBZ Flexible 30 fond
Cijena udjela fonda u veljači bilježi pad od 0,88%, pri čemu obveznička komponenta fonda bilježi mješovitu izvedbu, dok dionička komponenta koja se sastoji od izloženosti američkom indeksu S&P 500 i europskom blue-chip indeksu Euro Stoxx 50, bilježi snažan pad od -9,09%, odnosno -8,47%. Pad dioničkih indeksa ostvaren je u drugoj polovici veljače, nakon što su pojedini dotaknuli nove povijesne maksimume u prvoj polovici mjeseca. Uzrok padu je širenje epidemije Corona virusa (COVID-19) van granica Kine, odnosno otkrivanje prvih slučajeva u Italiji i njegovo ubrzano širenje tamošnjim ekonomski razvijenim sjeverom zemlje. Neizvjesnost i velik broj nepoznanica oko mogućeg trajanja epidemije i utjecaja na svjetsku ekonomiju djelovao je negativno na sentiment investitora. Dio obveznica bilježi rast kao posljedica neizvjesnosti na dioničkim tržištima, zbog čega različite obvezničke strategije unutar fonda bilježe mjesečni rast. 
Na kraju veljače udio dioničkih financijskih instrumenata iznosio je 8,92%. 

PBZ Global fond 
Cijena udjela fonda u veljači bilježi pad od -4,06%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj unutar obvezničke komponente imale su indeksirana obveznica RH dospijeća 2034. godine te euroobveznica RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 2,05.
Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih  globalnom dioničkom tržištu, bilježi pad u veljači, pri čemu je pad ostvaren u drugoj polovici veljače, nakon što su pojedini indeksi dotaknuli nove povijesne maksimume u prvoj polovici veljače. Uzrok padu je širenje epidemije Corona virusa (COVID-19) van granica Kine, odnosno otkrivanje prvih slučajeva u Italiji i njegovo ubrzano širenje tamošnjim ekonomski razvijenim sjeverom zemlje. Neizvjesnost i velik broj nepoznanica oko mogućeg trajanja epidemije i utjecaja na svjetsku ekonomiju djelovao je negativno na sentiment investitora.
Najveći pad bilježi ETF izložen Sjevernoj Americi (-9,06%). Ostali dionički financijski instrumenti također bilježe negativan prinos, pri čemu najmanji minus bilježi ETF izložen Aziji bez Japana (-1,53%). Na kraju mjeseca udio obveznica u neto imovini fonda iznosio je otprilike 40%, a dioničkih financijskih instrumenata nešto ispod 50%. 

PBZ Equity fond
U veljači su sva regionalna dionička tržišta realizirala negativne prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda oslabila je za 6,7%. Najveći doprinos tom padu dalo je domaće dioničko tržište, koje je ujedno i najviše zastupljeno u portfelju Fonda. Tako je zagrebački dionički indeks CROBEX u veljači realizirao gubitak veći od 8%. Ovaj značajni pad posljedica je globalne zabrinutosti oko širenja epidemije Crorona virusa. 
Od sastavnica CROBEX indeksa najveći pad realizirale su dionice Optima telekoma (-28,32%) i Đure Đakovića (-24,21%). Iako su dionice zabilježile značajne padove, likvidnost na zagrebačkoj burzi je bila izvrsna, jer su pojedini dugoročni investitori odlučili kupovati dionice po ovim nižim cijenama. Domaće su kompanije objavile financijske rezultate poslovanja za 2019. godinu. Značajan rast prihoda zabilježili se kompanije poput Podravke, Atlantika, Adrisa i Valamar Riviere. Smanjenje neto dobiti ostvarili su HT i Končar. Od toga bi izdvojili rezultate Podravke koja je povećala konsolidirane prihode za 4,2% te su u 2019. godini iznosili 4,41 milijarde kuna. EBITDA je porasla za 9,8% na 509 milijuna kuna, dok je neto dobit iznosila 221,6 milijuna kuna što je rast od 7,7% u odnosu na 2018. godinu.
U Sloveniji je lokalni indeks SBITOP pao za 6,64%. Najviše je oslabila dionica Intereurope (-16,57%), uz manje trgovanje. Od likvidnijih dionica značajan pad je realizirala dionica Krke koja se uz intenzivno trgovanje spustila za 7,65%.
Dioničko tržište u Srbiji realiziralo je najmanji pad od 1,13%. Najveći pad realizirala je dionica Energo-projekt holdinga koja je pala za 13,74%. Na ovom dioničkom tržištu je i par sastavnica BELEX15 indeksa realiziralo pozitivne prinose. Izdvojili bi rast Jedinstva Sevojno od 9,47%. 
Rumunjski BET indeks zabilježio je najveći pad među regionalnim dioničkim indeksima, čak 9,04%. Najviše je pala dionica OMV Petrom-a (-15,48%), a prati je dionica Alro sa gubitkom od 14,98%.
Mi smo u veljači smanjivali izloženost prema domaćem dioničkom tržištu, ostalih značajnih promjena nije bilo.