Komentar tržišta - prosinac 2020.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START fond
Fond je u prosincu ostvario rast uz prinos 0,02% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,45.
Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju bez velikih volumena te uz visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od čak 49 milijarde kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U prosincu je održana aukcija trezorskih zapisa uz nepromijenjen  jednogodišnji kunski prinos 0,06%. Uz povećani interes investitora, s obzirom na izostanak iste u studenom, Ministarstvo financija prikupilo je čak 2 mlrd. kuna čime je povećan dug države za 239 milijuna kuna. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond
Fond je u prosincu ostvario rast uz prinos 0,14% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 1,27.
Američka središnja banka (FED), prema očekivanju investitora, zadržala je referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. Čelnici Fed-a nastavljaju podržavati američko gospodarstvo kroz zadržavanje programa kupnji vrijednosnica sve dok se ne postigne značajan daljnji napredak na tržištu rada i u inflaciji. Tijekom nadolazećih mjeseci očekujemo nastavak iznimno ekspanzivne monetarne politike te postizanje dogovora o izdašnom fiskalnom stimulansu u SAD-u. U siječnju očekujemo kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond
Fond je u prosincu porastao 0,01%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi vratio se na skromne razine te je ovaj mjesec protrgovano samo 99 milijuna kuna, uz čak 7 dana bez ikakvog prometa. U prosincu najtrgovanija kunska obveznica bila je obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine, uz prinos od 0,45% te obveznica dospijeća 2023. godine, uz prinos od 0,20%. S ove dvije državne obveznice Republike Hrvatske ostvarena je polovica mjesečnog prometa. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,81.  

PBZ Euro short term bond fond
Fond je u prosincu uvećao svoju vrijednost za 0,21%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi vratio se na skromne razine te je ovaj mjesec protrgovano samo 99 milijuna kuna uz čak 7 dana bez ikakvog prometa. U prosincu najtrgovanije domaće indeksirano izdanje bila je obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine uz prinos od 1,15% koju je po prometu slijedila indeksirana obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2040. godine uz prinos od 1,30%.
Hrvatske i Rumunjske euroobveznice nastavljaju u pozitivnom tonu te s blagim i konstantnim rastom cijene uslijed značajne potražnje za njima. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,98.

PBZ Bond fond
Fond je u prosincu porastao 0,52%. Europska središnja banka (ECB) je na svom mjesečnom sastanku zadržala referentne kamatne stope nepromijenjene, uz objavu da će se kupnje obveznica nastaviti do neposredno prije samog povećanja kamatnih stopa, a dospijeća glavnica dosadašnjih ulaganja u dugoročne vrijednosne papire će se reinvestirati i dugo nakon samog povećanja kamatnih stopa. Program neto kupnje imovine se nastavlja u iznosu od 20 milijardi eura mjesečno a pandemijski hitni program otkupa ili PEPP će se povećati za dodatnih 500 milijardi eura. Čelnici FED-a su na svojoj sjednici tjedan dana kasnije, najavili nastavak potpore američkom gospodarstvu putem otkupa vrijednosnih papira sve dok ne bude očit napredak na tržištu rada i pojavi se inflacija. Početkom mjeseca rejting agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Hrvatske na razini BBB-, uz zadržavanje stabilnih izgleda. Euroobveznice regije kojima smo izloženi poput Hrvatske i Rumunjske, nastavile su s cjenovnim rastom uslijed povećane potražnje i očekivanja pozitivnog raspleta na rumunjskoj političkoj sceni. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda u prosincu imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030., 2040. te 2038. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 5,61.

PBZ Conservative 10 fond
Fond je u prosincu porastao 0,44%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine te euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Uz navedene pozicije značajan pozitivan doprinos imala je i kunska obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 4,35. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 3,21% u prosincu. Unatoč strogim epidemiološkim mjerama koje se primjenjuju u Njemačkoj i pojavi nove varijante COVID-19 u regiji, njemački DAX indeks rastao je i prosincu 3,22%, na temelju obećavajućih novosti o razvoju cjepiva i očekivanog početka cijepljenja, zatim jačanju i produljenju monetarnih mjera ECB-a te postizanju konačnog trgovinskog sporazuma između Velike Britanije i Europske Unije. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem prosinca je iznosio 4,57%.

PBZ International Multi Asset fond
Cijena udjela fonda u prosincu bilježi rast od 0,18%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos rastu cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, u prosincu su nastavila s oporavkom, te su tako većina glavnih svjetskih dioničkih indeksa na zadovoljstvo ulagača, kraj godine dočekala u pozitivnom teritoriju. Početak cijepljenja na globalnoj razini, te stabilni makroekonomski pokazatelji, ulili su dodatnu dozu optimizma na svjetska tržišta što se odrazilo i na prošlomjesečne prinose.  Jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa Dow Jones u prosincu je porastao za 3,27% u odnosu na studeni, dok je S&P 500 u navedenom periodu ojačao za 3,71%. Njemački Dax indeks u istome je periodu porastao za također vrlo dobrih 3,22%. Fond koji sačinjava dioničku komponentu fonda u proteklom je mjesecu porastao za 3,81%. Obveznička komponenta fonda u studenome je također zabilježila kvalitetne prinose. Najviše prinose zabilježili su fondovi koji ulažu u obveznice tržišta u razvoju te „Flexible Bond“ strategije, dok su fondovi iz „Directional Bond“ kategorije zabilježili nešto konzervativnije prinose. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je oko 2,50%.

PBZ Flexible 30 fond
Cijena udjela fonda u prosincu bilježi rast od 0,23% pri čemu su dionička i obveznička komponenta fonda dale pozitivan doprinos rastu cijene udjela fonda. Nakon što su se u studenome počela oporavljati od listopadskog pada, globalna su dionička tržišta u prosincu nastavila svoj oporavak, te su u više nego pozitivnom sentimentu dočekala kraj 2020. godine. Pozitivni rezultati na dioničkim tržištima u prosincu su zabilježeni na svim stranama svijeta, dok su gotovo svi indeksi pozitivni i na razini kalendarske godine. Ohrabrujuće je da su zadnji mjeseci u godini ispraćeni u pozitivnom ritmu, nošenom od strane kvalitetnih makro pokazatelja koji ukazuju na to da bi se oporavak trebao nastaviti, no dio zasluge također se treba pripisati početku cijepljenja svjetskoga stanovništva, koji će se nastaviti u prvoj polovici 2021. godine. Europski blue – chip indeks EuroStoxx 50 u proteklom je mjesecu porastao za 1,72%, dok je američki S&P 500 u istome periodu ojačao za 3,71%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu porasli za 2,43% odnosno 1,14%. Obveznička komponenta fonda u prosincu je također zabilježila dobre prinose. Najviši rast zabilježili su fondovi koji ulažu u obveznice tržišta u razvoju te u korporativne obveznice visokog prinosa. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je oko  13,50%.

PBZ Moderate 30 fond
Vrijednost udjela fonda u prosincu porasla je 0,33%. Obveznički dio portfelja ostvario je još jedan u nizu pozitivan mjesec. Obveznice zemalja kojima smo izloženi u fondu, uslijed povećane potražnje cjenovno su porasle, a najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda ovog mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2031. godine te 2026. godine. Ovaj mjesec smo se odlučili za  dodatnu diverzifikaciju u fondu te smo državnim obveznicama Hrvatske i Rumunjske pridodali obveznice Italije. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi rast u prosincu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile rast u rasponu od 0,46% do 1,13%. Dionička tržišta SAD-a i Europe nastavila su s rastom u prosincu, iako manjim intenzitetom nego u izvrsnom studenom. Optimizam investitora bio je potaknut početkom programa cijepljenja u SAD-u te očekivanom početku cijepljenja i u ostatku svijeta, zatim konačno odobrenom paketu fiskalnih poticaja u SAD-u, jačanju i produljenju monetarnih mjera ECB-a te postignutom trgovinskom sporazumu između Velike Britanije i Europske Unije. Krajem prosinca udio dioničkih investicijskih fondova u neto imovini fonda iznosio je 27,46%.

PBZ Global fond
Vrijednost udjela fonda u prosincu je porasla 1,05%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. te 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 2,32. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi rast u prosincu, pri čemu najveći rast bilježi financijski instrument (ETF) s izloženošću prema Europi (+4,63%), a pozitivan prinos bilježe i svi ostali dionički financijski instrumenti. U prosincu su globalna dionička tržišta nastavila s rastom, iako manjim intenzitetom nego je to bio slučaj u studenom. Početak programa cijepljenja u SAD-u potaknuo je pozitivan prinos američkog tržišta u prosincu. U međuvremenu, Kongres je konačno odobrio dugo očekivani paket fiskalnih poticaja, a potkraj mjeseca američki predsjednik Trump je ustuknuo od ranijih prijetnji i potpisao paket. Kombinirani paket fiskalne pomoći i državnog financiranje u iznosu od 2,3 bilijuna USD uspio je ojačati povjerenje investitora u SAD-u unatoč porastu slučajeva COVID-19. Rasla su i ostala tržišta te su i europska tržišta unatoč pojavi nove varijante COVID-19 u regiji, uspjela zabilježiti pozitivan prinos na krilima obećavajućih novosti o razvoju cjepiva i očekivanog početka cijepljenja te jačanju i produljenju monetarnih mjera ECB-a. Smanjenju volatilnosti europskog dioničkog tržišta doprinijelo je i postizanje konačnog trgovinskog sporazuma između Velike Britanije i Europske Unije, prije isteka dogovorenog prijelaznog razdoblja, koje je trajalo do 31. prosinca 2020. Krajem prosinca udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 50,81%.

PBZ Equity fond
U prosincu su sva regionalna dionička tržišta pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda, kojemu je cijena udjela porasla za 2,15%.
Najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima zabilježilo je rumunjsko tržište dionica, a lokalni dionički indeks BET-10 porastao je za 5,59%, a rast su predvodile dionice iz financijskog sektora (BRD +11,56% i FP +11,11%). Fondul Proprietatea (FP) je uspješno završio otkup vlastitih dionica, što je i jednim dijelom utjecalo na cijenu.
Domaći dionički indeks CROBEX je u prosincu realizirao dobitak od 2,17%. Najbolji performans na Zagrebačkoj burzi realizirala je dionica Saponija d.d. koja je ojačala za 15,68%. Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka zajednički su angažirali Credit Suisse Deutschland da vodi daljnji postupak prodaje njihovih udjela u Optima Telekomu (+6,80%). Končar elektroindustrija je objavila stanje ugovorenih poslova na kraju 2020. u iznosu od 4,4 milijarde kuna te su oni značajno veći u odnosu na stanje na početku godine. Grupa u 2021. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 3,4 milijarde kuna, što je 10% više u odnosu na procjenu poslovanja tekuće godine.
Dioničko tržište u Srbiji je realiziralo drugi najveći rast među lokalnim tržištima, a lokalni dionički indeks BELEX15 porastao za 4,91%. Najveći rast realizirala je dionica NIIS-a koja je ojačala za 12%.
Slovensko dioničko tržište je realiziralo najmanji porast među regionalnim dioničkim tržištima, tako je lokalni dionički indeks SBITOP porastao za 1,30%. Najveći porast realizirala je dionica Cinkarne Celje (5,95%), dok je Telekom Slovenije oslabio za 2,24%.
Mi smo u prosincu povećavali izloženost domaćem dioničkom tržištu, dok smo u manjoj mjeri smanjivali izloženost prema dionicama u Srbiji. U ostalim regionalnim tržištima nije bilo značajnijih promjena.
PBZ Equity fond završio je 2020. godinu sa s prinosom od -7,63% te je tako značajno smanjio gubitak iz prvog kvartala 2020. godine, koji je bio uzrokovan krizom pandemije Covid-19 virusa. U samom vrhuncu krize fond je zabilježio negativni prinos od čak 27,28% (23.03.2020.), a oporavak regionalnih tržišta u narednim periodima je bio dosta usporen. Ipak su u zadnjem kvartalu su i regionalna tržišta uspjela uhvatiti značajniji rast, a na taj oporavak značajno je utjecala objava vijesti o potencijalnom pronalasku visoko učinkovitog cjepiva protiv Covid-19 (od kompanija BioNTech i Pfizer). U 2020. godini najmanje su pale rumunjske (BET indeks -1,72%) i slovenske dionice  (SBITOP -2,78%), dok je najveći pad realizirao domaći CROBEX indeks (-13,79%).