Komentar tržišta - veljača 2019.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START fond 
Fond je u veljači upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,16.
U veljači su održane tri jednogodišnje aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija i jedna polugodišnja. Prinosi su, uz umjerenu potražnju, ostali na istim razinama od 0,06% za šestomjesečni te 0,09% za jednogodišnji trezorski zapis. Uz rekordnu razinu likvidnosti u sustavu (cca 34 milijardi kuna) i ekspanzivni karakter monetarne politike domaće tržište novca i dalje karakterizira mirno trgovanje te stagnacija kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ E-START fond
Fond je u veljači upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 0,03. 
U veljači nije bilo sjednice ECB-a a iduća se očekuje početkom ožujka. Referentna kamatna stopa na euro je i dalje nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Veljaču je obilježila zabrinutost članova ECB-a oko usporavanja rasta u Eurozoni te se nagađa prolongiranje dospijeća LTRO-a (dugoročnog kredita bankama) u svrhu povećanja likvidnosti. Po svemu sudeći kamatne stope u ovoj godini trebale bi ostati nepromijenjene.

PBZ D-START fond
Fond je u veljači ostvario rast uz prinos od 0,16% (na godišnjoj razini 2,09%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 0,01.
Referentna kamatna stopa na dolar nalazi se unutar raspona 2,25%-2,50%. Zbog potencijalnog usporavanja gospodarstva te zbog izostanka inflatornih pritisaka tržište ne očekuje podizanje referentnog kamatnjaka u ovoj godini. Sukladno navedenom, kamatne stope na dolarske depozite i u ožujku očekujemo na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond
Fond u veljači bilježi rast od 0,22%. Promet obveznicama na domaćem tržištu u sastavu indeksa Crobistr u veljači je bio nešto skromniji nego li početkom godine, iako na još uvijek visokoj razini od 1,1 milijardi kuna. Najveći dio prometa ovaj mjesec ostvaren je kunskim obveznicama RH dospijeća 2023. i 2029. godine uz prinose od 0,90% te 2,22%. U veljači je interes investitora za kupovinom obveznica RH bio znatan i povećan u odnosu na kraj prošle godine. Jedan od glavnih razloga je zasigurno i dalje izrazito visoka likvidnost domaćeg novčanog tržišta te sklonost dosadašnjih vlasnika dužničkih vrijednosnih papira RH da ih drže do dospijeća. Modificirana duracija fonda u veljači iznosi 1,82.

PBZ Bond fond
Fond u veljači bilježi pozitivan prinos od 0,43%. Početkom mjeseca Ministarstvo financija je ponudilo dva obveznička izdanja na domaćem tržištu. Obveznice denominirane u valutnoj klauzuli dospijeća 2022. godine te 'duge' kunske obveznice dospijeća 2029. godine uz plan da se prikupi 6 milijardi kuna. Interes investitora je višestruko nadmašio ciljani iznos izdanja te je u konačnici izdano nešto više nego što je prvotno planirano: 500 milijuna eura trogodišnjih obveznica uz prinos od 0,66% te 5 milijardi kuna desetogodišnjih obveznica uz prinos od 2,41%. Europska centralna banka je u smjernicama budućih kretanja naglasila da referentne kamatne stope najvjerojatnije neće dizati čak ni krajem ljeta ove godine kao što je prvotno planirano, nego nešto kasnije, što je također usko vezano uz obveznička tržišta. Na krilima pozitivnih vijesti rast vrijednosti u veljači zabilježila su sva obveznička izdanja u sastavu fonda. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je najdulja kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda u veljači iznosi 4,08.

PBZ Conservative 10 fond
Cijena udjela fonda u veljači bilježi rast od 0,58%, a obveznička komponenta fonda i ovaj je mjesec imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je najdulja kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Nešto manji ali značajan i pozitivan doprinos također je imala kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda u veljači iznosi 3,74.
Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 3,18% u veljači. Time je nastavljen oporavak DAX indeksa nakon značajnog pada u 2018. godini (-18,26%) te je u prva dva mjeseca ostvario rast od 9,06%. Nastavak oporavka se temelji na optimizmu vezanom uz napredak trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine, zatim na "strpljivom" pristupu daljnjem podizanju kamatnih stopa u SAD-u te na solidnim makroekonomskim podacima u vodećim svjetskim ekonomijama. Izloženost fonda njemačkom DAX indeksu na kraju veljače iznosi nešto iznad 5%.

PBZ Global fond
Cijena udjela fonda u veljači je uvećana za 1,65%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj unutar obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda u veljači iznosi 1,76. 
Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi nastavak oporavka u veljači, uz nešto sporiji rast nego u siječnju. Većina svjetskih indeksa nadoknadila je gubitke iz prosinca 2018, no ostala je ispod maksimuma iz kolovoza prošle godine. Nastavak oporavka se temelji na optimizmu vezanom uz napredak trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine, zatim na "strpljivom" pristupu daljnjem podizanju kamatnih stopa u SAD-u te na solidnim makroekonomskim podacima u vodećim svjetskim ekonomijama. Europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 tako bilježi rast od 4,39% u veljači, američki S&P 500 +2,97%, japanski Nikkei 225 +2,94% i kineski Shangai Composite +13,79%. Među komponentama fonda jedino ona izložena tržištima u razvoju (MSCI Emerging Markets Index) bilježi blagi pad u veljači od 0,25% nakon snažnog rasta u siječnju. Izloženost fonda dioničkim tržištima na kraju veljače je iznosila približno 51% neto imovine fonda.

PBZ International Multi Asset fond
Fond je u veljači nastavio s oporavkom zabilježivši rast od 0,64%. Rastu su najviše doprinijele fleksibilne i dioničke strategije, dok su obvezničke strategije imale blago negativan prinos. Izloženost neto imovine fonda obvezničkim strategijama na kraju veljače je iznosila iznad 72%, a dioničkim strategijama iznad 19%, dok se ostatak portfelja odnosio na novac i novčane ekvivalente. Globalno dioničko tržište u veljači bilježi nastavak oporavka, uz nešto sporiji rast nego u siječnju. Većina svjetskih indeksa nadoknadila je gubitke iz prosinca 2018, no ostala je ispod maksimuma iz kolovoza prošle godine. Nastavak oporavka se temelji na optimizmu vezanom uz napredak trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine, zatim na "strpljivom" pristupu daljnjem podizanju kamatnih stopa u SAD-u te na solidnim makroekonomskim podacima u vodećim svjetskim ekonomijama. 
Globalno obvezničko tržište bilo je relativno mirno, pri čemu američke obveznice bilježe pad prinosa odnosno rast cijene zbog komuniciranog opreznijeg pristupa daljnjem podizanju ključnih kamatnih stopa, dok primjerice njemačke obveznice s druge strane, krajem veljače bilježe rast prinosa odnosno pad cijene, zbog općenito veće sklonosti riziku investitora te opreza pred zasjedanje Europske centralne banke (ECB-a) koje je bilo na rasporedu početkom ožujka.

PBZ Flexible 30 fond
Fond je u veljači zabilježio rast cijene udjela od 1,04%. Obveznička komponenta fonda bilježi mješovitu izvedbu, gdje strategije izložene domaćem obvezničkom tržištu, tržištima u razvoju i obveznicama s višim prinosom bilježe pozitivnu izvedbu, dok ostale strategije bilježe negativnu izvedbu. Američke obveznice primjerice bilježe pad prinosa odnosno rast cijene zbog komuniciranog opreznijeg pristupa daljnjem podizanju ključnih kamatnih stopa, dok njemačke obveznice s druge strane, krajem veljače bilježe rast prinosa odnosno pad cijene, zbog općenito veće sklonosti riziku investitora te opreza pred zasjedanje Europske centralne banke (ECB-a) koje je bilo na rasporedu početkom ožujka.
Dionička komponenta fonda bilježi pozitivan doprinos ukupnom prinosu fonda, pri čemu su obje komponente, koje se odnose na izloženost prema SAD-u i Europi, rasle za više od 4% u veljači. Globalno dioničko tržište u veljači bilježi nastavak oporavka, uz nešto sporiji rast nego u siječnju. Većina svjetskih indeksa nadoknadila je gubitke iz prosinca 2018, no ostala je ispod maksimuma iz kolovoza prošle godine. Nastavak oporavka se temelji na optimizmu vezanom uz napredak trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine, zatim na "strpljivom" pristupu daljnjem podizanju kamatnih stopa u SAD-u te na solidnim makroekonomskim podacima u vodećim svjetskim ekonomijama. 
Izloženost fonda obvezničkim tržištima iznosila je približno 67% krajem veljače, dioničkima oko 21%, dok ostatak neto imovine fonda čini izloženost novčanom tržištu. 

PBZ Equity fond
U veljači se cijena udjela oporavila te je fond završio mjesec s plusom od 2,01%. Najveći doprinos tom rastu dolazi s dioničkog tržišta Rumunjske, gdje je indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) skočio za više od 10%. Najviše su ojačale bankarske dionice, a razlog tomu je sve manje nepoznanica oko poreza kojim će rumunjske banke biti pogođene. Sve najavljene mjere koje su u prosincu prošle godine izazvale oštar pad svih rumunjskih dionica, sada su značajno ublažene. 
I ovaj mjesec najveći gubitnik bilo je dioničko tržište u Srbiji gdje je lokalni BELEX indeks realizirao gubitak od 3,41%, a najveći doprinos tom padu napravile su dionice Aerodroma Nikola Tesla. Jedna od najlikvidnijih dionica na tom tržištu NIS objavila je rezultate poslovanja u 2018 godini. Neto dobit za 2018 godinu iznosi 25,1milijarde RSD, što je za 7% manje nego godinu dana ranije. Ovaj manji pad dolazi uslijed većih troškova amortizacije, financijskog gubitka iz prvog kvartala i nešto slabije profitabilnosti u četvrtom kvartalu. EBITDA je iznosila 53,7 milijarde RSD, što je povećanje od 14%, zahvaljujući većim prihodima, većim cijenama nafte te provedenim mjerama za povećanje efikasnosti. 
Domaće dioničko tržište realiziralo je pozitivni prinos u veljači, a zagrebački CROBEX indeks je ojačao za 2,11%. Od likvidnijih komponenti CROBEX indeksa značajnije su ojačale dionice Zagrebačke banke-a (+8,14%) i to zbog najavljene dividende koja je veća od očekivanja investitora. Trgovanje se malo ubrzalo krajem mjeseca nakon što je veliki broj domaćih kompanija objavio svoje poslovne rezultate za prošlu godinu. Nakon nekoliko godina povećane potražnje za turističkim aranžmanima u Hrvatskoj, prošle je godine došlo je do stagnacije rasta turističkog prometa u ljetnoj sezoni. Unatoč nepovoljnim kretanjima, turistička kompanija Valamar Riviera je tijekom 2018. godine zabilježila 6,5 milijuna noćenja (rast od 5%), dok je prosječna cijena povećana na 576 kuna (5%). Ukupni prihodi iznose 2.048 milijuna kuna što predstavlja porast od 11% u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. U veljači je Adris grupa kroz blok transakcije na ZSE otkupila vlastite dionice vrijedne 58 milijuna kuna i to po cijeni od 525 kuna za redovnu dionicu, odnosno 444 kuna za povlaštenu, što je iznad tržišnih razina.
Slovensko dioničko tržište zabilježilo je rast u veljači, a ljubljanski SBITOP Indeks je ojačao za 1,36%. Gledajući od početka ove godine slovensko dioničko tržište realiziralo je najveći (+5%) rast vrijednosti dionica u regiji. Značajan doprinos rastu SBITOP indeksa u veljači dale su dionice Telekoma Slovenije koje su u tom periodu porasle za 5,86%.
Mi smo u veljači smanjivali izloženost slovenskom i srpskom dioničkom tržištu, a ostalih značajnijih promjena nije bilo.