Komentar tržišta - veljača 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond
PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u veljači uz prinos 0,04% (na godišnjoj razini) ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, te kupnjom trezorskih zapisa Ministarstva financija.
Na domaćem novčanom tržištu, u uvjetima rekordno visoke razine likvidnosti u sustavu (cca 17 milijardi kuna) tržišne kamatne stope su zabilježile dodatni pad duž cijele krivulje. Na aukcijama Ministarstva financija protekli mjesec, zbog povećane potražnje tržišnih sudionika za trezorskim zapisima, prinos je ponovno pao, na povijesno najnižih 0,50%. 

PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond ostvario je u veljači prinos od 0,03% (na godišnjoj razini). Nastavljen je trend padajućih kamatnih stopa, koje su na najdužim rokovima tek nešto malo iznad nule, a eurski jednogodišnji trezorski zapis zadržan je na povijesno najnižoj razini od 0,05%. 
Referentne kamatne stope ECB, također su nepromijenjene (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Obzirom da nema značajnih promjena u politici ECB-a očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro.

PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond ostvario je rast u veljači uz prinos 0,89% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. 
U veljači je održan sastanak američke središnje banke na kojoj je referentna kamatna stopa ostala nepromijenjena na razinama 0,50%-0,75%. Obzirom na bolje makroekonomske pokazatelje poput stope inflacije i podataka s tržišta rada očekuje se nastavak pozitivnog trenda kamatnih stopa u 2017. godini.

PBZ Short term bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Short term bond fonda u veljači iznosio je 0,25%. Promet na obvezničkom tržištu blago je intenziviran nakon novog obvezničkog izdanja RH na domaćem tržištu. Ovaj mjesec najviše se trgovalo najduljom 11 godišnjom obveznicom RH uz prinos od 2,75% te obveznicom sa dospijećem za samo godinu dana uz prinos od 0,7%, obje denominirane u kunama. Izloženost obvezničkom tržištu je povećana tijekom veljače.

PBZ Bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Bond fonda u veljači iznosio je 0,77%. Izdanje obveznica RH na domaćem tržištu obilježilo je veljaču. Izdane su dvije obveznice, petogodišnja: dospijeća 2022. godine uz prinos od 2,29% iznosa 3 mlrd HRK, te jedanaestogodišnja: dospijeća 2028. godine uz prinos od 3,09% u iznosu 5,5 mlrd HRK. Potražnja za navedenim izdanjima bila je iznimna te je premašila 20 mlrd HRK. Kao posljedicu investitori koji nisu uspjeli dobiti željene količine na samom izdanju, kupovali su na sekundarnom tržištu što je dovelo do rasta obvezničkog tržišta.  Pozitivnoj mjesečnoj izvedbi najviše je pridonijela kunska obveznica RH s dospijećem 2026. godine te obveznica RH denominirana u eurima sa dospijećem 2022. godine.  Nešto manji ali ipak značajan doprinos rastu vrijednosti imala je i kunska obveznica RH sa dospijećem 2021. godine. Krajem ožujka očekuje se novo eurobond izdanje obveznica RH sukladno najavama iz ministarstva financija. 

PBZ Conservative 10 fond
Vrijednost udjela PBZ Conservative u veljači uvećana je 0,94%, a obveznička komponenta fonda ostvarila je pozitivan doprinos i ovaj mjesec. Najveći doprinos mjesečnoj izvedbi imale su eurske obveznice RH sa dospijećem 2022. godine te kunske obveznice RH sa dospijećima 2021. te 2026. godine. 
Dionička komponenta imala je pozitivan utjecaj uslijed rast njemačkog indeksa DAX koji u veljači iznosi 2,59%. Izloženost fonda Dax-u povećana je na 9% početkom mjeseca.

PBZ Flexible 30 fond
Vrijednost udjela PBZ Flexible 30 fonda porasla je za 1,35%. Pozitivan doprinos ostvarile su obveznička i dionička komponenta. Najveći rast unutar obvezničke komponente ostvaren je na  tržištima zemalja u razvoju čime je ujedno ostvaren i najveći doprinos ukupnom prinosu. Korporativne obveznice slijede rastom kojim su ujedno nadmašile rast državnih obveznica. U segmentu državnih obveznica, domaće su ostvarile pozitivan doprinos koji je umanjen negativnom izvedbom državnih obveznica razvijenih zemalja. Tijekom mjeseca izloženost stranim državnim obveznicama je držana na razini 20%, dok je izloženost korporativnim te obveznicama zemalja u razvoju povećana na 35%. Ukupna izloženost kretala se na razini 55%, a izloženost domaćim državnim obveznicama kretala na razini 20%. Dionička tržišta ostvarila su pozitivan doprinos pod utjecajem rasta američkog i europskog pri čemu je američko tržišta nadmašilo prinosom. Jačanje američkog dolara imalo je pozitivan utjecaj na prinos. Početkom mjeseca je izloženost europskom tržištu je povećana na 13%, a američkom na 10%. 

PBZ Global fond
Vrijednost udjela PBZ Global fonda u veljači porasla je za 2,21%. Najveći doprinos ostvarila je dionička komponenta. Rast američkog tržišta imao je najveći pozitivan utjecaj koji je potpomognut jačanjem dolara prema euru. Slijedi pozitivan doprinos europskih tržišta i tržišta zemalja u razvoju. Promatrajući globalna tržišta, rast predvode tržišta zemalja u razvoju dok je rast sjevernoameričkih i europskih tržišta nešto niži. Japansko tržište ostvarilo je najmanji pozitivan utjecaj. U veljači je nastavljeno s povećanjem izloženost dioničkom tržištu iznad razine benchmarka i to povećanjem europskog tržišta. 
Obveznički dio portfelja ostvario je neutralan utjecaj na prinos u veljači. 

PBZ Equity fond
Vrijednost udjela PBZ Equity fonda u veljači je porasla za 4,88%. Sva su regionalna dionička tržišta zabilježila pozitivne mjesečne prinose. Najveći doprinos rastu cijene udjela dolazi sa domaćeg i slovenskog tržišta kapitala. Najuspješnije regionalno dioničko tržište u veljači bilo je slovensko tržište dionica gdje je lokalni SBITOP Indeks porastao za čak 6,93%. Značajan rast ostvarila su i tržišta dionica u Rumunjskoj (+6,61%) i Kazahstanu (+5,40%), ali ta su tržišta imala manji doprinos u rastu fonda zbog manje izloženosti. Domaći dionički indeks CROBEX realiziralo rast od 3,48%, dok je najmanji rast ostvarilo tržište dionica u Srbiji gdje je lokalni BELEX15 Indeks ojačao za 2,72%. Mi smo u veljači povećavali izloženost prema svim regionalnim tržištima, s naglaskom na domaće tržište dionica.