Komentar tržišta - travanj 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond
PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u travnju uz prinos 0,07% (na godišnjoj razini) ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te trgovanjem trezorskim zapisima Ministarstva financija.
Domaće tržište novca protekli mjesec karakterizira i dalje vrlo visoka razina likvidnosti u sustavu (15 milijardi kuna) ali i stagnacija kamatnih stopa na depozite. Na aukcijama Ministarstva financija protekli mjesec prinos je zadržan na povijesno najnižih 0,45%. Očekujemo nepromijenjenu krivulju kamatnih stopa u narednim tjednima.

PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond zabilježio je u travnju rast od 0,38% zbog izloženosti Agrokoru jer smo vrednovanje njihovih dužničkih vrijednosnih papira prilagodili tržišnoj situaciji. Dužničke vrijednosne papire Agrokora ćemo i u buduće prilagođavati tržišnim uvjetima te u skladu s tim postoji veća mogućnost volatilnosti u narednom razdoblju. 
Europska središnja banka zadržala je referentne kamatne stope nepromijenjenima na sjednici u travnju (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Obzirom da nema zaokreta u politici ECB-a očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro.

PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond je tijekom travnja ostvario rast uz prinos 1,04% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita te kupnjom američkih kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira.
Referentni kamatnjak američke središnje banke nalazi se na razinama 0,75%-1,00%. Na sljedećoj sjednici u svibnju ne očekuje se podizanje referentnog kamatnjaka zbog slabijeg rasta BDP-a u prvom kvartalu. Nakon stabilizacije te poboljšanja makroekonomskih pokazatelja investitori ipak očekuju podizanje kamatnjaka u ljetnim mjesecima. 

PBZ Short term bond fond
Pad vrijednosti udjela PBZ Short term bond fonda u travnju iznosio je 0,14%. Promet na obvezničkom tržištu smanjen je ovaj mjesec te je iznosio tek malo više od polovice prošlomjesečnog, odnosno, 1,4mlrd HRK, unatoč pojačanom trgovanju u posljednjem tjednu gdje je ostvaren najveći dio prometa, čak 763mil HRK. Oskudna trgovina i negativan trend osjetio se na srednjem i kraćem kraju krivulje te imao negativan doprinos vrijednosti fonda. Najviše se trgovalo obveznicom RH u valutnoj klauzuli sa dospijećem 2024. godine, dok se kunskom obveznicom koja dospijeva za godinu dana trgovalo uz prinos od 0,70%. Izloženost obvezničkom tržištu je blago povećana tijekom travnja.

PBZ Bond fond
Vrijednost udjela PBZ Bond fonda u travnju smanjena je 0,12%. U travnju je dospjela međunarodna obveznica RH denominirana u USD, koja je prethodno refinancirana izdanjima na domaćem i europskom tržištu, u veljači i ožujku. Domaći obveznički indeks Crobistr izgubio je također na vrijednosti u travnju 0,25%. Obveznički dio portfelja fonda zabilježio je mješovitu izvedbu. Najveći pozitivan doprinos vrijednosti fonda imale su euroobveznice RH s dospijećem 2022. godine te eurska obveznica HBOR-a sa dospijećem 2020. godine.  Negativan mjesečni doprinos imale su kunska obveznica RH s dospijećem 2022. godine te dolarska obveznica RH s dospijećem 2020. godine. 

PBZ Conservative 10 fond
Vrijednost udjela PBZ Conservative 10 fonda u travnju smanjena je 0,04%, a obveznička komponenta fonda ostvarila je mješoviti doprinos ovaj mjesec. Najveći doprinos pozitivnoj mjesečnoj izvedbi imale su eurske obveznice RH sa dospijećem 2022. godine dok najveći utjecaj na negativan mjesečni doprinos imale su obveznice denominirane u USD sa dospijećem 2019. te 2020. godine.     
Dionička komponenta imala je neutralan utjecaj na prinos fonda. Tijekom mjeseca europska tržišta, pa tako i njemačko, bila su negativna uslijed političke neizvjesnosti oko francuskih predsjedničkih izbora. Nakon završetka prvog kruga u dugoj polovici travnja, prednost proeuropskog kandidata vratila je optimizam na tržišta i tako vodeće indekse podigla na najviše razine.  Dax indeks je probio razinu iz travnja 2015. godine dosegavši tako novu najvišu razinu u povijesti iako je rast na mjesečnoj razini svega 1%. Izloženost fonda prema dioničkom tržištu kretala se na razini od 9% u prvoj polovici mjeseca nakon čega je, uslijed političke neizvjesnosti u Europi, smanjena na 5%. 

PBZ Flexible 30 fond
Vrijednost udjela PBZ Flexible 30 fonda u travnju je porasla za 0,10% i rezultat je pozitivne izvedbe obvezničke komponente dok je dionička komponenta imala neutralan doprinos. Unutar obvezničke komponente, pozitivna izvedba europskih državnih i korporativnih obveznica bila je dovoljna za nadoknadu nešto lošije izvedbe domaćih državnih obveznica. Dionička tržišta bila su pozitivna, pri čemu su prinosi u Europi nadmašili američko tržište. Iako je američko tržište bilo pozitivno, slabljenje američkog dolara u odnosu na euro izbrisalo je taj rast te dodatno umanjilo pozitivnu izvedbu europskog tržišta. Tijekom mjeseca izloženost dioničkom tržištu kretala se između 17% i 22% pri čemu se izloženost europskom tržištu u prvoj polovici mjeseca kretala na razini 13%, a u drugoj polovici je smanjena na 8%, uslijed političke neizvjesnosti oko francuskih predsjedničkih izbora. Izloženost američkom tržištu kretala se na razini 9%. Izloženost stranom obvezničkom tržištu bila je na razini od 50% , a domaćem do 20%. 

PBZ Global fond
Vrijednost udjela PBZ Global fonda u travnju je pala za 0,30%. Dionička tržišta bila su pozitivna pri čemu je najveći rast ostvaren na tržištima u razvoju, a slijede europska tržišta, japansko te američko tržište. Tijekom mjeseca europska tržišta bila su pod pritiskom političke neizvjesnosti oko francuskih predsjedničkih izbora. Nakon što su rezultati prvog kruga pokazali da proeuropska struja ima prednost pred anti-EU strujom, dionička tržišta su porasla, a euro je ojačao u odnosu na svjetske valute. Upravo je slabljenje američkog dolara i japanskog jena za više od dva posto  razlog zašto je pozitivna izvedba dioničkih tržišta umanjenja. Tijekom mjeseca izloženost dioničkom tržištu bila je iznad benchmarka i kretala se na razini 55%, a sredinom mjeseca je smanjena na razinu benchmarka uslijed političke neizvjesnosti.  
Obveznički dio portfelja imao je neutralan utjecaj na prinos u travnju. 

PBZ Equity fond
PBZ Equity fond u travnju je zabilježio pad vrijednosti udjela od 1,95%. Najveći doprinos tom padu dolazi sa domaćeg tržišta dionica gdje je CROBEX Indeks realizirao mjesečni gubitak od 4,39%. Investitorima na domaćoj Burzi i nadalje su bila u fokusu događanja oko koncerna Agrokora. To je ujedno imalo negativan utjecaj i na ostale hrvatske dionice, ali u manjoj mjeri nego u prethodnom mjesecu. Tržište dionica u Srbiji je također imalo negativan doprinos u mjesečnom prinosu fonda, a tom je periodu lokalni BELEX15 Indeks pao za 1,62%. Među gubitnicima bilo je dioničko tržište u Kazahstanu koje je ostvarilo gubitak (-1,50%), ali zbog manjeg udjela unutar portfelja PBZ Equity fonda nije imalo značajni doprinos u prinosu fonda. Najveći porast realiziralo je dioničko tržište u Rumunjskoj gdje je lokalni BET Indeks ojačalo za 2%, a prati ga slovenski SBITOP Indeks sa dobitkom od 0,98%. Dobici tih tržišta ipak nisu bili dovoljni kako bi PBZ Equity fond ostvario pozitivan prinos u travnju. U tom smo periodu smanjivali izloženost prema većini regionalnih tržišta.