Komentar tržišta - svibanj 2019.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START fond 
Fond je u svibnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,22.
Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju uz očekivano slabu potražnju za kunama te obilje likvidnosti. U svibnju su održane dvije aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija. Prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa, uz umjerenu potražnju, ostao je na istoj razini od 0,08%. Domaće banke, posljedično višku likvidnosti koji premašuje 30 milijarde kuna, nisu iskazale interes za dodatnim sredstvima na redovitoj operaciji HNB-a. Očekujemo nastavak mirnog trgovanja na tržištu novca, skromne volumene te stagnaciju kamatnih stopa duž cijele krivulje. 

PBZ E-START fond
Fond je u svibnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 0,02. 
Na zasjedanju u travnju Europska središnja banka (ECB) nije nimalo promijenila svoju retoriku niti postojeće monetarne mjere  te je referentnu kamatnu stopu ostavila nepromijenjenu (depozitna stopa na -0,4%, glavna stopa refinanciranja 0,0%, stopa graničnog refinanciranja 0,25%). Nedostatak inflacijskih pritisaka u Eurozoni i usporen rast europskih ekonomija pruža ECB-u dovoljno prostora za nastavak ekspanzivne monetarne politike. Sukladno navedenom, očekujemo zadržavanje referentne kamatne stope na postojećim razinama u narednom razdoblju.

PBZ D-START fond
Fond je u svibnju ostvario rast uz prinos 0,16% (na godišnjoj razini 1,95%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,29.
Na sjednici u svibnju FED je, u skladu s očekivanjima, ostavio referentnu kamatnu stopu na dolar unutar istog raspona 2,25%-2,50%. Prema mišljenju čelnika FED-a glavni argument protiv podizanja kamatnih stopa su i dalje prigušeni inflatorni pritisci. S druge strane, trgovinski sukob na relaciji SAD-Kina te potencijalno usporavanje gospodarstva razlog su tržišnih nagađanja o smanjivanju kamatnih stopa, potencijalno čak i u ovoj godini. Kamatne stope na dolarske depozite i u lipnju očekujemo na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond
Fond je u svibnju porastao 0,13%. Promet obveznicama na domaćem tržištu u sastavu indeksa Crobistr u svibnju opet je manji nego li mjesec ranije te je iznosio 650 milijuna kuna. Trendovi što se tiče likvidnosti domaćeg obvezničkog tržišta su neumoljivi, ovaj mjesec bili smo svjedocima čak 8 trgovinskih dana bez ikakvog prometa. Problem je i dalje na strani ponude jer interes institucionalnih investitora za obveznicama RH ne prestaje no jednostavno nema dovoljno prodavatelja. Nešto značajniji volumeni u svibnju ostvareni su kunskim izdanjima i to ponajviše dospijećima 2029. te 2023. godine uz prinose od 1,15% te 0,40%. Modificirana duracija fonda u svibnju iznosi 1,55. 

PBZ Bond fond
Fond je u svibnju porastao 0,28%. Globalne napetosti i trgovinski sukobi, ponajviše između SAD-a i Kine su se nastavili, što je investitore diljem svijeta potaklo na povećani oprez te ulaganje svoje imovine u manje rizične klase. Posljedica navedenog je rast cijena obveznica najjačih globalnih gospodarstava, poput Njemačke i SAD-a čije su 10 godišnje obveznice dosegle nove niže razine prinosa krajem mjeseca te se zaustavile na prinosima od -0,20% te 2,15%. Pozitivne trendove na globalnom obvezničkom tržištu slijedile su i obveznice RH, kako na domaćem tako i na eurobond tržištu te su zabilježile pozitivnu mjesečnu izvedbu. Rastu fonda u svibnju najviše su doprinijele kunske obveznice dospijeća 2029. te 2023. godine. Uz prethodno navedene, pozitivan unutarmjesečni utjecaj imale su i euroobveznice RH dospijeća 2025. te 2022. godine. Modificirana duracija fonda na kraju svibnja iznosi 3,87.

PBZ Conservative 10 fond
Fond je u svibnju porastao 0,04%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine. Uz nju, značajan i pozitivan doprinos rastu vrijednosti fonda imala je kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine te euroobveznica RH dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija fonda na kraju svibnja iznosi 3,67.
Dionička komponenta fonda izložena njemačkom DAX indeksu u svibnju bilježi negativan doprinos ukupnom prinosu fonda, s padom od 5,21%. Neočekivana eskalacija trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine početkom svibnja, kada je SAD povisio carine na 200 milijardi USD vrijedan uvoz iz Kine s 10% na 25%, bila je glavni pokretač volatilnosti te u konačnici i pada cijena dionica. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem svibnja je smanjen na 2%. Unatoč padu vrijednosti u svibnju, gledajući od početka godine njemački DAX indeks je u plusu od 11,06%.

PBZ International Multi Asset fond
Cijena udjela fonda u svibnju bilježi pad od 1%, pri čemu su negativan doprinos ostvarile fleksibilne "mulit-asset" strategije te strategije s direktnom i fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima. Pozitivan doprinos ostvarile su strategije s direktnom i fleksibilnom izloženošću obvezničkim tržištima. Svibanj je obilježila korekcija na svjetskim dioničkim tržištima te s druge strane uglavnom pad prinosa, odnosno rast cijena na obvezničkom tržištu. Neočekivana eskalacija trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine početkom svibnja, kada je SAD povisio carine na 200 milijardi USD vrijedan uvoz iz Kine s 10% na 25%, bila je glavni pokretač volatilnosti te u konačnici i pada cijena dionica. Do svibnja su tržišta uglavnom bila nadoknadila gubitke s kraja 2018. te su početkom svibnja čak neki američki indeksi dotaknuli i nove povijesne maksimume, da bi potom doživjeli korekciju do kraja mjeseca. Američki indeksi S&P 500 i Dow Jones tako su pretrpjeli pad od 6,58%, odnosno 6,69%, njemački DAX indeks pad od 5%, japanski NIKKEI 225 -7,45%, kineski Shanghai Composite -5,84%. S druge strane prinosi na državne obveznice bilježe pad te se primjerice prinos do dospijeća na njemačku desetogodišnju obveznicu ponovo spustio u negativan teritorij. Razlog pada prinosa na državne obveznice treba tražiti u najnovijim očekivanjima investitora da će zbog eskalacije trgovinskih napetosti i znakova usporavanja rasta ekonomije, američki FED do kraja godine ponovo spuštati kamatne stope, a europski ECB zbog usporavanja inflacije te također usporavanja rasta ekonomija, neće tako skoro podizati kamatne stope. Obveznice trenutno također pružaju utočište u periodu oscilacija na dioničkim tržištima i u uvjetima povijesno niskih kamatnih stopa na najkonzervativnije oblike ulaganja, poput depozita. 
    
PBZ Flexible 30 fond
Fond u svibnju bilježi negativan prinos od -0,81%. Negativnom prinosu fonda najvećim dijelom je doprinijela dionička komponenta fonda, izložena američkom dioničkom indeksu S&P 500 i europskom blue-chip indeksu Euro Stoxx 50. Svibanj je obilježila korekcija na svjetskim dioničkim tržištima te s druge strane uglavnom pad prinosa, odnosno rast cijena na obvezničkom tržištu. Neočekivana eskalacija trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine početkom svibnja, kada je SAD povisio carine na 200 milijardi USD vrijedan uvoz iz Kine s 10% na 25%, bila je glavni pokretač volatilnosti te u konačnici i pada cijena dionica. Do svibnja su tržišta uglavnom bila nadoknadila gubitke s kraja 2018. te su početkom svibnja čak neki američki indeksi dotaknuli i nove povijesne maksimume, da bi potom doživjeli korekciju do kraja mjeseca. Američki indeks S&P 500 tako je pretrpio pad od 6,58% u svibnju, a Euro Stoxx 50 -6,66%. Krajem svibnja smanjena je izloženost dioničkim tržištima te njihov udio u neto imovini fonda na kraju mjeseca iznosi približno 9%.
S druge strane državne obveznice većinom bilježe rast cijene odnosno pad prinosa te se primjerice prinos do dospijeća na njemačku desetogodišnju obveznicu ponovo spustio u negativan teritorij. Razlog pada prinosa na državne obveznice treba tražiti u najnovijim očekivanjima investitora da će zbog eskalacije trgovinskih napetosti i znakova usporavanja rasta ekonomije, američki FED do kraja godine ponovo spuštati kamatne stope, a europski ECB zbog usporavanja inflacije te također usporavanja rasta ekonomija, neće tako skoro podizati kamatne stope.

PBZ Global fond
Cijena udjela fonda u svibnju je smanjena 2,72%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj od obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. te 2023. godine. Modificirana duracija fonda na kraju svibnja iznosi 1,88.
Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi pad vrijednosti u svibnju. Neočekivana eskalacija trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine početkom svibnja, kada je SAD povisio carine na 200 milijardi USD vrijedan uvoz iz Kine s 10% na 25%, bila je glavni pokretač volatilnosti te u konačnici i korekcije, odnosno pada cijena dionica. Do svibnja su tržišta uglavnom bila nadoknadila gubitke s kraja 2018. te su početkom svibnja čak neki američki indeksi dotaknuli i nove povijesne maksimume, da bi potom doživjeli korekciju do kraja mjeseca. Američki indeksi S&P 500 i Dow Jones tako su pretrpjeli pad od 6,58%, odnosno 6,69%, njemački DAX indeks pad od 5%, japanski NIKKEI 225 -7,45%, kineski Shanghai Composite -5,84%. No, gledajući od početka godine indeksi su i dalje u plusu, S&P 500 +9,78%, Dow Jones +6,38%, DAX +11,06%, NIKKEI 225 +2,93% i Shanghai Composite +16,23%.

PBZ Equity fond
U svibnju su regionalni dionički indeksi realizirali mješovite prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda ojačala je za 0,39%. Među dobitnicima su bili hrvatsko i rumunjsko dioničko tržište, dok su minuse ostvarila dionička tržišta u Sloveniji i Srbiji. Domaće dioničko tržište realiziralo je najveći prinos među regionalnim dioničkim tržištima, a zagrebački CROBEX indeks je ojačao za 0,72%. Od likvidnijih komponenti CROBEX indeksa značajnije su ojačale dionice Končar d.d. (+5,26%). Impresivan rast realizirala je dionica Optima-telekoma (+18,52%), a taj je rast bio potaknut tržišnim špekulacijama i nepotvrđenim vijestima o skoroj prodaji te kompanije. U svibnju je Zagrebačka burza realizirala prosječni dnevni promet od 10,9 milijuna HRK-a, što je povećanje od 46,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Dionički indeks burze u Bukureštu (BET indeks) porastao je za 0,61%, a najveći rast unutar indeksa realizirala je dionica zatvorenog investicijskog fonda Fondul Proprietatea (5,83%). U svibnju je ostvaren prosječni dnevni promet od 9,78 milijuna EUR-a, što predstavlja povećanje od 40,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rumunjska vlada smanjila je zahtjeve za povećanjem temeljnog kapitala obveznih privatnih mirovinskih fondova (II mirovinski stup), koji je uveden kontroverznim poreznim dekretom u prosincu 2018. godine. Tvrtke koje kotiraju na burzi u Bukureštu nagradit će svoje investitore s ukupnom isplatom 7,1 milijardi RON-a dividende od prošle godine. Taj je iznos ipak 5,7% manji nego u 2018. godini i to prije svega zbog slabijih financijskih rezultata državnih poduzeća.
Slovenske su dionice u svibnju zabilježile pad, a ljubljanski SBITOP indeks je oslabio za 1%. Od aktivnijih dioničkih komponenti SBITOP indeksa značajnije je osladila dionica Telekoma Slovenija (-8,36%). Najveća slovenska banka NLB objavila je svoje izvješće za prvo tromjesečje 2019. godine, a prema njemu, banka je zabilježila povećanje neto kamatnog prihoda od 5,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je neto kamatna marža NLB Grupe ostala na razini od 2,56%.
Najveći pad dionica realiziralo je dioničko tržite u Srbiji, a lokalni indeks BELEX15 je oslabio za 1,44%. U svibnju se najviše trgovalo dionicom NIS-a, a dionica je izgubila 1,9% svoje vrijednosti. Najveći pad vrijednosti realizirala dionica Fitofarmacije (-5,96%). Krajem mjeseca Vlada Republike Srbije pozvala je zainteresirane kupce da dostave svoje ponude za kupnju do 83% udjela u Komercijalnoj banci. Ova prodaja je dio programa privatizacije dogovorenog s MMF-om. Rok za podnošenje ponuda je 21. lipnja.
Mi smo i u svibnju povećavali izloženost prema hrvatskom i slovenskom dioničkom tržištu, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.