Komentar tržišta - svibanj 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond
Domaće tržište novca protekli mjesec karakterizira i dalje vrlo visoka razina likvidnosti u sustavu (15 milijardi kuna) ali i stagnacija kamatnih stopa na depozite. Na aukcijama Ministarstva financija protekli mjesec prinos je zadržan na povijesno najnižih 0,45%. Očekujemo nepromijenjenu krivulju kamatnih stopa u narednim tjednima.

PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond je u svibnju ostvario pad od 0,42% zbog izloženosti Agrokoru jer smo vrednovanje njihovih dužničkih vrijednosnih papira prilagodili tržišnoj situaciji. Dužničke vrijednosne papire Agrokora ćemo i u buduće prilagođavati tržišnim uvjetima te u skladu s tim postoji veća mogućnost volatilnosti u narednom razdoblju. 
Europska središnja banka zadržala je referentne kamatne stope nepromijenjenima na sjednici u travnju (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Obzirom da nema zaokreta u politici ECB-a očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro.

PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond je u svibnju ostvario rast uz prinos 0,91% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj.
Referentni kamatnjak američke središnje banke nalazi se na razinama 0,75%-1,00%. Na sljedećoj sjednici u lipnju investitori očekuju podizanje referentnog kamatnjaka. Dobri makroekonomski pokazatelji u budućnosti ići će u prilog najavljenom nastavku trenda restriktivne monetarne politike FED-a u ovoj godini.

PBZ Short term bond fond
PBZ Short term bond fond je u svibnju ostvario rast od 0,02%. Promet na obvezničkom tržištu bio je na izrazito niskim volumenima te je iznosio skromnih 0,4 mlrd. HRK. Zbog povećane razine neizvjesnosti na tržištu (lokalni izbori i situaciju oko Agrokora) institucionalni investitori nisu bili zainteresirani za trgovanje. Najviše se trgovalo obveznicom RH u valutnoj klauzuli sa dospijećem 2020. godine uz prinos od 1,20%. Izloženost obvezničkom tržištu je nepromijenjena tijekom svibnja.

PBZ Bond fond
PBZ Bond fond je u svibnju ostvario rast od 0,43%. Pozitivna kretanja na globalnim obvezničkim tržištima prelila su se i na državne obveznice RH. Najveći doprinos rastu vrijednosti fonda na mjesečnoj razini imalo je Eurobond izdanje obveznica RH sa dospijećem 2022. godine. Nešto manji, ali ipak značajan rast doživjele su kunske obveznice RH sa dospijećem 2021. godine. Promet obveznicama na domaćem tržištu značajno je smanjen na mjesečnoj razini uslijed smanjene potražnje domaćih institucionalnih investitora koji su dosad bili gotovo svakodnevno prisutni.

PBZ Conservative 10 fond
PBZ Conservative 10 fond je u svibnju ostvario rast od 0,38%. Obveznička komponenta fonda ostvarila je pozitivan doprinos, najveći doprinos pozitivnoj mjesečnoj izvedbi imale su eurske obveznice RH sa dospijećem 2022. godine te ih slijede kunske obveznice RH sa dospijećem 2021. i 2022. godine. Dionička komponenta fonda ostvarila je pozitivan doprinos uslijed rasta DAX indeksa koji je u svibnju porastao 1,42%. Izloženost fonda prema Dax-u kretala se između 5% i 9%. Razdoblje niže investiranosti obuhvaća početni dio mjeseca do francuskih predsjedničkih izbora, nakon čega je postupno povećavana izloženost.  

PBZ Flexible 30 fond
PBZ Flexible 30 fond je svibnju ostvario rast od 0,09%. Pozitivna izvedba rezultat je rasta obvezničke komponente i to u najvećoj mjeri državnih obveznica europskih zemalja. Rast cijena, odnosno pad prinosa, uslijedio je nakon završenih predsjedničkih izbora u Francuskoj i pobjedom proeuropske struje. Pozitivan doprinos ostvaren je i na domaćem obvezničkom tržištu uslijed rasta cijena obveznica.  Korporativne obveznice i obveznice zemalja u razvoju imale su neutralan utjecaj na prinos fonda. Dionička komponenta imala je negativan doprinos uslijed slabljenja dolara prema euru. Iako su i europsko i američko tržište ostvarili porast to nije bilo dovoljno za nadoknadu negativnog utjecaja promjene tečaja. Izloženost obvezničkom segmentu kretala se na razini 70%. Dionička komponenta kretala se između 17% na početku mjeseca i povećavana je tijekom mjeseca na 22% do kraja mjeseca.

PBZ Global fond
PBZ Global fonda je u svibnju ostvario -0,61%. Dionička tržišta bila su pozitivna, kako razvijena tako i tržišta u razvoju. Pozitivna izvedba dioničkih tržišta umanjena je jačanjem eura prema najvažnijim svjetskim valutama.  Tako je euro u odnosu na USD ojačao 3,2% odnosno mjesec je započeo s 1,09, a završio s 1,124 USD za jedan euro. Izloženost PBZ Globala američkom tržištu je time dala negativan doprinos jer rast dionica nije bio dovoljan za nadoknadu promjene u tečaju. Euro je ojačao i prema japanskom jenu z a2,5% i tako poništio cjelokupni rast japanskog dioničkog tržišta.
Geopolitičke nesuglasice unose neizvjesnost na tržištu unatoč pozitivnim makroekonomskim pokazateljima. Nakon završenih predsjedničkih izbora u Francuskoj i pobjedom proeuropske struke, tržišta su reagirala pozitivno, no ubrzo je uslijedila volatilnost uslijed političke neizvjesnosti u SAD-u odnosno nakon novih vijesti o istrazi protiv američkog predsjednika. PBZ Global je tijekom mjeseca povećavao izloženost dioničkom segmentu koja se na kraju mjeseca kreće na razini 60% i iznad je razine benchmarka.
Obveznički dio portfelja ostvario je blagi pozitivan utjecaj na prinos u svibnju. 

PBZ Equity fond 
PBZ Equity fond je u svibnju ostvario rast od 0,29%. Sva su regionalna tržišta imala pozitivnu izvedbu osim domaćeg tržišta dionica. CROBEX Indeks je izgubio na vrijednosti 1,98%, a najveći doprinos tom padu imale su dionice iz transportnog i prehrambenog sektora. Nakon dužeg vremena u Hrvatskoj je uspješno okončala javna ponuda dionica, gdje je turistička kompanija Arena Hospitality Group d.d. uspjela u tom procesu prikupiti 100 milijuna EUR novog kapitala. U ovom mjesecu najbolje regionalno dioničko tržište bilo u Rumunjskoj, gdje je lokalni Indeks BET ojačao za čak 6,55%. Slovenski Indeks SBITOP ojačao je za 1,99%, a prati ga dioničko tržište u Kazahstanu koje je ostvarilo dobitak od 0,94%. Tržište dionica u Srbiji je također imalo pozitivan doprinos u mjesečnom prinosu fonda, a tom je periodu lokalni BELEX15 Indeks ojačao za 0,72%. U tom smo periodu smanjivali izloženost prema većini domaćem i srpskom dioničkom tržištu, dok smo povećavali izloženost prema slovenskim, rumunjskim i kazahstanskim dionicama.