Komentar tržišta - studeni 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond 
PBZ Novčani fond je u studenom ostvario rast od 0,001% upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,19.
Obzirom na i dalje izdašan višak likvidnosti u sustavu, trend stagnacije tržišnih kamatnih stopa na domaćem novčanom tržištu se nastavio.
U studenom je održana aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija gdje je zbog velike potražnje investitora prinos na kunski jednogodišnji trezorski zapis pao na novi povijesni minimum 0,25%. HNB je održao prvu strukturnu operaciju ove godine te su prihvaćene sve ponude domaćih banaka u iznosu  530 milijuna kuna na rok od 5 godina po kamatnoj stopi od 1,2%.
Niža kamatna stopa i duži rok dospijeća u usporedbi s aukcijama prošle godine u skladu su s HNB-ovom inicijativom poticanja dugoročnog kreditiranja uz fiksnu kamatnu stopu. U narednom mjesecu očekujemo i dalje pritisak na prinose trezorskih zapisa, te blagi pad kamatnih stopa.

PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond je u studenom  upravljao ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,24. 
Ministarstvo financija je početkom mjeseca na eurskoj aukciji trezorskog zapisa dospijeća 455 dana u potpunosti refinanciralo iznos od 1,5 mlrd eura trezoraca izdanih u kolovozu 2016. Prinos je uz snažan interes investitora pao sa 0,70% na svega 0,10%. 
Prošli mjesec nije bilo sastanka Europske centralne banke. U listopadu je Draghi donio odluku o smanjenju otkupa obveznica, a u studenom je dodatno pojašnjen model otkupa obveznica koji će biti na uštrb državnih a ne korporativnih obveznica. Referentna kamatna stopa na Euro je i dalje nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). U narednim tjednima očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro. 

PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond je u studenom ostvario rast uz prinos 0,73% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fond-a je krajem mjeseca bila 0,04.
U studenom je na sjednici FED-a referentna kamatna stopa na dolar ostala nepromijenjena 1,00%-1,25%. Predsjednik Trump imenovao je Powella za idućeg čelnika FED-a a za njega tržište očekuje provođenje slične ili manje ekspanzivne monetarne politike u odnosu na dosadašnju guvernerke Yellen. U mjesecu pred nama izvjesno je podizanje referentne kamatne stope na dolar.

PBZ Short term bond fond
PBZ Short term bond fond je u studenom ostvario rast od 0,11%. Promet obvezničkog tržišta domaćim državnim obveznicama u sastavu CROBIS-a u studenom je iznosio 1,2 mlrd dok je ukupni obveznički promet iznosio 2,4mlrd. HRK. Time je studeni postao najlikvidniji mjesec u ovoj godini što ponajviše možemo zahvaliti nedavnim novim izdanjima državnih obveznica RH kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Najlikvidnije obvezničko izdanje bila je obveznica koja dospijeva u srpnju iduće godine uz karakteristike trezorskog zapisa zbog tako skorog dospijeća ali ipak neznatno višeg prinosa od 0,3%. Ostvareni prinos fonda dominantno je rezultat rasta cijene kunske obveznice s dospijećem 2022. godine. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 1,92 dok je udio slobodnih novčanih sredstava 25%.  

PBZ Bond fond
PBZ Bond fond je u studenom umanjio svoju vrijednost za simboličnih 0,01%. Mjesec su obilježila dva obveznička izdanja RH. Sredinom mjeseca izdane su Euroobveznice RH u iznosu 1,275 mlrd. EUR uz prinos od 2,95% i kuponom od 2,75% te dospijećem u siječnju 2030. godine. Trenutno je to najduže obvezničko izdanje ikad izdano na stranim tržištima, a interes investitora je 2,5 puta premašio iznos izdanja zbog čega se RH najpovoljnije zadužila, do sada, na stranim tržištima. Krajem mjeseca Ministarstvo financija je nastavilo sa aktivnostima izdajući novu kunsku obveznicu dospijeća 2023. godine čime je dodatno popunila kunsku krivulju. Izdano je 5,8mlrd. HRK obveznica uz prinos od 1,80% i kupon od 1,75%. Interes investitora i u ovom slučaju je višestruko nadmašio planirani iznos izdanja što se očitovalo kroz rast cijene navedenog izdanja, a taj trend se očekuje i u danima koji su pred nama.  Navedeno izdanje primarno je bilo kako bi se zatvorila financijska konstrukcija kunske obveznice koja je dospjela pod oznakom 24. studenog ove godine. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 4,01 dok je udio slobodnih novčanih sredstava smanjen na 1,75%.
    
PBZ Conservative 10 fond
PBZ Conservative 10 fond je u studenom ostvario rast od 0,06%, pri čemu je obveznička komponenta fonda pozitivan doprinos dok je doprinos dioničke komponente bio negativan. 
Obveznički indeks Zagrebačke burze CROBISTR zabilježio je blagu negativnu mjesečnu izvedbu te je umanjio svoju vrijednost 0,13%. Unatoč tome povećana izloženost obveznicama koje su imale pozitivnu izvedbu poput kunske obveznice RH dospijeća 2022. godine te novoizdane euroobveznice RH dospijeća 2030. godine dovele su do skromnog ali pozitivnog rezultata. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 3,90.
Dionička komponenta u fondu ostvarila je negativan doprinos uslijed pada DAX indeksa za 1,55% u studenom. Najveći utjecaj na pad vrijednosti indeksa dolazi iz zdravstvenog i industrijskog  sektora dok su financijski sektor i sektor materijala bili pozitivni. Unatoč padu u studenom, DAX je u odnosu na kraj prošle godine porastao 13,4%. Izloženost fonda njemačkom dioničkom tržištu u studenom se kretala na razini od 7,5%. 

PBZ Flexible 30 fond
PBZ Flexible 30 fond je u studenom ostvario pad od 0,29%. Dionička komponenta ostvarila je negativan doprinos uslijed pada europskog tržišta (EuroStoxx 50 -2,83%) dok je rast američkog dioničkog tržišta (S&P 500 +2,8%) gotovo u cijelosti poništen slabljenjem američkog dolara koji je u studenom prema euru oslabio za 2,2%. Izloženost dioničkom tržištu kretala se na razini 24% od čega je 11,5% bilo izloženo europskom, a 12,5% američkom tržištu.  Obveznička komponenta ostvarila je negativan doprinos pod utjecajem pada cijena korporativnih obveznica i obveznica zemalja u razvoju. Izloženost državnim obveznicama ostvarila je pozitivan doprinos, ali nije bio dovoljan da cijeli segment završi pozitivno. Izloženost fonda svjetskom obvezničkom tržištu kretala se na razini od 50%, a domaćem do 20%. Makroekonomski pokazatelji za Europu su i dalje pozitivni. Objavljeni podaci o gospodarskom rastu Eurozone u trećem tromjesečju od 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i uzlet poslovnog i potrošačkog sentimenta daju podršku dioničkim tržištima, no politička neizvjesnost uslijed izostanka koalicijskog dogovora u Njemačkoj je ipak prevagnula i utjecala na porast volatilnosti i korekciju na tržištu. U SAD-u s druge strane pozitivan utjecaj na tržišta stvara napredak u donošenju odluke o snižavanju korporativnog poreza, pad nezaposlenosti i povećana procjena rasta gospodarstva u trećem tromjesečju na 3,3% na godišnjoj razini. 

PBZ Global fond
PBZ Global fond je u studenom ostvario pad vrijednosti udjela od 0,16%. Negativan prinos najvećim je dijelom rezultat pada europskih dioničkih tržišta (MSCI Europe -2,24%) i slabljenja američkog dolara u odnosu na euro (-2,2%) što je gotovo u potpunosti umanjilo pozitivnu izvedbu sjevernoameričkog tržišta (MSCI North America +2,66%). Obveznički dio portfelja ostvario je minimalan ali pozitivan utjecaj na prinos u studenom. Ostvareni obveznički prinos rezultat je ponajviše pozitivnog doprinosa euroobveznica RH dospijeća 2030. godine. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 1,99.
Svjetska dionička tržišta, gledajući prema regijama, kretala su se mješovito za razliku od rujan i listopada kada su bila usklađena i pozitivna.  Tako su američko i japansko tržište rasli dok su europska tržišta i tržišta u razvoju pala.  Makroekonomski pokazatelji za Europu su i dalje pozitivni. Objavljeni podaci o gospodarskom rastu Eurozone u trećem tromjesečju od 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i uzlet poslovnog i potrošačkog sentimenta daju podršku dioničkim tržištima, no politička neizvjesnost uslijed izostanka koalicijskog dogovora u Njemačkoj je ipak prevagnula i utjecala na porast volatilnosti i korekciju na tržištu. U SAD-u s druge strane pozitivan utjecaj na tržišta stvara napredak u donošenju odluke o snižavanju korporativnog poreza, pad nezaposlenosti i povećana procjena rasta gospodarstva u trećem tromjesečju na 3,3% na godišnjoj razini. 
Tijekom mjeseca izloženost fonda dionicama je blago smanjena uslijed rasta tržišta kako bi se kretala na razini benchmarka odnosno 50%. 

PBZ Equity fond
PBZ Equity fonda je u studenom ostvario pad vrijednosti udjela od 1,38%. Najveći doprinos tom padu dolazi iz portfelja slovenskih dionica. Većina je slovenskih kompanija objavila rezultate poslovanja za treći kvartal gdje je nastavljen pozitivan trend ključnih financijskih pokazatelja. Najviše su oslabile dionice Petrola (-5,63%) i Gorenja (-5,09%), a sam SBITOP Indeks je u tom periodu izgubio 1,91% svoje vrijednosti. Vijesti koje bi negativno utjecale na pad slovenskog tržišta nije bilo, pa možemo reći da je na djelu bio tzv. "profit taking". Dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks), je također imao negativnu izvedbu i oslabio je za 0,59%, a značajan doprinos tom padu dale su dionice iz financijskog sektora. Tržište dionica u Srbiji je realiziralo rast od 1,81%, a najviše se osnažile dionice SojeProtein (+24,17%). Taj je skok u cijeni dionice rezultat nagađanja o mogućem preuzimanju kompanije. Naime, američki investicijski konzorcij York Capital Management i Elements Capital Partners pokrenuli su postupak preuzimanja za Victoria Group koja je vodeći dioničar SojeProtein. Na Zagrebačkoj burzi početkom studenog skinuta je blokada trgovanja dionicama iz Agrokorovog holdinga (Leda, Belja, Jamnice, PIK-Vinkovci, Tiska, Vupika, Zvijezde i Žitnjaka). U početnom razdoblju trgovanja sve su te dionice zabilježile značaje gubitke i volatilnost cijene. Do kraja mjeseca te su se oscilacije smanjile, ali vrijednost tih dionica je ostala i nadalje značajno manja od vrijednosti koje su imale prije izbijanja krize u Agrokoru. CROBEX Indeks je u studenom ostao skoro nepromijenjen (+0,03%) te je ovo razdoblje završio na razini od 1.875,01 bodova. Hrvatske su kompanije objavile rezultate poslovanja za treći kvartal ove godine. Investitore je najviše zanimalo poslovanje turističkih kompanija i utjecaj Agrokora na pojedine kompanije. Turističke kompanije očekivano su zabilježile rast većine ključnih pokazatelja i producirale dobre financijske rezultate. Utjecaj Agrokora nije imao značajnije negativne učinke na sektor prehrane. Iako je Podravka zabilježila pad dobiti, to nije bilo povezano sa krizom u Agrokoru. Najveći porast bilježi dioničko tržište u Kazahstanu, gdje je MSEIKZUN Indeks porastao za više od 10%. Na rast tog indeksa utjecao je snažan rast pojedinih kompanija iz energetskog sektora. Mi smo u studenom smanjivali izloženost prema Srbiji i Sloveniji, a ostalih značajnijih