Komentar tržišta - srpanj 2018.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START FOND
PBZ START fond je u srpnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,17.
Tijekom proteklog mjeseca dnevni višak kunske likvidnosti se nešto smanjio na cca 20 milijardi kuna. Obzirom na vrhunac turističke sezone moguća je daljnja potražnja za kunama iako su kamatne stope duž krivulje ostale nepromijenjene.
Tijekom srpnja, već tradicionalno, nisu se održavale aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija te je prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa i dalje na razini 0,09%. Na redovitim tjednim obrnutim aukcijama HNB-a izostao je interes banaka za dodatnom likvidnošću. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na izrazito niskim razinama.

PBZ E-START FOND
PBZ E-START fond je u srpnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 0,14.
U srpnju je referentna kamatna stopa na Euro ostala, prema očekivanju investitora, nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Na sastanku ECB-a ponovno je potvrđen kraj provođenja otkupa obveznica krajem 2018. godine te od rujna smanjenje otkupa obveznica s razine 30 milijardi EUR-a na 15 milijardi EUR-a mjesečno. Guverner Draghi potvrdio je i prvo podizanje referentne stope tek nakon ljeta 2019. Kamatne stope na euro očekujemo na postojećim minimalnim razinama i u kolovozu.

PBZ D-START FOND
PBZ D-START fond je u srpnju ostvario rast uz prinos 0,14% (na godišnjoj razini 1,61%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,02.
Na zadnjoj sjednici FED-a u lipnju, sukladno dobrim makroekonomskim podacima, podignuta je referentna kamatna stopa na dolar za 25 baznih poena te se sada nalazi unutar raspona 1,75%-2,00%. Do kraja godine moguća su čak dva podizanja referentnog kamatnjaka. Kamatne stope na dolarske depozite u kolovozu bi sukladno navedenom mogle blago porasti duž cijele krivulje.

PBZ SHORT TERM BOND FOND
PBZ Short term bond fond je u srpnju porastao za 0,11%. Mjesec srpanj je obilježilo novo izdanje državnih obveznica Republike Hrvatske. Naime početkom srpnja dospjela je kunska obveznica u iznosu 6 milijardi kuna te je država kako bi refinancirala postojeće obveze najavila novo izdanje. Izdane su dvije  kunske obveznice jedna dospijeća 2023. a druga 2029. godine. Kraće izdanje je izdano u vrijednosti 5,5 milijardi kuna uz prinos od 1,22% dok je dulja tranša izdana u iznosu 5 milijardi kuna uz prinos od 2,58%. Interes za izdanjem je nadmašio ponudu te je zaprimljen interes institucionalnih investitora u iznosu preko 16 milijardi kuna. Najviše se trgovalo novo reizdanom kunskom obveznicom dospijeća 2023. godine uz prinos od 1,10%. Modificirana duracija fonda u srpnju iznosi 1,78.

PBZ BOND FOND
PBZ Bond fond je u srpnju porastao  0,25%. Mjesec srpanj je obilježilo novo izdanje državnih obveznica Republike Hrvatske. Naime početkom srpnja dospjela je kunska obveznica u iznosu 6 milijardi kuna te je država kako bi refinancirala postojeće obveze najavila novo izdanje. Izdane su dvije  kunske obveznice jedna dospijeća 2023. a druga 2029. godine. Kraće izdanje je izdano u vrijednosti 5,5 milijardi kuna uz prinos od 1,22% dok je dulja tranša izdana u iznosu 5 milijardi kuna uz prinos od 2,58%. U srpnju pozitivnom doprinosu rastu vrijednosti fonda ponajviše je doprinio rast na globalnom obvezničkom tržištu te posljedično rast vrijednosti Euroobveznica RH dospijeća 2022. godine. Rastu su također značajno doprinijele na domaćem tržištu kunske obveznice RH dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda u srpnju iznosi 3,46.

PBZ CONSERVATIVE 10 FOND
PBZ Conservative 10 u srpnju bilježi rast od 0,41%, dosegnuvši tako prinos od 1,67% u prvih sedam mjeseci tekuće godine. Doprinos pozitivnom prinosu stigao je i od obvezničke i dioničke komponente fonda. Obvezničku komponentu fonda čine državne obveznice RH, a dioničku komponentu financijski instrument s izloženošću prema dioničkom tržištu Njemačke. Kako je Europska Centralna Banka (ECB) na svom posljednje zasjedanju samo ponovila već rečeno, a to je da neće podizati referentne kamatne stope prije sredine iduće godine te kako je inflacija pod kontrolom u svim vodećim svjetskim ekonomijama, tako je i prestao pritisak na rast prinosa na državne obveznice. Domaća ekonomija bilježi pozitivne trendove, likvidnost financijskog sustava je rekordna te se očekuje i potencijalno dizanje kreditnog rejtinga, što je također utjecalo na pozitivan prinos domaćih obveznica u srpnju. Smirivanje trgovinskih napetosti između SAD-a i EU te dobri makroekonomski podaci koji upućuju na nastavak globalne ekspanzije bez bilo kakvih naznaka recesije, pridonijeli su pozitivnom doprinosu dioničke komponente fonda.

PBZ FLEXIBLE 30 FOND
PBZ Flexible 30 fond je u srpnju ostvario rast od 0,79% pod utjecajem pozitivne izvedbe obvezničke i dioničke komponente fonda. Na krilima dobrih makroekonomskih podataka, uz inflaciju pod kontrolom u vodećim svjetskim ekonomijama te bez negativnih iznenađenja od strane centralnih banaka, globalno tržište kapitala bilježi rast u srpnju. Gotovo sve komponente fonda u srpnju su zabilježile pozitivan prinos, pri čemu je dionička komponenta fonda, izložena dioničkim tržištima EU i SAD-a, predvodila rast. Tim rastom fond je umanjio minus u tekućoj godini na -0,27%, nastao s poremećajima na obvezničkom tržištu, uzrokovanima postizbornim ekonomskim i političkim rizicima u Italiji te minusima na dioničkim i obvezničkim tržištima u razvoju, uzrokovanima podizanjem kamatnih stopa u SAD-u.

PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET FOND
PBZ International Multi Asset fond je u srpnju ostvario rast od 0,72% pod pozitivnim utjecajem kako obvezničke tako i dioničke komponente fonda. Na krilima dobrih makroekonomskih podataka, uz inflaciju pod kontrolom u vodećim svjetskim ekonomijama te bez negativnih iznenađenja od strane centralnih banaka, globalno tržište kapitala bilježi rast u srpnju. Taj rast je ublažio minus u tekućoj godini na -2,29%, nastao s poremećajima na obvezničkom tržištu, uzrokovanima postizbornim ekonomskim i političkim rizicima u Italiji te minusima na dioničkim i obvezničkim tržištima u razvoju, uzrokovanima podizanjem kamatnih stopa u SAD-u.

PBZ GLOBAL FOND
Cijena udjela PBZ Global fonda u srpnju je rasla 1,18%, čime je ukupan prinos u ovoj godini dosegnuo 2,73%. Rast su predvodili financijski instrumenti s izloženošću prema dioničkom tržištu Sjeverne Amerike. Nakon turbulentnog prvog kvartala i oporavka tržišta u drugom kvartalu, početak trećeg kvartala je donio nastavak pozitivnog trenda na većini svjetskih dioničkih tržišta. Razlog tome leži u činjenici da makroekonomski podaci upućuju na nastavak globalne ekspanzije bez bilo kakvih naznaka recesije u vodećim svjetskim gospodarstvima. Pozitivan doprinos prinosu fonda došao je i od obvezničke komponente fonda, koja se sastoji od državnih obveznica RH. Kako je Europska Centralna Banka (ECB) na svom posljednje zasjedanju samo ponovila već rečeno, a to je da neće podizati referentne kamatne stope prije sredine iduće godine te kako je inflacija pod kontrolom u svim vodećim svjetskim ekonomijama, tako je i prestao pritisak na rast prinosa na državne obveznice. Domaća ekonomija bilježi pozitivne trendove, likvidnost financijskog sustava je rekordna te se očekuje i potencijalno dizanje kreditnog rejtinga, što je također utjecalo na pozitivan prinos domaćih obveznica u srpnju.

PBZ EQUITY FOND
Cijena udjela PBZ Equity fonda u srpnju je porasla za 1,18%. Regionalna tržišta su većinom završila u pozitivnom teritoriju, osim dioničkog tržišta u Rumunjskoj. Najveći doprinos mjesečnom rastu PBZ Equity fonda dolazi iz portfelja domaćih dionica. Iako je CROBEX indeks u tom je periodu zabilježio rast od samo 0,19%, veći rast ostvarile su pojedine domaće dionice koje imaju značajniji udjel u portfelju PBZ Equity fonda (Podravka +5,59%, Hrvatski telekom +3,31%, Atlantic grupa +2,05%, Adris grupa +1,42%). Nakon dužeg perioda i dioničko tržište u Srbiji značajnije je doprinijelo pozitivnoj izvedbi PBZ Equity fonda. Tako je lokalni indeks BELEX15 zabilježio rast od 0,76% što je ujedno i najveći rast unutar dioničkih indeksa u regiji. Najveći doprinos rastu BELEX15 indeksa dala je dionica Aerodroma Nikola Tesla koja je dobila na vrijednosti skoro 3%, a ta je dionica također značajno zastupljena unutar portfelja PBZ Equity fonda. Slovensko tržište dionica realiziralo je rast od samo 0,07%. Jači pad unutar SBITOP indeksa realizirale su dionice Slovenskog telekoma (-16,78%), ali taj pad je većinom bio pod utjecajem proteka roka koji daje dioničarima pravo na dividendu. Dionica Cinkarne Celje i nadalje ostvaruje lijepi rast, tako je u srpnju je porasla za čak 6,43%. Tržište dionica u Rumunjskoj je jedino regionalno dioničko tržište koje je realiziralo negativan prinos. Tako je dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) pao za 1,35%, a najveći pad realizirala je dionica Romgaza (-18,21%), ali je i ovaj pad bio većinom pod utjecajem proteka roka koji daje dioničarima pravo na dividendu.
Mi smo u srpnju povećavali izloženost domaćim dionicama, dok smo smanjivali izloženost slovenskim i rumunjskim dionicama.