Komentar tržišta - srpanj 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond 

Prošli mjesec domaće novčano tržište karakteriziralo je mirno trgovanje uz slabu potražnju za kunama praćenu velikim viškom likvidnosti u sustavu (cca 16 mlrd kuna) dok su tržišne kamatne stope nastavile svakodnevnu oscilaciju oko postojećih razina.
PBZ Novčani fond je u srpnju ostvario rast od 0,003% upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,22.
Tijekom srpnja nisu održane aukcije trezorskih zapisa pa je prinos na jednogodišnjem kunskom trezorskom zapisu i dalje nepromijenjenih 0,45%. Na redovitim tjednim obrnutim repo aukcijama HNB-a tijekom srpnja prihvaćeno je tek skromnih 60 milijuna kuna s obzirom na obilje likvidnosti u sustavu. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na izrazito niskim razinama sukladno slaboj potražnji za kunama, niskim volumenima trgovanja i visokoj likvidnosti u sustavu. 

PBZ Euro novčani fond

PBZ Euro novčani fond je u srpnju ostvario rast od 0,003% upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,17.
Referentna kamatna stopa na euro i dalje je nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Guverner ECB-a Draghi je u svom zadnjem obraćanju javnosti dao naslutiti da nije došlo do promjene u planiranom toku monetarne politike. Potvrdio je postojani rast u eurozoni ali i još uvijek slabe inflacijske pritiske. Sukladno tome ECB će nastaviti s programom otkupa obveznica do kraja 2017. U narednom mjesecu očekujemo i dalje nastavak niskih kamatnih stopa na euro. 

PBZ Dollar fond

PBZ Dollar fond je u srpnju ostvario rast uz prinos 0,95% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fond-a je krajem mjeseca bila 0,04.
Referentna kamatna stopa na dolar, nakon podizanja iste u lipnju, nalazi se na razinama 1,00%-1,25%. Dobri pokazatelji s tržišta rada te gospodarski rast od 2,6% u SAD idu u prilog očekivanjima investitora za još jedno podizanje referentnog kamatnjaka u ovoj godini. U narednim mjesecima očekujemo stagnaciju dolarskih kamatnih stopa.

PBZ Short term bond fond

PBZ Short term bond fond je u srpnju ostvario rast od 0,14%. Promet obvezničkog tržišta domaćim državnim obveznicama u srpnju iznosio 1,5mlrd. HRK što je porast u odnosu na prethodni mjesec. Intenziviranje trgovanja obveznicama prisutno je nakon novog izdanja obveznica RH početkom mjeseca. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je još jednu pozitivnu mjesečnu izvedbu te su također sve obveznice u portfelju imale pozitivan mjesečni doprinos. Ostvareni prinos fonda ponajviše je rezultat rasta cijene kunske obveznice s dospijećem 2021. godine te 2020. godine. Duracija fonda u srpnju iznosi 2,16 dok je udio slobodnih novčanih sredstava 4%.  

PBZ Bond fond

PBZ Bond fond je u srpnju ostvario rast od 0,36%. Početkom mjeseca ostvareno je novo izdanje državnih obveznica na domaćem tržištu u kunama indeksirano uz tečaj EUR/HRK. Izdane su obveznice sa dospijećem 2032. godine što je prvo 15godišnje izdanje obveznica RH uz prinos od niskih 3,30%. Povećani interes investitora, posebice od strane osiguravatelja kojima je bitna ročna usklađenost priljeva i odljeva dovela je do većeg izdanja od prvotno planiranog te je iznosilo 3 mlrd. HRK. Sudjelovali smo na primarnom izdanju te smo upisali navedenu obveznicu za fond. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je također pozitivnu mjesečnu izvedbu. 
Hrvatske obveznice na međunarodnim tržištima zabilježile su izrazito pozitivnu izvedbu uslijed smanjivanja CDS-a Hrvatske, dok su Njemačka desetogodišnja izdanja porasla u prinosu sa 0,45% na 0,55%. Najdulje međunarodno eursko izdanje obveznica RH dospijeća 2027. godine poraslo je u cijeni na mjesečnoj razini za 1% uz trenutni prinos od 2,65%. ECB objavila je da planira zadržati kamatne stope na ovim razinama dulji period vremena, dok će nepromijenjene razine otkupa obveznica ostati do kraja ove godine a u drugoj polovici 2018. se očekuje da će ECB skroz prestati s otkupom.   
Duracija fonda u srpnju iznosi 3,89 dok je udio slobodnih novčanih sredstava na 5%.
    
PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 fond je u srpnju ostvario rast od 0,18%, a obveznička komponenta fonda ostvarila je još jedan pozitivan doprinos ovaj mjesec. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu. Najveći doprinos pozitivnoj mjesečnoj izvedbi imale su euroobveznice dospijeća 2022. godine te ih slijede kunske obveznice RH sa dospijećem 2021. godine. Sudjelovali smo na novom izdanju državnih obveznica dospijeća 2032. godine te smo upisali navedenu obveznicu za fond. Duracija fonda u srpnju iznosi 3,62.
Dionička komponenta u Conservative 10 fondu ostvarivala je tijekom mjeseca negativan doprinos. Njemački DAX indeks je u prvoj polovici mjeseca uspio nadoknaditi većinu pada, iz zadnjeg tjedna lipnja, rastom od gotovo tri posto, no nije uspio zadržati tu dinamiku do kraja mjeseca. Na mjesečnoj razini zabilježio je pad od 1,68% čemu su najviše doprinijele farmaceutska i automobilska industrija. Jačanje eura od 3,6% u odnosu na USD stvorilo je dodatan pritisak na njemačke kompanije unatoč izjavama da ECB neće žuriti sa smanjenjem monetarne pomoći jer je inflacija u euro zoni ispod ciljanih 2%. Dodatno, vijest da su njemački proizvođači luksuznih automobila Daimler, BMW i Volkswagen surađivali u slučaju dizelskog skandala negativno se odrazila na cijene dionica i narušila povjerenje u njemačku dizelsku autoindustriju. S druge strane, pozitivan utjecaj na izvedbu indeksa imala je financijska industrija, dok najveći pojedinačni doprinos ostvario je Adidas nakon objave rasta dobiti u drugom tromjesečju. Izloženost fonda njemačkom tržištu kretala se na razini 5,5% od mogućih 10%.

PBZ Flexible 30 fond

PBZ Flexible 30 fond je u srpnju ostvario smanjenje vrijednosti udjela za 0,10%. pod utjecajem negativne izvedbe dioničke komponente. 
Dionička tržišta bila su pozitivna promatrano u lokalnoj valuti. No, slabljenje američkog dolara prema euru od 3,6% u srpnju izbrisalo je čitav rast dioničkog tržišta te rezultiralo negativnim doprinosom ukupnom mjesečnom prinosu. U SAD-u je S&P500 s rastom od 1,9% nadmašio europski Eurostoxx 50 koji je porastao svega 0,2%. 
Obveznička komponenta ostvarila je pozitivan doprinos uslijed pozitivne izvedbe državnih i korporativnih obveznica dok su obveznice zemalja u razvoju bile negativne. Nakon prošlomjesečnog pada cijena, u srpnju su se obveznice europskih zemalja oporavile, posebno obveznice zemalja tzv. "europske periferije" (IT, ES, PG). Korporativne obveznice nadmašile su prinosom državne te zajedno ostvarile pozitivan doprinos fondu. 
Monetarna politika nije se mijenjala na sjednicama ECB-a i Fed-a, a retorika je bila ublažena u odnosu na izjave iz lipnja. Pažnja tržišta je tako pomaknuta na jesen, za kada se očekuju konkretniji detalji o planiranom smanjenu kvantitativne pomoći u Europi odnosno dodatnog podizanja kamatnih stopa u SAD-u. Makro pokazatelji i dalje ukazuju na stabilan i umjeren gospodarski rast. U prilog tome ide i objavljena procjena rasta američkog BDP-a u drugom tromjesečju od 2,6% na godišnjoj razini. Europski pokazatelji sentimenta nastavljaju pozitivan trend pri čemu je inflacija na 1,3% u odnosu na ciljanih 2%. 
Izloženost obvezničkoj komponenti je povećana na razinu od 70% kroz povećanje izloženosti domaćim državnim obveznicama koje ostvaruju pozitivnu izvedbu. Izloženost fonda europskom dioničkom tržištu kretala se na razini 8,5% i smanjena je u odnosu na lipanj dok se izloženost američkom tržištu kretala na razini 12,5% i povećana je u odnosu na prethodni mjesec. 

PBZ Global fond

PBZ Global fond je u srpnju ostvario smanjenje vrijednosti udjela za 0,12%. Obveznički dio portfelja ostvario je blagi pozitivan utjecaj na prinos u srpnju. Ostvareni obveznički prinos ponajviše je rezultat pozitivnog doprinosa zbog rasta domaće kunske obveznice dospijeća 2021. godine te euroobveznice s dospijećem 2022. godine. Sudjelovali smo na novom izdanju državnih obveznica dospijeća 2032. godine te smo upisali navedenu obveznicu za fond.
Dionička tržišta su u srpnju bila pod utjecajem pozitivnih makro pokazatelja koji dolaze s razvijenih tržišta i tržišta u razvoju. Gospodarski rast SAD-a u drugom tromjesečju je procijenjen na 2,6% na godišnjoj razini što predstavlja ubrzanju u odnosu na prvo tromjesečje. Kina je objavila rast od 6,9% što je nešto više od očekivanja. Sentiment proizvođača u Europi je pozitivan i u rastućem trendu dok je pokazatelj poslovne klime u Njemačkoj kojeg objavljuje Ifo institut na najvišoj razini. Niska razina inflacije na globalnoj razini rezultirala je umjerenim porukama čelnika središnjih banaka ECB-a i Fed-a koji u srpnju nisu mijenjali smjernice monetarnih politika. Fokus je prebačen na jesen kada bi ECB trebao dati nešto detalja o planu smanjivanja kvantitativne pomoći dok bi Fed trebao dati detalje o planiranom smanjenju bilance i dizanju kamatnih stopa. Unatoč tome euro je ojačao prema dolaru za dodatnih 3,6% i tako stvorilo pritisak na buduće zarade europskih izvoznika. U SAD-u politička neizvjesnost i dalje traje, a vide se najviše u neuspjehu provedbe predizbornih obećanja. Na strani kompanija, u tijeku je objava financijskih izvještaja za drugo tromjesečje, koja je započela pozitivno. 
Na kraju mjeseca, tržišta u razvoju ostvarila su najveći rast (MSCI EM +5,5%), američko tržište slijedi (S&P 500 +1,9%), dok su europska tržišta zabilježila pad (MSCI Europe -0,42%), no jačanje eura u odnosu na USD izbrisala je ukupan rast američkog tržišta te je prinos tranzicijskih zemalja više nego prepolovljen. 
Tijekom mjeseca izloženost dioničkom tržištu držana je na razini benchmarka.

PBZ Equity fond

PBZ Equity fond je u srpnju ostvario rast vrijednosti udjela za 1,93%. Sva su regionalna dionička tržišta imala su pozitivnu izvedbu. Najviše je ojačalo rumunjsko tržište dionica gdje je lokalni BET indeks realizirao dobitak od 5,36%, a to mu je omogućilo da ima i najveći pozitivni doprinos na mjesečni prinos Fonda. To se tržište još oporavlja od prošlomjesečnih šokova kada je zabilježilo gubitak od čak 10,42%. Iako, Rumunjska bilježi odlične makroekonomske pokazatelje i taj trend bi se trebao nastaviti, investitori nisu mogli u potpunosti povratiti prošlomjesečni gubitak. Najveći rast zabilježile su dionice Nuclearelectrica i OMV Petroma. 
Rast od 2,89% realiziralo je dioničko tržište u Kazahstanu, a značajan rast ostvarile su dionice iz rudarskog sektora. 
Slovenski SBITOP indeks je realizirao dobitak od 2,07%, a tomu su značajno doprinijele dionice iz sektora osiguranja i transporta. Završila je aukcija Sberbanke za prodaju 18,53% u najvećem slovenskom maloprodajnom lancu Mercator. Vlasništvo je prebačeno s Agrokor Investments B.V. na fiducijarni račun Clearstream Banking SA. Ulagači pretpostavljaju da u biti na aukciji nije bilo posebnog interesa, pa se nagađa da je sam Sberbank kupio ovaj udio jer je početna cijena dražbe od 40,58 Eura ostala nepromijenjena. Petrol je kupio dodatni udjel u Geoplin d.o.o. (Distributer prirodnog plina) od Zavarovalnice Triglav. Ovo je logičan korak za Petrola sukladno strategiji kompanije da poveća svoju prisutnosti u energetskom poslovanju, dok je Zavoravalnica Triglav time poboljšala svoju likvidnost. 
U Srbiji je BELEX15 Indeks je realizirao dobitak od 1,63%. Pet neobvezujućih ponuda ušlo je u drugi krug za 25-godišnju koncesiju beogradske zračne luke. Bilo je ukupno šest ponuđača, međutim, ruski Novaport Invest nije se uspio kvalificirati. 
Domaće je tržište kapitala ojačalo za 1,06%, a značajan doprinos u tome rastu dale su dionice Zagrebačke banke koje su u srpnju ojačale za čak 15,63%. Nadzorni odbor društva Valamar Riviera odobrio je investicije za 2018. u ukupnom iznosu od 703,84 milijuna HRK, sukladno prethodno najavljenom investicijskom ciklusu do 2020. godine, u vrijednosti do najviše 2 milijarde kuna. Povjerenik Vlade u Agrokoru, Ante Ramljak, izjavio je da će do kraja srpnja biti korišten novi zajam od 480 milijuna EUR, kojeg će odobriti oko 20 banaka i financijskih institucija. Iz tih bi se sredstava do kraja srpnja trebala podmiriti većina obveza prema malim dobavljačima, a prema velikim dobavljačima do sredine kolovoza. Atlantic Grupa je prodala svoje tvornice u Njemačkoj i Novoj Gradiški te uslužnu proizvodnju privatnih robnih marki u segmentu Sportske prehrane belgijskoj tvrtki Aminolabs Group. Vrijednost transakcije iznosi oko 200 milijuna HRK. Pri tome su brandovi Multipower, Champ i Multaben izdvojeni u zasebnu poslovnu jedinicu te ostaju u vlasništvu Atlantic Grupe.
Mi smo u srpnju povećavali izloženost prema domaćem dioničkom tržištu, dok smo smanjivali izloženost prema tržištu dionica u Srbiji.