Komentar tržišta - prosinac 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ NOVČANI FOND
PBZ Novčani fond je u prosincu ostvario rast od 0,004% upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,17. 
Tijekom prosinca zabilježen je rekordni višak likvidnosti u sustavu od 23 milijarde kuna. Obzirom na i dalje izdašan višak likvidnosti u sustavu, trend pada tržišnih kamatnih stopa na domaćem novčanom tržištu se nastavio.
U proteklom mjesecu je održana aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija gdje je zbog velike potražnje investitora prinos na kunski jednogodišnji trezorski zapis pao na novi povijesni minimum 0,20%. U narednom mjesecu očekujemo i dalje pritisak na prinose trezorskih zapisa, te blagi pad kamatnih stopa.

PBZ EURO NOVČANI FOND
PBZ Euro novčani fond je u prosincu upravljao ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,25. 
U prosincu je na sjednici ECB-a, prema očekivanjima, referentna kamatna stopa na Euro ostala nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%) te je guverner Draghi potvrdio mjesečne otkupe obveznica u smanjenom iznosu od 30 milijardi eura do rujna 2018. godine. U narednim tjednima očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro. 

PBZ DOLLAR FOND 
PBZ Dollar fond je u prosincu ostvario rast uz prinos 1,20% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fond-a je krajem mjeseca bila 0,04.
U prosincu je prema očekivanju na sjednici FED-a podignuta referentna kamatna stopa na dolar za 25 baznih poena te se sada nalazi u rasponu 1,25%-1,50%. Sukladno dobrim makroekonomskim pokazateljima u 2018. godini očekuju se još tri podizanja kamatnjaka. 

PBZ SHORT TERM BOND FOND
PBZ Short term bond fond je u prosincu ostvario pad od 0,11%. Promet obvezničkog tržišta domaćim državnim obveznicama u sastavu CROBIS-a u prosincu je iznosio 2,7 mlrd što je značajan porast likvidnosti primjetan krajem godine ponajviše kao posljedica novog domaćem izdanja. Dio institucionalnih investitora je prodavao stare pozicije kraćih dospijeća te kupovao obveznice duljih dospijeća koje nose atraktivnije kamatne prinose. Najlikvidnije obvezničko izdanje bila je zadnje izdana kunska obveznica koja dospijeva za mrvicu manje od 6 godina uz prinos od 1,30%. Modificirana duracija fonda u prosincu iznosi 2,05 dok je udio slobodnih novčanih sredstava 24%.  

PBZ BOND FOND 
PBZ Bond fond je u prosincu ostvario rast od 0,02%. Kraj godine obilježili su povećani volumeni trgovanja državnim obveznicama. Pojedini institucionalni investitori su se repozicionirali u srednja i dulja izdanja kako bi iskoristili nešto viši prinos koji nose navedena izdanja. Trend pada prinosa koji je obilježio cijelu 2017. godinu nastavio se i u prosincu te su pojedina, posebice kunska izdanja državnih obveznica doživjela značajan rast cijene poput obveznice dospijeća 2026. godine kojom se trguje uz prinos od 2,20%. Sukladno monetarnoj politici koju je EBC najavio za 2018. godinu možemo očekivati nastavak trenda niskih kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda u prosincu iznosi 4,04 dok je udio slobodnih novčanih sredstava smanjen na 0,5%.
    
PBZ CONSERVATIVE 10 FOND
PBZ Conservative 10 fond je u prosincu ostvario rast od 0,07% pod utjecajem pozitivne izvedbe obvezničke komponente. Obveznički indeks Zagrebačke burze CROBISTR zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu te uvećao svoju vrijednost 0,49%. Pozitivan mjesečni rezultat fonda  najvećim dijelom je posljedica pozitivnog doprinosa kunskih obveznica RH dospijeća 2026. te 2022. godine. Modificirana duracija fonda u prosincu iznosi 3,97. Dionička komponenta ostvarila je negativan doprinos uslijed pada vrijednosti DAX indeksa za 0,82%. Najveći utjecaj na pad vrijednosti indeksa u prosincu dolazi iz financijskog sektora dok je najveći pozitivan doprinos ostvario industrijski sektor. Izloženost fonda njemačkom dioničkom tržištu u prosincu se kretala na razini od 4%. 
Prinos fonda u četvrtom tromjesečju iznosi 0,46% dok rast u 2017. g. iznosi 4,54%. DAX indeks je u 2017. godini porastao 12,5% čime je na godišnjoj razini ostvario pozitivan doprinos ukupnom prinosu fonda.  

PBZ FLEXIBLE 30 FOND 
PBZ Flexible 30 fond je u prosincu ostvario rast od 0,04% čime ukupni rast u 2017. g. iznosi 3,2%. 
Prinos fonda u četvrtom tromjesečju iznosi 0,48%. Tijekom prosinca doprinos obvezničke i dioničke komponente bio je blago pozitivan. Pozitivan doprinos dioničke komponente dolazi od izloženosti američkom tržištu (S&P 500 +0,98%) dok je europsko tržište (EuroStoxx 50 -1,85) zabilježilo negativnu izvedbu. Izloženost dioničkom tržištu kretala se na razini 18% od čega je 6% bilo izloženo europskom, a 12% američkom tržištu.  Obveznička komponenta bila je gotovo neutralna pri čemu su cijene obveznica zemalja u razvoju zaslužne za rast  dok su državne obveznice taj rast umanjile. Izloženost fonda svjetskom obvezničkom tržištu kretala se na razini od 50%, a domaćem do 20%. 

PBZ GLOBAL FOND 
PBZ Global fond je u prosincu ostvario rast vrijednosti udjela od 0,32% zahvaljujući pozitivnoj izvedbi dioničke komponente. Ukupni godišnji rast vrijednosti PBZ Global fonda u 2017. g. iznosi 1,42% dok prinos u četvrtom tromjesečju iznosi 1,87%.  
Svjetska dionička tržišta bila su pozitivna. Najveći doprinos u prosincu ostvarilo je sjevernoameričko tržište (MSCI North America +1,1%) kojeg slijede tržišta u razvoju (MSCI Emerging Market +3,36%) iako treba uzeti u obzir da je američki dolar oslabio prema euru što je dijelom umanjilo pozitivan doprinos. Za pozitivnu izvedbu europskog tržišta zaslužno je tržište Velike Britanije (FTSE 100 +4,9%) što je bilo dovoljno za nadoknadu negativne izvedbe drugih europskih tržišta poput Njemačke (DAX 30 -0,8%) i Francuske (CAC 40 -1,1%). Tijekom mjeseca izloženost fonda dionicama kretala oko razine benchmarka odnosno 50%. Obveznička komponenta ostvarila je pozitivan doprinos i rezultat je ponajviše pozitivnog doprinosa kunskih obveznica RH dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda u prosincu iznosi 2,06.
Makroekonomski pokazatelji u prosincu bili su podrška dioničkim tržištima. Rast američkog gospodarstva u trećem tromjesečju 2017. g. u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 3,2% anualizirano dok rast Euro zone u istom razdoblju iznosi 2,6%. Stopa nezaposlenosti u SAD-u je na razini 4,1% dok je u Euro zoni 8,7% što je najniža razina unazad devet godina. Uslijed toga Američka središnja banka (Fed) podigla je referentnu kamatnu stopu za dodatnih 0,25% treći put ove godine te očekuje nastavak politike podizanja kamatnih stopa u 2018. godini. Europska središnja banka (ECB) zadržala parametre monetarne politike nepromijenjenima odnosno program pomoći se nastavlja i u sljedećoj godini uz smanjenje vrijednosti mjesečnog otkupa obveznica. Ostvareni obveznički prinos rezultat je ponajviše pozitivnog doprinosa kunskih obveznica RH dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda u prosincu iznosi 2,06. 

PBZ EQUITY FOND
U prosincu je vrijednost udjela PBZ Equity fonda pala za 0,47%. Najveći doprinos tom padu dolazi iz portfelja domaćih dionica. U tom je periodu dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX realizirao pad od 1,71%. Najveći pad od sastavnica CROBEX Indeksa zabilježile su dionice Podravke d.d. koje su izgubile na vrijednosti 10%. Od korporativnih događanja izdvojili bi vijest da je Atlantic Grupa povisila očekivanja rezultata poslovanja za 2017. Očekivani prihodi ostaju na ranije objavljenoj razini od 5,3 milijarde HRK, dok se promjena odnosi na viši iznos očekivane profitabilnosti na razini EBITDA (sa 475 na 520 milijuna HRK). Izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak izjavio je da će u sljedeća tri mjeseca na osnovu dokumenta o nacrtu strukture nagodbe u Agrokoru utvrditi konačne postavke nagodbe. Organiziran je sastanak Udruge dobavljača Agrokora i izvanredne uprave koncerna na kojem je savjetnički tim Agrokora prezentirao Privremenom vjerovničkom vijeću nacrt strukture nagodbe. Nakon sastanka predstavnica Udruge dobavljača gđa. Vidaković izjavila je da o nacrtu strukture nagodbe oni nisu glasovali, jer to nije smjer i rješenje koji su oni spremni podržati. Kako i nadalje nije doneseno neko rješenje, za očekivati je da će se cijene dionica iz koncerna Agrokor-a kretati u skladu s budućim objavama vijesti vezanim uz tu nagodbu. Dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks), također je imao negativnu izvedbu te je oslabio za 0,54%. Slovensko dioničko tržište u prosincu je završilo u pozitivnom teritoriju, a lokalni SBITOP Indeks realizirao je dobitak od 3,18%. Značajno su se oporavile dionice Cinkarne Celje (+11,83%) i Krke (+5,89%), te možemo zaključiti da su se investitori nakon prošlomjesečnog "profit taking-a" ponovo fokusirali na ovo dioničko tržište. Tržište dionica u Srbiji je realiziralo rast 2,13%, a unutar BELEX15 Indeksa najveći rast realizirale su dionice Tehnogasa (+11,83%). Rok za odluku o izboru koncesionara za beogradski Aerodrom "Nikola Tesla" ponovo je produžen, sada do 5. siječnja 2018. godine. Ponude su dostavili švicarsko-francuski konzorcij Zurich Airport sa kompanijama Eiffage i Meridiam Eastern Europe Investments, indijsko-grčki konzorcij GMR Infrastructure ltd i Terna, francuska kompanija Vinci Airports i južnokorejski-tursko-ciparski konzorcij Incheon international Airport corporation, Yatirimlari ve Islatme, VTB capital infrastructure. Značajan rast od 9,08% realiziralo je dioničko tržište u Kazahstanu. Najveći doprinos tom rastu imale su dionice iz naftnog sektora, a njihov rast bio je potaknut značajnim porastom cijene nafte u prethodnom razdoblju. Mi smo u prosincu smanjivali izloženost prema Srbiji i Rumunjskoj, dok smo povećavali izloženost prema dioničkim tržištima u Hrvatskoj i Kazahstanu.