Komentar tržišta - prosinac 2016.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond
Ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, te kupnjom trezorskih zapisa Ministarstva financija PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u prosincu uz prinos 0,11% (na godišnjoj razini).
Protekli mjesec održana je samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija te je prinos zbog velikog interesa investitora pao na povijesno niskih 0,65% sa 0,70%. Na domaćem novčanom tržištu, u uvjetima iznimno visoke razine likvidnosti u sustavu (oko 11 milijardi kuna) tržišne kamatne stope su stagnirale.

PBZ Euro novčani fond
Eurski jednogodišnji trezorski zapis nalazi se na povijesno najnižoj razini od 0,05% te se nastavlja trend pada eurskih kamatnih stopa koje su na najdužim rokovima tek nešto malo iznad nule. Zbog navedene tržišne situaciji PBZ Euro novčani fond zabilježio je tijekom prosinca negativan prinos od  -0,03% (na godišnjoj razini).
Europska središnja banka zadržala je referentne kamatne stope nepromijenjenima (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Guverner ECB-a najavio je produljenje programa kupnji obveznica do kraja 2017. Očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro.

PBZ Dollar fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Dollar fond u prosincu je iznosio 1,37% (na godišnjoj razini), rast je postignut upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj.
Američka središnja banka prema očekivanjima podignula je referentni kamatnjak za 0,25% te se sada nalazi na razinama (0,50%-0,75%). Obzirom na bolje ekonomske pokazatelje poput stope inflacije i podataka s tržišta rada očekuje se nastavak pozitivnog trenda kamatnih stopa na USD i u 2017 godini.

PBZ Short term bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Short term bond fonda u prosincu iznosio je 0,08%. Promet na obvezničkom tržištu smanjen je u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 2,3 mlrd. kuna što je uzrokovano manjim brojem radnih dana u prosincu i nešto nižom razinom likvidnosti na kunskim obveznicama RH. Ovaj mjesec većinom se trgovalo obveznicama RH denominiranima u valutnoj klauzuli s duljim rokom dospijeća. Najveći promet ostvaren je obveznicom s dospijećem 2024. godine dok je od kunskih papira najviše trgovano obveznicom RH s dospijećem 2021. godine uz prinos od 2,05%. Izloženost obvezničkom tržištu je povećana tijekom prosinca.

PBZ Bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Bond fonda u prosincu iznosio je 0,33%. Pozitivan sentiment na globalnim obvezničkim tržištima donio je povećanu potražnju za obveznicama zemalja u razvoju sa nešto višim prinosima te posljedično i za obveznicama RH.  Pozitivnoj mjesečnoj izvedbi najviše je pridonijela obveznica CROATIA22 denominirana u eurima te obveznica RH denominirana u USD s dospijećem 2020. godine. Nešto manji, ali ipak značajan doprinos rastu vrijednosti imala je kunska obveznica RH s dospijećem 2026. godine. S obzirom da u prvoj polovici ove godine dospijevaju dvije obveznice RH uskoro očekujemo novo izdanje, možda čak i u mjesecu siječnju.    

PBZ Conservative 10 fond
Vrijednost udjela PBZ Conservative 10 fonda u prosincu uvećana je 0,63%, pod utjecajem obvezničke i dioničke komponente. Najveći doprinos mjesečnoj izvedbi imale su obveznice RH sa dospijećem 2020. godine denominirane u USD te euroobveznice RH sa dospijećem 2022. godine.
Njemački indeks DAX u prosincu je porastao za 7,9% čime je uspio godinu završiti pozitivno s rastom od 6,87%. Izloženost fonda prema Dax-u u prosincu je smanjena na 2% s prethodne razine od 2,5% čime je ostvaren pozitivan doprinos. Izloženost dioničkom tržištu prema TAA modelu postupno je snižavana od kraja svibnja (u travnju i svibnju izloženost je bila 10% i 9%) uslijed negativnog očekivanog prinosa. Od listopada dva važna faktora u održavanju niske razine investiranosti su visoka razina Ted-spread-a i niska volatilnost. Rastuća stopa inflacije i povjerenje potrošača također su bili važni pri odluci no s manjim utjecajem. U studenom je izloženost blago povećana zbog oporavka cijena nafte i drugih roba. Ti faktori su  smanjili Ted-spread i utjecali na volatilnost, ali ne dovoljno za podizanje izloženosti u prosincu. Ukupni rast vrijednosti udjela PBZ Conservative 10 fonda u 2016. godini iznosi 6,36%.

PBZ Flexible 30 fond
Vrijednost udjela PBZ Flexible 30 fonda u prosincu porasla je za 0,8% pod utjecajem rasta obvezničke i dioničke komponente. Obveznička tržišta bila su pozitivna. Najveći doprinos ostvarile su korporativne obveznice europskih izdavatelja, a slijede ih obveznice zemalja u razvoju. Državne obveznice kako svjetske tako i hrvatske također su pozitivno utjecale na prinos fonda. Neizvjesnost i pritisak na cijene popustio je nakon talijanskog referenduma i odluke ECB-a o produženju monetarnog stimulansa do kraja 2017. godine. Izloženost državnim i korporativnim obveznicama te obveznicama zemalja u razvoju kretala se na razini 50% dok se izloženost domaćim državnim obveznicama kretala na razini 20%. Dionička tržišta ostvarila su pozitivan doprinos zahvaljujući rastu europsko i američkog tržišta pri čemu je europsko nadmašilo prinosom. Izloženost dioničkom segmentu kretala se na od 10%.

PBZ Global fond
Vrijednost udjela PBZ Global fonda u prosincu je porasla za 1,37%.  Dionička i obveznička komponenta imale su pozitivan utjecaj.
Svjetska dionička tržišta su rasla pri čemu je najveći relativan rast ostvaren na europskim tržištima, a slijede ga japansko i sjevernoameričko tržište. Najveći pozitivan doprinos PBZ Global fondu dolazi od izloženosti američkom tržištu čiji je rast potpomognut jačanjem dolara prema euru. Slijedi, pozitivan doprinos europskih tržišta, dok je doprinos japanskog (ponajviše zbog slabljenja jena) te tržišta u razvoju bio neutralan. Izloženost dioničkom tržištu smanjenja je na razinu razinu benchmarka početkom mjeseca prije održavanja talijanskog referenduma te je zadržan na toj razini do kraja mjeseca. Ukupni rast vrijednosti udjela PBZ Global fonda u 2016. godini iznosi 7,98%.
Obveznički dio portfelja izložen državnom dugu RH ostvario je pozitivan doprinos vrijednosti fonda. Najveći doprinos u prosincu imale su obveznice RH u valutnoj klauzuli s dospijećem 2019. te 2024. godine.  

PBZ Equity fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Equity fonda u prosincu iznosio je 0,87%. Većina regionalnih  tržišta je bila pozitivna s izuzetkom domaćeg tržišta dionica, gdje je CROBEX Indeks ostvario manji pad (-0,15%). Najveći rast je ostvario slovenski SBITOP koji je ojačao za 3,89%, a prati ga srpski BELEX15 indeks s rastom od 3,27%. Ta su dva regionalna tržišta dionica ujedno imala i najveći doprinos rastu PBZ Equity fonda u prosincu, a u tom smo razdoblju povećavali izloženost slovenskom tržištu dionica, dok smo prema domaćem tržištu dionica smanjili izloženost.
PBZ Equity fond je u 2016. godini zabilježio najveći godišnji porast vrijednosti udjela u proteklih 5 godina. Tako je cijena udjela ostvarila godišnji dobitak od 14,03%, a fond je u 2016. godini značajno nadmašio svoj benchmark. Sva su regionalna tržišta završila godinu pozitivno, a najveći rast ostvarilo je domaće tržište dionica koje je ujedno imalo i najveći doprinos u godišnjem porastu udjela Fonda. Tijekom godine povećavali smo izloženost domaćem tržištu dionica sa naglaskom na turistički sektor što je dodatno povećalo uspješnost Fonda. Nakon domaćeg tržišta dionica, uspješnosti Fonda doprinijelo je tržište dionica u Srbiji, a pogotovo u zadnjem kvartalu 2016. godine kada je BELEX15 Indeks ostvario značajan rast. Najmanji rast vrijednosti ostvarilo je rumunjsko tržište dionica gdje je lokalni BET Indeks realizirao rast od samo 1,15%. Slovensko tržište dionica poraslo je za 3,08%, ali je zbog neuspjele prodaje Gorenja japanskom Panasonicu, najmanje doprinijelo u godišnjem rastu Fonda. U narednoj nam je godini plan većinu sredstava i nadalje alocirati na domaće tržište dionica s nastavkom fokusa na turistički sektor.