Komentar tržišta - ožujak 2019.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START fond 
PBZ START fond je u ožujku upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,14.
U ožujku su održane dvije aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija. Prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa, uz umjerenu potražnju, ostao je na istoj razini od 0,09%. Domaće banke, posljedično višku likvidnosti koji premašuje 34 milijarde kuna, nisu iskazale interes za dodatnim sredstvima na redovitoj obratnoj aukciji HNB-a. Iz istog razloga domaće tržište novca već tjednima karakterizira letargično trgovanje te stagnacija kamatnih stopa, a očekujemo da će se isto nastaviti i tijekom idućeg mjeseca.

PBZ E-START fond
PBZ E-START fond je u ožujku upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 0,02. 
Na zasjedanju u ožujku Europska središnja banka je promijenila službenu retoriku, odnosno smjernice vezane za buduće podizanje kamatnih stopa. Referentne kamatne stope ostale su nepromijenjene (depozitna stopa na -0,4%, glavna stopa refinanciranja 0,0%, stopa graničnog refinanciranja 0,25%) te će ostati na tim razinama do kraja ove godine odnosno koliko god bude potrebno da se stopa inflacije sustavno kreće prema ciljanoj razini ESB-a. 

PBZ D-START fond
PBZ D-START fond je u ožujku ostvario rast uz prinos 0,17% (na godišnjoj razini 2,19%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,01.
Referentna kamatna stopa na dolar očekivano je u ožujku ostala nepromijenjena unutar raspona 2,25% - 2,50%. Zbog potencijalnog usporavanja gospodarstva te nešto lošijih makroekonomskih pokazatelja od očekivanih FED je dodatno ublažio svoju retoriku. Nove projekcije kretanja kamatnih stopa više ne predviđaju podizanja u ovoj godini, u odnosu na prethodno stajalište kako će biti dva podizanja kamatnih stopa. Sukladno navedenom, kamatne stope na dolarske depozite i u travnju očekujemo na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond
Cijena udjela fonda u ožujku bilježi rast od 0,33%. Promet obveznicama na domaćem tržištu u sastavu indeksa Crobistr u ožujku je nastavio silazni trend te je iznosio 800 milijuna kuna. Većina prometa ovaj mjesec ostvarena je kunskim obveznicama RH, a ponajviše onima dospijeća 2029. , 2023. te 2025. godine uz prinose od 1,85%, 0,60% te 1,05%. Nastavio se i znatan interes institucionalnih investitora za obveznicama RH uz mali broj zainteresiranih prodavatelja, zbog dugo prisutnog trenda visoke likvidnosti na domaćem tržištu. Rast cijena obveznica koji je prisutan od početka ove godine dodatno je potvrdila odluka međunarodne rejting agencije S&P krajem ožujka da podigne kreditni rejting RH na investicijski (BBB-) uz stabilne izglede. Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 1,59. 

PBZ Bond fond
Fond u ožujku bilježi pozitivan prinos od 1,12%. Krajem ožujka Hrvatskoj je podignut kreditni rejting od strane međunarodne rejting agencije S&P na razinu BBB- uz stabilne izglede. Zadnjih 6 godina Hrvatska je provela u neinvesticijskom razredu popularno nazivanom 'junk', dok je ovim dizanjem Hrvatska ponovo ušla u društvo zemalja s investicijskim rejtingom, čime se širi potencijalni krug međunarodnih investitora koji mogu alocirati dio svoje imovine u obveznice RH. Povećani interes investitora za obveznicama RH u ožujku je bio primjetan kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu, što je bilo praćeno porastom cijena. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda u ožujku, imala je najdulja kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Također, značajan pozitivan utjecaj na unutarmjesečni prinos imale su kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine te euroobveznica RH dospijeća 2022. godine. Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 3,90.

PBZ Conservative 10 fond
Cijena udjela fonda u ožujku bilježi rast od 1,06%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar obvezničke komponente imala je kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine. Nešto manji ali također značajan i pozitivan doprinos imale su kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine te euroobveznica RH dospijeća 2022. godine. Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 3,72. 
Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi blagi rast od 0,05% u ožujku. Nakon snažnog rasta u prva dva mjeseca tekuće godine, njemačko dioničko tržište bilježi nastavak oporavka, no znatno sporijim tempom. Rast tržišta i dalje podržavaju optimizam vezan uz ishod trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine te najave od strane američke i europske Centralne banke o sporijem tempu dizanja kamatnih stopa od očekivanog u narednom razdoblju. Njemački DAX indeks bilježi rast od 9,16% u prvom kvartalu, a izloženost fonda njemačkom DAX indeksu na kraju ožujka iznosi 5%.

PBZ Global fond
Cijena udjela fonda u ožujku je uvećana za 1,66%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj unutar obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. te 2023. godine. Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 1,71. 
Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi nastavak rasta u ožujku, pri čemu sve strategije unutar komponente bilježe pozitivan prinos, potaknute optimizmom vezanim uz ishod trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine te najavljenim usporavanjem tempa podizanja kamatnih stopa u SAD-u i odgodom podizanja stopa u Europi. Optimizmu je pridonijelo i ublažavanje strahova vezanih uz kinesko gospodarstvo, čemu su pomogle nove poticajne mjere kineske vlade, usmjerene na jačanje ekonomije. U prvom kvartalu tako primjerice američki S&P 500 indeks bilježi rast od 13,07%, što je ujedno samo 3% niža razina od njegovog povijesnog maksimuma iz rujna prošle godine. Rast bilježe i ostali vodeći svjetski indeksi te je njemački DAX indeks prvo tromjesečje završio u plusu 9,16%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +11,67%, japanski Nikkei 225 +5,95% te kineski Shanghai Composite +23,93%.  Izloženost fonda dioničkim tržištima na kraju ožujka je iznosila približno 51% neto imovine fonda.

PBZ International Multi Asset fond
Fond bilježi blagi rast u ožujku (+0,16%), čemu su najviše pridonijele fleksibilne "Multi-Asset" strategije te različite globalne obvezničke strategije unutar strukture fonda. Nakon najave ublažavanja i odgađanja restriktivnijeg pristupa vođenju monetarne politike od strane vodećih centralnih banaka, svjetska obveznička tržišta bilježe uglavnom pad prinosa, odnosno rast cijena u prvom kvartalu. Tako je primjerice prinos do dospijeća na desetogodišnju njemačku državnu obveznicu ponovo prešao u negativan teritorij krajem ožujka. 
Svjetska dionička tržišta također su nastavila s uzlaznim trendom, temeljenim na optimizmu vezanom uz ishod trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine te najavljenim usporavanjem tempa podizanja kamatnih stopa u SAD-u i odgodom podizanja stopa u Europi. Optimizmu je pridonijelo i ublažavanje strahova vezanih uz kinesko gospodarstvo, čemu su pomogle nove poticajne mjere kineske vlade, usmjerene na jačanje ekonomije.   

PBZ Flexible 30 fond
Fond u ožujku bilježi pozitivan prinos od +1%. Pozitivan doprinos ukupnom prinosu dolazi kako od dioničke tako i od obvezničke komponente fonda. Svjetska dionička tržišta bilježe rast potaknuta optimizmom vezanim uz ishod trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine te najavljenim usporavanjem tempa podizanja kamatnih stopa u SAD-u i odgodom podizanja stopa u Europi. Optimizmu je pridonijelo i ublažavanje strahova vezanih uz kinesko gospodarstvo, čemu su pomogle nove poticajne mjere kineske vlade, usmjerene na jačanje ekonomije. Tako financijski instrumenti unutar fonda izloženi europskom "blue-chip" indeksu Euro Stoxx 50 i američkom indeksu S&P 500 bilježe rast od 1,86%, odnosno 2,91% u ožujku. Izloženost fonda dioničkim tržištima na kraju ožujka je iznosila nešto iznad 17%. 
Nakon najave ublažavanja i odgađanja restriktivnijeg pristupa vođenju monetarne politike od strane vodećih centralnih banaka, svjetska obveznička tržišta bilježe uglavnom pad prinosa, odnosno rast cijena u prvom kvartalu. Tako je primjerice prinos do dospijeća na desetogodišnju njemačku državnu obveznicu ponovo prešao u negativan teritorij krajem ožujka.

PBZ Equity fond
I ožujak je bio pozitivan za cijenu udjela PBZ Equity fonda. Fond je završio mjesec s prinosom od +1,88%, dok je prinos u od početka godine narastao do 2,68%. Najveći doprinos tom mjesečnom rastu dolazi s dioničkog tržišta u Srbiji gdje je lokalni BELEX indeks realizirao dobitak od 6,18%. Značajno su ojačale dionice Aerodroma Nikola Tesla (+18,44%) i Komercijalne banke (+12,09%). Rast Komercijalne Banke bio je potaknut novim vijestima o nadolazećoj privatizaciji te banke. Najaktivnija dionica bila je Naftna industrija Srbije s prometom od 150,2 milijuna RSD, a mjesec je zaključila sa rastom od 2,8%.
Drugo regionalno dioničko tržište po prinosu u ožujku je bilo tržište u Rumunjskoj. Tako je dionički indeks burze u Bukureštu (BET indeks) ojačao za 4,82%. I ovaj mjesec najviše su ojačale bankarske dionice, koje su bile značajno pogođene predloženim mjerama Vlade krajem prošle godine. Sada su sve te mjere značajno ublažene, a dio njih je u ožujku u cijelosti otklonjen, stoga banke mogu s manje neizvjesnosti nastaviti poslovanje. Gledajući od početka ove godine rumunjsko dioničko tržište generiralo je najveći (+8,96%) rast vrijednosti dionica u regiji.
Slovensko dioničko tržište zabilježilo je rast u ožujku, a ljubljanski SBITOP indeks je ojačao za 2,8%. Značajan doprinos rastu SBITOP indeksa u veljači dale su dionice Cinkane Celje koje su u tom periodu porasle za 7,11%. Osiguravatelj Zavarovalnica Sava lani je ostvario 29,5 milijuna ERU čiste dobiti ili 18% više nego u 2017. godini, a bruto premije osiguranja povećane su za 8% na 395,1 milijuna EUR. Dobri rezultati Zavarovalnice Sava imali za posljedicu rast cijene te dionice od 6,17%. Energetska tvrtka Petrol kupila je segment poslovanja plina i električne energije hrvatskog Croduxa. Vrijednost posla, koji još uvijek zahtijeva odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), nije objavljena. Nadzorni odbori kompanija Telekom Slovenija i Zavarovalnica Triglav predložili su izdašne dividende za svoje dioničare. Prema trenutnim tržišnim cijenama predložena dividenda od 4,5 EUR po dionici za Telekom Slovenija daje dividendni prinos od 6,85%, dok predložena dividenda za od 2,50 EUR po dionici Zavarovalnice Triglav daje dividendni prinos od 7,33%. 
Domaće dioničko tržište realiziralo je jedini negativni mjesečni prinos među regionalnim dioničkim tržištima, ali taj pad nije bio značajan. Tako je zagrebački CROBEX indeks u ožujku oslabio za samo 0,07%. Najveći rast realizirala je dionica Optima Telekoma (+78,13%) uz značajno povećanje volumena trgovanja. Dionica Dalekovoda također je zabilježila značajniji porast cijene (+18,57%), dok je dionica Uljanik Plovidbe izgubila više od 35% svoje vrijednosti. Hrvatski Telekom je priopćio kako će Glavna skupština biti održana 6. svibnja 2019. godine, s prijedlog za dividendu od 10,00 kuna po dionici (redovne 7,00 kuna i 3,00 bonus dividende) što prema trenutnim tržišnim cijenama daje dividendni prinos od 6,2%. U Hrvatskoj je imovina obveznih mirovinskih fondova prošlog mjeseca premašila prag od 100 milijardi HRK. U usporedbi s prethodnom godinom, mirovinski fondovi povećali su imovinu za više od 9%. Ako gledamo uspješnost domaćeg dioničkog tržišta od početka godine ono je realiziralo pozitivni prinos u prvom kvartalu te je zagrebački CROBEX indeks ojačao za 2,8%.
Mi smo u ožujku povećavali izloženost prema dioničkom tržištu u Srbiji, dok smo smanjivali izloženost prema slovenskom i rumunjskom dioničkom tržištu.