Komentar tržišta - ožujak 2018.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ NOVČANI FOND
PBZ Novčani fond je u ožujku upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,26. 
Tijekom proteklog mjeseca zabilježen je rekordni višak likvidnosti u sustavu od 28 milijarde kuna. Obzirom na obilnu kunsku likvidnost u sustavu blagi pad tržišnih kamatnih stopa na domaćem novčanom tržištu se nastavio.
Zbog nedostatka atraktivnijih investicija investitori i dalje pokazuju interes na aukcijama trezorskih zapisa te se prinos već neko vrijeme nalazi na rekordno niskih 0,09%. Na redovitim tjednim obrnutim aukcijama HNB-a nastavljena je skromna aktivnost. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na izrazito niskim razinama.

PBZ EURO NOVČANI FOND
PBZ Euro novčani fond je u ožujku upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,22. 
Početkom ožujka na sjednici ECB-a, prema očekivanjima, referentna kamatna stopa na Euro ostala je nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Europska centralna banka će najvjerojatnije u zadnjem kvartalu ove godine završiti program otkupa obveznica te se stoga prvo podizanje kamatnih stopa očekuje tek u 2019. godini. U narednom razdoblju, sukladno navedenom, kamatne stope na euro ostati će na postojećim minimalnim razinama.

PBZ DOLLAR FOND 
PBZ Dollar fond je u ožujku ostvario rast uz prinos 1,44% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fonda je krajem mjeseca bila 0,03.
U ožujku je prema očekivanju na sjednici FED-a referentna kamatna stopa podignuta za 25 baznih poena te se sad nalazi u rasponu 1,50%-1,75%. U ovoj godini očekuju se još dva podizanja referentnog kamatnjaka. Trend dizanja kamatnih stopa od strane FED-a popratio je i značajniji rast tromjesečnog LIBOR-a.

PBZ SHORT TERM BOND FOND
PBZ Short term bond fond je u ožujku porastao 0,02%. Nastavljen je trend smanjenog prometa na domaćem obvezničkom tržištu koji je prisutan od početka godine. Promet obveznica u sastavu CROBISTR indeksa u ožujku iznosio je niskih 800 mio. HRK. Jedan od razloga niže likvidnosti je činjenica da većina investitora kupuje obveznice planirajući ih držati do dospijeća čime sekundarna trgovina oživi povremeno i to ponajviše novim izdanjima. Najlikvidnije kunsko obvezničko izdanje bila je obveznica koja dospijeva za nešto više od 5 godina uz prinos od 1,00%. Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 1,74 dok je udio slobodnih novčanih sredstava 30%.  

PBZ BOND FOND 
PBZ Bond fond je u ožujku dobio na vrijednosti 0,09%. I ovaj mjesec bio je pod utjecajem kreditnih agencija i promjene rejtinga RH. Naime jedna od 2 najznačajnije svjetske rejting agencije američki S&P krajem mjeseca donijela je odluku o dizanju rejtinga RH na BB+ sa prijašnjih BB uz stabilne izglede ponajviše kao rezultat smanjenog deficita i javnog duga. Najveći doprinos rastu vrijednosti fonda imala je kunska obveznica dospijeća 2022. godine  te sa ponešto manjim doprinosom euroobveznica RH denominirana u eurima dospijeća također 2022. godine.  Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 3,55 dok je udio slobodnih novčanih sredstava 6,5%.
    
PBZ CONSERVATIVE 10 FOND
PBZ Conservative 10 fond je u ožujku porastao 0,02%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je  ostvarila pozitivan doprinos. Pozitivnom doprinosu rasta vrijednosti fonda ponajviše su doprinijele: kunske obveznice RH dospijeća 2022. te 2023. godine te euroobveznica RH sa dospijećem 2022. godine. Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 3,41. Time ostvareni rast u prvom tromjesečju iznosi 1,15%.
Dionička komponenta ostvarila je negativan doprinos uslijed pada DAX indeksa koji u ožujku iznosi 2,7%. Promatrajući izvedbu prema sektorima, većina ih je bila negativna, a najveći negativan utjecaj ostvarile su dionice iz financijskog sektora dok je pozitivan bio sektor komunalnih usluga. Izloženost fonda njemačkom dioničkom tržištu u ožujku kretala se na razini od 4,5% što je niže u odnosu na 5% izloženosti u prethodnom mjesecu. 

PBZ FLEXIBLE 30 FOND 
PBZ Flexible 30 fond je u ožujku ostvario pad od 0,65% pod utjecajem negativne izvedbe dioničke komponente te u manjoj mjeri obvezničke komponente. Prinos u prvom tromjesečju tako iznosi -0,57%. Europska dionička tržišta pala su više od dva posto pod utjecajem pada dionica iz financijskog i industrijskog sektora što je dijelom nadoknađeno rastom dionica iz sektora potrošnje i komunalnih usluga. Američko tržište je također zabilježio negativnu izvedbu veću od dva i pol posto čemu treba dodati i slabljenje američkog dolara od jedan posto. Izloženost fonda dioničkom tržištu smanjena je u odnosu na veljaču i kretala se na razini 15,8% od čega europskom 6,8% i američkom 9%. Utjecaj obvezničke komponente bio je pozitivan u dijelu izloženosti državnim obveznicama, no nedovoljno za nadoknadu negativne izvedbe korporativnih obveznica i obveznica zemalja u razvoju. Izloženost svjetskom obvezničkom tržištu kretala se na razini oko 50%, a domaćem oko 19%. 

PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET FOND
PBZ International Multi Asset fond u ožujku je pao za 0,9% pod utjecajem negativne izvedbe dioničkih tržišta (kroz fondove s fleksibilnim strategija ulaganja i direktno izloženih tržištima). Obveznička komponenta također je ostvarila negativan doprinos. Izloženost dioničkoj komponenti se kreće na razini od 15% i najvećim dijelom ju čine razvijena tržišta i to europska i američka tržišta, a manjim dijelom tržišta u razvoju. Duracija fonda je oko 1,6 od čega više od polovica doprinosa dolazi od europskih i američke obveznice.

PBZ GLOBAL FOND 
PBZ Global fond je u ožujku ostvario pad od 1,36% pod utjecajem negativne izvedbe dioničke komponente.  Obveznički dio portfelja ostvario je blagi pozitivan doprinos. Ostvareni obveznički prinos rezultat je ponajviše doprinosa kunske obveznice RH dospijeća 2022. godine. Modificirana duracija fonda u ožujku iznosi 1,97. Prinos u prvom tromjesečju tako iznosi -1,35%.
Globalna dionička tržišta su u ožujku nastavila negativnu izvedbu započetu u veljači te je mjesec obilježen porastom volatilnosti dioničkih tržišta. Kao glavni utjecaj na porast volatilnost može se istaknuti neizvjesnost oko trgovinskog rata između SAD-a i Kine zbog uvođenja uvoznih carina. S druge strane dobri pokazatelji tržišta rada i gospodarskog rasta utjecali su na smanjenje volatilnosti što je sredinom mjeseca većim dijelom oporavilo vodeće dioničke indekse. Krajem mjeseca uslijedilo je ponovno zatezanje odnosa na relaciji SAD-Kina kada je došlo do uzvraćanja protumjerama koje uključuju proširenje proizvoda, a time i vrijednosti uvezenih roba na koje se carine trebaju primjenjivati. Rezultat ovakve neizvjesnosti je pad dioničkih tržišta za više od dva posto kako razvijenih tako i tržišta u razvoju. Na kretanje cijene udjela fonda najviše je utjecala negativna izvedba sjevernoameričkog i europskog tržišta čemu treba pridodati i slabljenje dolara prema euru za jedan posto. Tijekom mjeseca izloženost fonda dioničkoj komponenti je povećana iznad razine benchmarka.

PBZ EQUITY FOND
Cijena udjela PBZ Equity fonda u ožujku je izgubila na vrijednosti 0,38%. Najveći doprinos tom padu i ovaj mjesec dolazi iz portfelja domaćih dionica. Tako je CROBEX indeks zabilježio korekciju od 1,88%, što je najveći pad među regionalnim dioničkim tržištima.  Najveću korekciju unutar CROBEX indeksa ostvarile su dionice Optima telekoma (-14,77%) i Atlantske plovidbe (-9,84%). 
Zagrebačka burza je sredinom mjeseca izvršila redovnu reviziju indeksa CROBEX. Tako se broj sastavnica CROBEX-a sa 19 povećao na 22. Uvjete za uključenje ispunile su dionice Maistre, Luke Rijeka, Brodogradilišta Viktor Lenac i Jadroplova, a isključena je dionica Luke Ploče. Adris grupa je obavijestila da je upravni sud Republike Slovenije usvojio tužbu Adris grupe i Croatia osiguranja protiv odluke slovenskog regulatora i ukinuo njegovu posljednju odluku kojom je odbijeno izdavanje odobrenja za stjecanje dionica Pozavarovalnice Sava (Sava Re), te vratio predmet na ponovni postupak. Prije je slovenski regulator tržišta osiguranja već drugi puta odbio zahtjev za odobrenje Adris grupi i Croatia osiguranju da povećaju svoj udio u Sava Re na više od 20% i manje od 33%. Ova odluka otvara mogućnost Adris grupi da poveća vlasnički udio u Sava Re. Koncern Agrokor je objavio da se procijenjena vrijednost koja je raspoloživa za vjerovnike društava pod izvanrednom upravom kreće između 1,8 i 3,8 milijarde eura. Isto tako je objavljeno da je razgovor izvanredne uprave s vjerovnicima o nepodmirenom graničnom dugu rezultirao prijedlogom mogućeg rješenja koje je načelno prihvatljivo i financijskim vjerovnicima i dobavljačima. Veći pad među regionalnim dioničkim tržištima realiziran je na tržištu kapitala u Srbiji. Tako je lokalni BELEX15 indeks oslabio za 1,10%, a unutar indeksa najveći pad zabilježile su dionice Sojeprotein (-10%). Slovensko dioničko tržište u ožujku je zabilježilo manji pad vrijednosti, a lokalni SBITOP indeks oslabio je za samo 0,05%. Značajnijih vijesti nije bilo, a veći pad na Ljubljanskoj burzi ostvarile su dionice Luke Koper (-3,26%). Jedini rast među regionalnim dioničkim tržištima realiziralo je rumunjsko tržište dionica. Tako je dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) ojačao za 3,10%. Rumunjski BDP porastao je za 7% u 2017. godini u odnosu s 2016., dosegnuvši 187,5 milijardi eura. Industrijska proizvodnja bilježi porast od 8% te najviše doprinosi rastu BDP-a. Te su dobre brojke ohrabrite investitore, a predvodnici rasta u ožujku na burzi u Bukureštu bile su dionice iz bankarskog sektora. 
U ožujku je smanjivana izloženost prema Hrvatskoj i Sloveniji, dok je povećavana izloženost prema Rumunjskoj. Ostalih značajnijih promjena nije bilo.