Komentar tržišta - ožujak 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond
PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u ožujku uz prinos 0,02% (na godišnjoj razini) ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, te kupnjom trezorskih zapisa Ministarstva financija. 
Na aukcijama Ministarstva financija protekli mjesec, zbog povećane potražnje tržišnih sudionika za trezorskim zapisima, prinos je ponovno zabilježio povijesno najnižu razinu od 0,45%. Takav trend pada prinosa odražava visoko likvidnosno stanje sustava koje i dalje prelazi pozamašnih 17 milijardi kuna.

PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond zabilježio je u ožujku pad od -2,54% zbog novonastalih događaja oko Agrokora. Kako bi se vrijednost fonda prilagodila novonastalim događajima, PBZ Invest je proveo umanjenje vrijednosti komercijalnih zapisa i obveznica koje je izdao Agrokor, na dan 31. ožujka 2017. što je uzrokovalo pad. Dužničke vrijednosne papire Agrokora nastavit ćemo prilagođavati situaciji te u skladu s tim postoji veća mogućnost volatilnosti u narednom razdoblju. 
Europska središnja banka zadržala je referentne kamatne stope nepromijenjenima na sjednici u ožujku (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Obzirom da nema zaokreta u politici ECB-a očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro.

PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond je tijekom ožujka ostvario rast uz prinos 0,69% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. 
Američka središnja banka prema očekivanjima na sjednici u ožujku podignula je referentnu kamatnu stopu za 0,25% te se sada nalazi na razinama 0,75%-1,00%. Sljedeće podizanje referentnog kamatnjaka očekuje se u ljetnim mjesecima, a dobri makroekonomski pokazatelji ići će u prilog najavljenom nastavku trenda restriktivne monetarne politike u ovoj godini. 

PBZ Short term bond fond
Pad vrijednosti udjela PBZ Short term bond fonda u ožujku iznosio je 0,34%. Promet na obvezničkom tržištu nastavio je sa rastom te je dosegao 2,3 mlrd. HRK te je najviši od početka godine. Intenzivniji promet ovaj mjesec bio je kunskom obveznicom sa dospijećem 2025. godine, uz korekciju cijene i prinos od 2,85%. Izloženost obvezničkom tržištu je blago smanjena tijekom ožujka.

PBZ Bond fond
Vrijednost udjela PBZ Bond fonda u ožujku je smanjena za 0,39%. Republika Hrvatska je uspješno izdala novu obveznicu na eurobond tržištu u iznosu 1,25mlrd. EUR uz kupon od 3% sa desetogodišnjim dospijećem. U međuvremenu, obveznički indeks Crobistr izgubio je na vrijednosti 1% tijekom mjeseca  uslijed prodaje institucionalnih investitora domaćem tržištu. Navedeno je utjecalo na izvedbu fonda čija je vrijednost umanjena ponajviše zbog pada kunskih obveznica sa dospijećima 2026. godine te 2021. godine. Pojedina obveznička izdanja RH imala su nešto manji ali pozitivan doprinos poput eurske obveznice RH s dospijećem 2022. godine.

PBZ Conservative 10 fond
Vrijednost udjela PBZ Conservative 10 fonda u ožujku je uvećana za 0,03%, a obveznička komponenta fonda ostvarila je negativan doprinos ovaj mjesec. Najznačajniji negativan doprinos mjesečnoj izvedbi imale su kunske obveznice RH sa dospijećem 2026. godine te kunske obveznice RH sa dospijećem 2021. godine.     
Dionička komponenta imala je pozitivan utjecaj koji je nadoknadio negativnu izvedbu obvezničke komponente i tako mjesečni prinos zadržao pozitivnim. Njemački indeks DAX je u ožujku porastao više od 4% dok se izloženost fonda bila na razini između 5% i 9%.

PBZ Flexible 30 fond
Vrijednost udjela PBZ Flexible 30 fonda u ožujku je porasla za 0,73%. Dionička komponenta je nadmašila obvezničku i u najvećoj mjeri je zaslužna za pozitivan prinos. Europsko tržište ostvarilo je pozitivan doprinos dok je doprinos američkog tržišta bio negativan uslijed slabljenja dolara prema euru. Unutar obvezničke komponente, državne obveznice razvijenih zemalja i zemalja u razvoju u ožujku su nadmašile ostale kategorije obveznica. Tako je njihov doprinos pozitivan dok su korporativne obveznice europskih izdavatelja imale neutralan utjecaj. Domaće državne obveznice ostvarile su negativan doprinos. Tijekom mjeseca izloženost dioničkom tržištu kretala se između 16% i 23% pri čemu je izloženost europskom tržištu bila na razini 7,5% i 13%. Izloženost stranom obvezničkom tržištu je smanjena na razinu od 50% tako što je izloženost korporativnim te obveznicama zemalja u razvoju početkom mjeseca smanjena na razinu 22%, a postupno je povećavana izloženost svjetskim državnim obveznicama na razinu 28%. 

PBZ Global fond
Vrijednost udjela PBZ Global fonda u ožujku je pala za 1,43%. Dionička komponenta ostvarila je pozitivan doprinos prvenstveno pod utjecajem pozitivne izvedbe europskih tržišta, a slijede ih tržišta u razvoju. Njemački indeks Dax je dosegao najvišu razinu u ovoj godini i tako se približio razini koju je dosegao u travnju 2015. godine. Američko tržište ostvarilo je negativan doprinos uslijed slabljenja dolara prema euru. Iako je američki indeks S&P 500 dosegao najvišu povijesnu vrijednost tijekom ožujka, na kraju mjeseca je ipak završio nešto ispod razine s početka mjeseca.  Tijekom mjeseca izloženost dioničkom tržištu bila je iznad benchmarka i kretala se na razini 55%. 
Obveznički dio portfelja ostvario je negativan utjecaj na prinos u ožujku.

PBZ Equity fond
Dobitke koje je PBZ Equity fond ostvario u prva dva mjeseca ove godine djelomično su izbrisani padom vrijednosti udjela fonda u ožujku, jer je fond zabilježio pad od 5,67%. Većina regionalnih tržišta je realizirala minuse, a značajan pad ostvarilo je domaće tržište dionica gdje je CROBEX Indeks zaronio čak 10,43%. Investitori na Zagrebačkoj burzi bili su pod utjecajem situacije oko koncerna Agrokor. Najveće gubitke na domaćoj burzi upravo su realizirale kompanije iz sustava Koncerna, a negativno se ozračje prenijelo i na ostale hrvatske dionice. Ujedno, domaće tržište dionica imalo je najveći doprinos negativnom mjesečnom rezultatu PBZ Equity fonda. Među gubitnicima su i tržišta dionica u Sloveniji i Kazahstanu, gdje je slovenski SBITOP realizirao pad od 2,46%, dok je kazahstanski lokalni indeks MSEIKZUN oslabio za samo 0,32%. Tržište dionica u Srbiji je ojačalo za 2,06%, a prati ga rumunjski BET Indeks sa rastom od 0,61%. U ožujku smo smanjivali izloženost prema većini regionalnih tržišta.