Komentar tržišta - listopad 2018.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START fond 
PBZ START fond je u listopadu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,07. 
Tijekom proteklog mjeseca dnevni višak kunske likvidnosti iznosio je cca 22 milijarde kuna te su kamatne stope duž krivulje ostale nepromijenjene. 
Krajem listopada održana je samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija te je uz nešto manju potražnju investitora prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa ostao nepromijenjen na razini 0,09%. Na redovitim tjednim obrnutim repo aukcijama HNB-a i dalje nije bilo interesa banaka za dodatnom likvidnošću. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na postojećim razinama.

PBZ E-START fond
PBZ E-START fond je u listopadu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 0,08. 
Prošli mjesec održana je jednogodišnja eurska aukcija trezorskih zapisa. U nedostatku atraktivnijih investicija upisano je čak 50 milijuna EUR-a od planiranih 10 milijuna EUR-a uz nepromijenjen prinos 0%. 
Referentna kamatna stopa na Euro i dalje je nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Europska centralna banka u listopadu je započela s ublažavanjem ekspanzivne monetarne politike kroz smanjenje otkupa obveznica na otvorenom tržištu za 15 milijardi EUR-a mjesečno. Prvo podizanje referentne stope očekuje se tek nakon ljeta 2019. Kamatne stope na euro i u studenom očekujemo na postojećim rekordno niskim razinama. 

PBZ D-START fond
PBZ D-START fond je u listopadu ostvario rast uz prinos 0,16% (na godišnjoj razini 1,82%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,02.
Referentna kamatna stopa na dolar nalazi se unutar raspona 2,00%-2,25%. Prošli mjesec obilježen je žestokim kritiziranjem FED-ove restriktivne monetarne politike od strane predsjednika Trumpa. Tržišni sudionici su nakon navedenog smanjili svoja očekivanja za podizanje referentne stope u prosincu na vjerojatnost od cca 75%. FED-ovom zaoštravanju monetarne politike ipak u prilog ide stabilan gospodarski rast te rekordno niska nezaposlenost. Kamatne stope na dolarske depozite u studenom očekujemo nepromijenjenima.

PBZ Short term bond fond
PBZ Short term bond fond je u listopadu izgubio na vrijednosti 0,02%. Kratkoročne obveznice denominirane u domaćoj valuti nisu bile značajnije pogođene događanjima na europskom obvezničkom tržištu, povezanima s prijeporom između Italije i Europske Komisije oko prijedloga talijanskog državnog proračuna za 2019. godinu. Promet obveznicama na domaćem tržištu u listopadu iznosio je 600 milijuna kuna te je bio najmanji mjesečni promet u zadnjih godinu dana. Većina prometa na burzi ostvarena je obveznicama RH denominiranima u valutnoj klauzuli. Najviše se trgovalo obveznicom RH dospijeća 2024. godine uz prinos koji se kretao u rasponu od 1,25-1,40%. Značajne protrgovane količine u listopadu ostvarene su također kunskom obveznicom dospijeća 2023. godine  uz prinos od 1,10%. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 1,65. 

PBZ Bond fond
PBZ Bond fond je u listopadu umanjio svoju vrijednost za 0,32%. Hrvatske Euroobveznice imale su negativnu izvedbu u listopadu ponajviše jer su globalni institucionalni investitori prodavali dio svojih obvezničkih pozicija, kako obveznica RH tako i ostalih zemalja u okruženju. Do navedene situacije je došlo uslijed povećanja neizvjesnosti vezano uz nadmudrivanje nove talijanske vlade s političkim vlastima Europske unije oko prijedloga proračuna za 2019. godinu. Posljedica navedenog je pad cijena obveznica, a mjesečnoj izvedbi fonda ponajviše je negativno doprinijela Euroobveznica RH dospijeća 2022. godine. Za razliku od stranog tržišta, domaće obvezničko tržište bilježilo je niske volumene i gotovo nepromijenjene razine cijena u usporedbi s rujnom. Zbog relativno velike potražnje u usporedbi sa ponudom te izrazito visoke razine likvidnosti, domaće tržište karakteriziraju niži prinosi u usporedbi s istim rokovima dospijeća na Euroobvezničkom tržištu. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 3,06.

PBZ Conservative 10 fond
Cijena udjela PBZ Conservative 10 fonda u listopadu je pala 0,57%, čemu su negativno doprinijele i obveznička i dionička komponenta fonda. Hrvatske Euroobveznice su imale negativnu izvedbu u listopadu, uslijed povećanja neizvjesnosti vezane uz nadmudrivanje nove talijanske vlade s političkim vlastima Europske unije oko prijedloga proračuna za 2019. godinu. Posljedica navedenog je pad cijena obveznica, a mjesečnoj izvedbi fonda ponajviše su negativno doprinijele Euroobveznica RH dospijeća 2022. godine, s padom od 0,94% u listopadu te kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine s padom od 0,37%. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 3,18. Dionički indeks najsnažnijeg europskog gospodarstva – njemačkog, u listopadu je izgubio na vrijednosti 6,53%, čemu je najveći uzrok pad američkog dioničkog tržišta, povezan s tamošnjim rastom kamatnih stopa i trgovinskim napetostima između SAD-a i njegovih partnera. To je i izvor negativnog doprinosa dioničke komponente fonda, unatoč dobrim makroekonomskim podacima Njemačke, pri čemu izloženost fonda njemačkom dioničkom tržištu na kraju listopada iznos otprilike 4,5%.

PBZ Flexible 30 fond
PBZ Flexible 30 fond je u listopadu ostvario pad od -1,77%, čemu su negativno doprinijele i obveznička i dionička komponenta fonda. Izvedba fonda tijekom listopada bila je pod značajnim utjecajem pada globalnih dioničkih tržišta: S&P 500 (-4,33%) te Euro Stoxx 50 (-5,87%). Ni globalna obveznička tržišta nisu bila u boljem tonusu uslijed nesuglasica nove talijanske vlade i Europske Komisije oko prijedloga talijanskog proračuna slijedeće godine. Zbog navedene situacije, investitori su počeli zauzimati defenzivne pozicije što je kao posljedicu imalo pad cijena i rast prinosa obveznica periferije i zemalja u razvoju. Izloženost fonda obvezničkom tržištu krajem listopada iznosi približno 68% te dioničkom otprilike 18,85%. 

PBZ International Multi Asset fond
PBZ International Multi Asset fond je u listopadu zabilježio pad od 2,41%, pri čemu je većina komponenti fonda imala negativan prinos. Glavni razlog padu treba tražiti u padu američkog dioničkog tržišta, koji se zatim prelio i na ostala svjetska tržišta te padu europskog obvezničkog tržišta, uslijed napetosti između nove talijanske vlade i Europske Komisije oko prijedloga talijanskog proračuna za 2019. godinu. Listopad je bio jedan od najgorih mjeseci na svjetskim dioničkim tržištima u posljednjih deset godina, pri čemu primjerice američki tehnološki indeks Nasdaq bilježi pad od 9,2%, što je najveći pad tog indeksa od rujna 2008. godine, dok pad od gotovo 7% bilježi i drugi američki indeks S&P 500. Nešto manje stope pada bilježe europska dionička tržišta (npr. MSCI Europe -5,41%). Nastavak normalizacije monetarne politike u SAD-u koju prati rast kamatnih stopa, zatim trgovinske napetosti između SAD-a i njegovih partnera, jedan su od glavnih uzroka pada američkih dionica. Fond je zahvaljujući fleksibilnim strategijama i diverzifikaciji među različitim svjetskim tržištima imao manje oscilacije i ostvario manji pad od tržišnih indeksa na tržištima kojima je izložen, no ostvareni negativan prinos povećao je minus od početka godine, koji iznosi -4,83%. Izloženost fonda obvezničkim tržištima na kraju mjeseca iznosila je otprilike 70%, a dioničkim 25%.

PBZ Global fond
Cijena udjela PBZ Global fonda u listopadu je pala 2,74%, čemu je najviše pridonio pad dioničke komponente portfelja, iako je i obveznička komponenta, koja se sastoji od hrvatskih državnih obveznica  ostvarila negativan doprinos. Listopad je bio jedan od najgorih mjeseci na svjetskim dioničkim tržištima u posljednjih deset godina, a izvor volatilnosti i u konačnici pada na mjesečnoj razini treba tražiti u američkom dioničkom tržištu. Nastavak normalizacije tamošnje monetarne politike, koju prati rast kamatnih stopa, zatim trgovinske napetosti između SAD-a i njegovih partnera, jedan su od glavnih uzroka padu američkih dionica, koji se ubrzo prelio i na ostala svjetska tržišta. Američki tehnološki Nasdaq indeks primjerice bilježi pad od 9,2% u listopadu, što je najveći pad tog indeksa od rujna 2008. godine, dok pad od gotovo 7% bilježi i drugi američki indeks S&P 500. Nešto manje stope pada bilježe europska dionička tržišta (npr. MSCI Europe -5,41%).  Negativan doprinos obvezničke komponente rezultat je ponajviše utjecaja Euroobveznica RH dospijeća 2022. godine, koje su izgubile na vrijednosti 0,94% u listopadu. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 1,72. Izloženost fonda globalnim dioničkim tržištima na kraju listopada iznosi 48%, uz dominaciju sjevernoameričkog dioničkog tržišta, dok izloženost domaćim državnim obveznicama iznosi 44%.

PBZ Equity fond
Cijena udjela PBZ Equity fonda u listopadu je oslabila za 1,06% Najveći doprinos tom padu dolazi iz portfelja slovenskih dionica. Slovenski SBITOP indeks u listopadu je oslabio za 5,03%, a značajan pad unutar SBITOP indeksa realizirale su dionice Podzavarovalnice Sava (-13,86%). Na pad vrijednosti slovenskih dionica značajan utjecaj imala je i globalna korekcija dioničkih tržišta. Isto tako, jedan dio investitora sigurno je kratio pozicije slovenskih dionica kako bi ta sredstva usmjerili prema najavljenoj javnoj inicijalnoj ponudi (IPO) dionica Nove Ljubljanske banke.
Domaće dioničko tržište također je zabilježilo negativan prinos u listopadu. Ipak, zagrebački CROBEX indeks nije imao značajnu korekciju kao slovensko tržište dionica te je oslabio za samo 0,17%. Značajan rast realizirale su dionice Atlantske plovidbe (+11,85%), dok su značajan pad realizirale dionice Dalekovoda koje su potonule za 13,79%. Razlog pada cijene dionica Dalekovoda leži u tome što je kompanija nakon isplaćenih 370 milijuna kuna u predstečajnoj nagodbi imala problemima s likvidnošću te nisu uspjeli do ugovorenog roka, 30. rujna, isplatiti 7 milijuna HRK, koliko iznosi rata duga sukladno planu predstečajne nagodbe. Većina hrvatskih kompanija objavila je poslovne rezultate za prvih 9 mjeseci ove godine, a od tih objava bi izdvojili rezultate poslovanja kompanije Valamar Riviera. Kompanija je zabilježila povećanje noćenja za 4%, a posljedično tomu su i poslovni prihodi porasli za 11%. U idućoj godini kompanija je najavila nove investicije u vrijednosti od 752 milijuna HRK.
Najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima ostvarilo je tržište dionica u Srbiji. Tamo je lokalni indeks BELEX15 realizirao dobitak od 1,81%. Od sastavnica indeksa najveći rast realizirala je dionica Komercijalne banke (+6,93%). Ova banka je i dalje interesantna investitorima zbog predstojeće privatizacije koja se očekuje slijedeće godine.
I rumunjsko dioničko tržište se u listopadu našlo na strani dobitnika. Tamo je dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) ojačao za 1,27%, a najveći rast realizirale su dionice OMV Petrom (+7,45%). Ova je kompanija objavila izvrsne rezultate poslovanja za 9 mjeseci ove godine. Neto dobit joj je porasla za 44% na godišnjoj razini, prije svega zbog povećanja potražnje i cijene goriva u navedenom periodu.
Mi smo u listopadu povećali izloženost domaćem dioničkom tržištu, dok na ostalim dioničkim tržištima nismo zabilježili značajnije promjene.