Komentar tržišta - listopad 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ NOVČANI FOND
PBZ Novčani fond je u listopadu ostvario rast od 0,004% upravljanjem ročnošću depozita, te diverzifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,19.
Prošli mjesec domaće novčano tržište ponovno je karakteriziralo mirno trgovanje uz slabu potražnju za kunama praćenu velikim viškom likvidnosti u sustavu (cca 12 mlrd kuna) dok su tržišne kamatne stope i dalje na povijesnom minimumu.
U listopadu je održana aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija. Zbog nedostatka atraktivnijih investicija i velike potražnje investitora prinos na kunski jednogodišnji trezorski zapis je pao na novi povijesni  minimum od 0,30%. Na redovitim tjednim obrnutim aukcijama HNB-a nastavljena je skromna aktivnost, obzirom na visoku likvidnost u sustavu. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na izrazito niskim razinama.

PBZ EURO NOVČANI FOND
PBZ Euro novčani fond je u listopadu ostvario rast od 0,001% upravljanjem ročnošću depozita, te diverzifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,08.
Prema očekivanjima prinos na trezorski zapis uz valutnu klauzulu ostao je isti u listopadu 0,01%.
Na sastanku u listopadu guverner Europske centralne banke Draghi donio je odluku o smanjenju otkupa obveznica na mjesečnoj razini sa 60 na 30 milijardi za prvih devet mjeseci u 2018 godini. Referentna kamatna stopa na Euro ostala je i dalje nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). U narednim tjednima očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro. 

PBZ DOLLAR FOND 
PBZ Dollar fond je u listopadu ostvario rast uz prinos 1,03% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diverzifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fonda je krajem mjeseca bila 0,05.
U listopadu nije bilo sjednice FED-a, a referentna kamatna stopa na dolar nalazi se na razini 1,00%-1,25%. Dobri makroekonomski pokazatelji te snižavanje stope nezaposlenosti na povijesno niske razine  razlozi su sve izvjesnijeg podizanja kamatnjaka krajem godine. U narednim mjesecima očekujemo nešto više kamatne stope na dolar.

PBZ SHORT TERM BOND FOND
PBZ Short term bond fond je u listopadu ostvario rast od 0,17%. Promet obvezničkog tržišta domaćim državnim obveznicama u sastavu CROBIS-a u listopadu je iznosio skromnih 688 mil HRK. Možemo reći da se gotovo prepolovio u odnosu na mjesec ranije, uz čak 6 radnih dana bez ikakvog prometa. Blagi rast cijena i neznatno viši prometi bili su prisutni u prvoj polovici mjeseca, dok je drugi dio obilježilo sporadično trgovanje uz gotovo nepromijenjene cijene.  Obveznički indeks Zagrebačke burze bio je također u plusu tijekom listopada te su sve obveznice u portfelju fonda imale pozitivan mjesečni doprinos rastu fonda. Ostvareni prinos fonda dominantno je rezultat rasta cijene kunske obveznice s dospijećem 2021. godine. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 1,73 dok je udio slobodnih novčanih sredstava  17%.  

PBZ BOND FOND 
PBZ Bond fond je u listopadu ostvario rast od 0,11%. Na tržištu su bili primjetni nešto niži volumeni trgovanja u listopadu zbog najavljenih novih izdanja obveznica RH koje investitori željno očekuju. U studenom na domaćem tržištu dospijeva kunska obveznica RH u iznosu 4 mlrd HRK i za očekivati je da će ista biti refinancirana od strane države u istom ili nešto višem iznosu. Također najavljeno je međunarodno eurobond izdanje obveznica RH u studenom te se spekulira da bi navedeno izdanje moglo biti s rokom dospijeća od 10 ili više godina. Listopad je obilježila sjednica Europske središnje banke na kojoj je odlučeno da će s početkom 2018. godine program otkupa obveznica biti smanjen na pola, sa 60 na 30 mlrd EUR mjesečno i da će njegovo trajanje biti do rujna 2018. Ovisno o tržišnim prilikama program se može produžiti i po potrebi ponovo povećati. 
Hrvatske obveznice na međunarodnim tržištima u listopadu zadržale su se na razinama cijena od kraja rujna ili se blago korigirale poput našeg trenutno najduljeg međunarodnog eurskog izdanja dospijeća 2027. godine koje je izgubilo na vrijednosti na mjesečnoj razini 0,20% uz trenutni prinos od 2,40%. Za razliku od njih obveznice RH na domaćem tržištu pretežito su bile u zelenom u listopadu što je rezultiralo pozitivnim mjesečnim prinosom. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 3,48 dok je udio slobodnih novčanih sredstava na 10%.
    
PBZ CONSERVATIVE 10 FOND  
PBZ Conservative 10 fond je u listopadu ostvario rast od 0,32%, a obveznička komponenta fonda ostvarila blago pozitivan doprinos ovaj mjesec, uz dominaciju pozitivne izvedbe dioničke komponente. 
Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu. Ostvareni obveznički prinos rezultat je pozitivnog doprinosa obveznica RH na domaćem tržištu dok su euroobveznice RH većinom imale negativan mjesečni  doprinos. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 3,24.
Dionička komponenta u Conservative 10 fondu ostvarila je pozitivan doprinos uslijed rasta DAX indeksa od 3,12%, tom rastu najviše su pridonijeli sektori osobne potrošnje i tehnološki sektor. Izloženost fonda njemačkom dioničkom tržištu kretala se na razini od 7% iz čega proizlazi i pozitivan doprinos ukupnom prinosu fonda. 

PBZ FLEXIBLE 30 FOND 
PBZ Flexible 30 fond je u listopadu ostvario rast od 0,73% čime je prinos ovoj godini porastao na 3,46%. Rast vrijednosti fonda u najvećoj mjeri je rezultat rasta europskog i američkog dioničkog tržišta čemu treba dodati i pozitivan utjecaj jačanja američkog dolara prema euru. Europsko tržište praćeno EuroStoxx 50 indeksom poraslo je +2,2%, a isto toliko je poraslo američko tržište praćeno S&P 500 indeksom. Dolar je ojačao za +1,4% prema euru. Izloženost dioničkom tržištu kretala se na razini 23,5%, od čega 11,5% europskom, a 12% američkom. 
Obveznička tržišta imala su gotovo neutralnu izvedbu pri čemu je pozitivna izvedba korporativnih obveznica umanjena negativnom izvedbom državnih obveznica i obveznica zemalja u razvoju. Izloženost fonda svjetskom obvezničkom tržištu kretala se na razini od 50%, a domaćem na 20%.  Tijekom mjeseca pozitivan utjecaj na kretanje cijena dionica imali su makroekonomski podaci koju ukazuju na nastavak rasta svjetskog gospodarstva kako razvijenih zemalja tako i zemalja u razvoju uz pozitivan sentiment potrošača i proizvođača. Među važnijim događajima bila je sjednica Europske središnje banke koja je najavila produženje programa kvantitativne pomoći za dodatnih devet mjeseci u 2018. godini pri čemu je prepolovljen iznos mjesečnih kupnji (sa 60 na 30 mlrd eura). Nakon objave uslijedila je pozitivna reakcija dioničkih i obvezničkih tržišta. 

PBZ GLOBAL FOND 
PBZ Global fond je u listopadu ostvario rast vrijednosti udjela od 1,71% i tako ponovo postao pozitivan promatrajući razdoblje od početka godine. Pozitivan prinos najvećim dijelom je rezultat rasta dioničkih tržišta dok je obveznički dio portfelja ostvario je neutralan utjecaj na prinos u listopadu. Ostvareni obveznički prinos rezultat je pozitivnog doprinosa obveznica RH na domaćem tržištu dok su euroobveznice RH većinom imale negativan mjesečni  doprinos. Modificirana duracija fonda u listopadu iznosi 1,81.
Dionička tržišta listopad su započela pozitivno što se nastavilo do kraja mjeseca. Rast je prisutan na gotovo svim tržištima, a prema geografskim regijama kojima je fond izložen najveći porast zabilježen je na japanskom tržištu (MSCI Japana +5,6%) i tržištima zemalja u razvoju (MSCI Emerging Market +3,5%). Američko i europska tržišta rasla su oko 2% (MSCI North America +2,0%, MSCI Europe +1,9%). Sveobuhvatni indeks MSCI All Country World indeks tako je porastao 2%. Najveći doprinos rastu cijene udjela PBZ Global fonda dolazi od izloženosti američkom tržištu uslijed rast cijena dionica i jačanja dolara prema euru koje u proteklom mjesecu iznosi 1,4%. 
Tijekom mjeseca pozitivan utjecaj na kretanje cijena dionica imali su makroekonomski podaci koju ukazuju na nastavak rasta svjetskog gospodarstva kako razvijenih zemalja tako i zemalja u razvoju uz pozitivan sentiment potrošača i proizvođača. Među važnijim događajima bila je sjednica Europske središnje banke koja je najavila produženje programa kvantitativne pomoći za dodatnih devet mjeseci u 2018. godini pri čemu je prepolovljen iznos mjesečnih kupnji (sa 60 na 30 mlrd eura). Nakon objave uslijedila je pozitivna reakcija dioničkih i obvezničkih tržišta. 
Tijekom mjeseca izloženost fonda dionicama je blago smanjena uslijed rasta tržišta kako bi se kretala na razini benchmarka odnosno 50%. 

PBZ EQUITY FOND
PBZ Equity fond je u listopadu ostvario rast vrijednosti udjela od 0,82%. Za razliku od prošlog mjeseca kada je domaće dioničko tržište realiziralo veću korekciju u ovom je mjesecu CROBEX Indeks zabilježio rast od 3,50%. Najveći rast unutar CROBEX Indeksa ostvarila je dionica Atlantske plovidbe (+25,92%), dok je najveći pad od -7,34% realizirala dionica Đure Đakovića. Domaće dioničko tržište dalo je i najveći doprinos rastu vrijednosti udjela PBZ Equity fonda u listopadu. Većina je domaćih kompanija objavila financijske rezultate poslovanja za devet mjeseci ove godine. Iz njih je vidljivo da kriza u Agrokoru nije imala značajnijih negativnih utjecaja na poslovanje većine domaćih kompanija. Ipak, manji dio kompanija je objavio lošije rezultate nego u istom prošlogodišnjem periodu, a to se prije svega odnosi na rezultate Podravke, Zagrebačke banke i Dalekovoda. Turističke kompanije su zbog odlične ovogodišnje sezone realizirale dobre rezultate i bilježe rast u većini financijskih pokazatelja. Ipak, najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima realiziralo je tržište dionica u Kazahstanu gdje je lokalni MSEIKZUN Indeks porastao za 4,34%. Značajan rast cijene nafte na svjetskim tržištima bio je jedan od razloga ovakvoga rasta. Dioničko tržište u Srbiji ostvarilo je rast od 1,38%, a najviši doprinosu ovom rastu imala je dionica NIS-a. Rok za dostavljanje konačne verzije nacrta ugovora o koncesiji za beogradski Aerodrom „Nikola Tesla" ponuditeljima koji su se kvalificirali u drugi krug opet je produžen, a novi je rok 23. studeni 2017. Slovensko dioničko tržište bilježi rast od 0,05%. Rumunjsko dioničko tržište bilo je jedino regionalno tržište koje je realiziralo minus. Tako je dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) oslabio za 0,45%. Rumunjska je vlada najavila da planira uvesti 2% poreza na ukupne plaće koje plaćaju poslodavci, što može biti jedan od razloga za ovu manju korekciju. 
U listopadu je izloženost prema domaćim dionicama povećavana, dok smo smanjivali izloženost prema slovenskom i rumunjskom tržištu dionica.