Komentar tržišta - lipanj 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ Novčani fond 
Prošli mjesec domaće novčano tržište karakteriziralo je i dalje letargično trgovanje uz slabu potražnju za kunama praćenu velikim viškom likvidnosti u sustavu (cca 16 mlrd kuna) dok su tržišne kamatne stope nastavile svakodnevnu oscilaciju oko postojećih razina.
Prinos nastavljamo održavati upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,26.
Tijekom lipnja održane su dvije aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa. Interes je na obje aukcije premašivao ostvareni iznos emisije te je prinos ostao nepromijenjen na rekordno niskih 0,45%. Protekli mjesec banke nisu iskazale interes za sudjelovanje na obrnutim repo aukcijama HNB-a. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na izrazito niskim razinama sukladno slaboj potražnji za kunama, niskim volumenima trgovanja i visokoj likvidnosti u sustavu. 

PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond je u lipnju ostvario pad od 5,15% zbog prodaje komercijalnih zapisa Agrokora u portfelju fonda. Na žalost, nismo uspjeli izbjeći poremećaj koji je koncern Agrokor prouzročio na domaćem tržištu. Društvo je pokušalo pronaći zaklon od negativnih posljedica na imovinu fonda, međutim veličina Koncerna u okviru malog tržišta kakvo je hrvatsko, objektivno nam nije ostavila prostor za učinkovito djelovanje.
Prinos nastavljamo održavati upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,20.
Na sastanku Europske centralne banke u lipnju u skladu s očekivanjima nije došlo do promjene u smjeru kretanja monetarne politike. Referentna kamatna stopa ostala je nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Guverner ECB-a Draghi ipak je  krajem mjeseca izjavio da gospodarstvo EU nije više u razdoblju deflacije nego u razdoblju reflacije , te da su niže razine inflacije prisutne u Europskoj uniji privremene. Dio tržišnih sudionika protumačio je njegovo izlaganje kako ECB namjerava započeti s postupnim stezanjem monetarne politike i ranije. U narednom mjesecu očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro.

PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond je u lipnju ostvario rast uz prinos 0,89% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fond-a je krajem mjeseca bila 0,07.
Prošli mjesec prema očekivanjima investitora FED je podignuo kamatnu stopu za 25 baznih poena te se sad nalazi na razinama 1,00%-1,25%. Obzirom na očekivani nastavak stezanja monetarne politike u SAD-u odnosno još jedno podizanje referentne kamatne stope do kraja ove godine, u mjesecima pred nama očekujemo blagi rast kamatnih stopa na dolar. 

PBZ Short term bond fond
PBZ Short term bond fond je u lipnju ostvario rast od 0,61%. Nastavljen je trend nižih razina prometa na obvezničkom tržištu, ovaj mjesec promet, domaćim državnim obveznicama iznosio 1,3mlrd. HRK. Posljedica navedenog su ljetni mjeseci koji su poznati po manjem interesu investitora te nekoliko radnih dana manje u odnosu na ostale mjesece. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu te su također sve obveznice u portfelju imale pozitivan mjesečni doprinos. U lipnju je i državna obveznica koja dospijeva 2018.g. postala instrumentom tržišta novca obzirom da joj je ostalo manje od 397 dana do dospijeća, no ta činjenica nije značajnije intenzivirala trgovanje, naravno zbog sve nižeg prinosa koji ne konkurira prinosu trezorskog zapisa. Ostvareni prinos fonda ponajviše je rezultat rasta cijene kunske obveznice s dospijećem 2021. godine kao i rast gore spomenute kunske obveznice s dospijećem iduće godine. Duracija fonda u lipnju iznosi 2,32 dok je udio slobodnih novčanih sredstava ostao na 1%.  

PBZ Bond fond
PBZ Bond fond je u lipnju ostvario rast od 0,76%. Nastavljen je trend nižih razina prometa na obvezničkom tržištu, ovaj mjesec promet, domaćim državnim obveznicama iznosio 1,3mlrd. HRK. Posljedica navedenog su ljetni mjeseci koji su poznati po manjem interesu investitora te nekoliko radnih dana manje u odnosu na ostale mjesece. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu te su također sve obveznice u portfelju imale pozitivan mjesečni doprinos. 
Pozitivna prva polovica mjeseca na međunarodnim obvezničkim tržištima prekinuta je nakon izlaganja predsjednika ECB koji je u svom govoru istaknuo da je iza EU razdoblje deflacije te da očekuje da trenutno niže razine inflacije, u skoroj budućnosti dosegnu planiranu razinu inflacije od blizu ali ispod 2%. Reakcija tržišta se očitovala u rasprodaji obveznica i rastu prinosa na Njemačka desetogodišnja izdanja sa 0,3% na 0,46%. Najduža Hrvatska euroobveznica dospijeća 2027. godine porasla je u cijeni 1% uz prinos od 2,80%. 
Za početak slijedećeg mjeseca najavljeno je novo izdanje obveznica RH na domaćem tržištu, uz rekordan rok trajanja od čak 15 godina, što će produžiti hrvatsku krivulju državne obveznice prvi puta na petnaest godina. Duracija fonda u lipnju iznosi 3,74 dok je udio slobodnih novčanih sredstava na 8%.
    
PBZ Conservative 10 fond
PBZ Conservative 10 fond je u lipnju ostvario rast od 0,50%, a obveznička komponenta fonda ostvarila je još jedan pozitivan doprinos ovaj mjesec. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu te su također sve obveznice u portfelju imale pozitivan mjesečni doprinos. Najveći doprinos pozitivnoj mjesečnoj izvedbi imale su domaće kunske obveznice RH sa dospijećem 2026. godine te ih slijede kunske obveznice RH sa dospijećem 2021. godine. Duracija fonda u lipnju iznosi 3,34.
Dionička komponenta u Conservative 10 fondu ostvarivala je tijekom mjeseca pozitivan doprinos, no uslijed snažnog pada DAX-a u zadnjem tjednu lipnja, doprinos ukupnom prinosu fonda na mjesečnoj razini je negativan. Tijekom mjeseca indeks je dosegao novu najvišu razinu, no nije se zadržao te je ostvario pad od 2,3%. Sektori informacijske tehnologije i telekomunikacija najviše su pridonijeli padu, dok je sektor financija imao pozitivan doprinos. U izlaganju predsjednika ECB, krajem mjeseca istaknuto je da je iza EU razdoblje deflacije te da očekuje da trenutno niže razine inflacije, u skoroj budućnosti dosegnu planiranu razinu inflacije od blizu ali ispod 2%. Takvo očekivanje utjecalo je na jačanje eura što ima negativan utjecaj na jačanje europskog gospodarstva te su posljedično reagirala i dionička tržišta. Lipanjski pad izbrisao je cjelokupni rast njemačkog Daxa u drugom tromjesečju koji sada iznosi svega 0,1%. 

PBZ Flexible 30 fond
Vrijednost udjela PBZ Flexible 30 fonda u lipnju smanjena je za 0,18% i pod utjecajem je negativne izvedbe dioničke komponente. 
Europsko tržište je uslijed korekcije u posljednjem tjednu lipnja imalo najveći utjecaj dok je rast američkog tržišta poništen slabljenjem dolara prema euru. Pozitivna izvedba obvezničke komponente, u prvom redu državnih obveznica, ublažila je pad dioničke komponente. Lipanj je karakterističan po tome što su europska i američko tržište bila pozitivan do samog kraja. Čak je i S&P 500 indeks dosegao najvišu razinu. Obveznička tržišta također su bila pozitivna nakon što ECB na sjednici početkom mjeseca nije bio agresivan u davanju daljnjih smjernica. Fed je nakon toga podigao kamatnu stopu u skladu s očekivanjima i tržišta su reagirala pozitivno. Ono što je izazvalo negativnu reakciju na tržištima, u prvom redu europskim, je izjava čelnika ECB-a o mogućem smanjenju programa otkupa državnih obveznica uslijed činjenice da je iza EU razdoblje deflacije te da očekuje da trenutno niže razine inflacije, u skoroj budućnosti dosegnu planiranu razinu inflacije od blizu ali ispod 2%. 
Cijene dionica i obveznica su se korigirale i tako pozitivnu izvedbu fonda pretvorile u negativnu. Izloženost fonda obveznicama držana je na razini 65% od čega 50% svjetskim, a 15% domaćim. Dionička komponenta kretala se na razini 23% (13% EU i 10% US) do samog kraja mjeseca, kada je smanjena na 20,5% uz promjenu izloženosti tržištima (8,5% EU i 12% US). 

PBZ Global fond
Vrijednost udjela PBZ Global fonda u lipnje je smanjena za 1,28%. Obveznički dio portfelja ostvario je blagi pozitivan utjecaj na prinos u lipnju. Ostvareni obveznički prinos ponajviše je rezultat pozitivnog doprinosa zbog rasta domaćih kunskih obveznica pri čemu se ističu kunske obveznice s dospijećima 2021. te 2026 godine. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu te su također sve obveznice u portfelju imale pozitivan mjesečni doprinos.  
Dionička tržišta imala su mješovitu izvedbu pa su tako Japan (MSCI Japan +2,57%), SAD (S&P500 +0,48%) i tržišta u razvoju (MSCI EM +0,54%) imali pozitivnu izvedbu, a europska tržišta negativnu (MSCI Europe -2,69%). Kretanjima dioničkih tržišta treba dodati i kretanje vrijednosti valuta prema euru koji je ojačao u proteklom mjesecu. Tako je pozitivna izvedba spomenutih tržišta umanjena jer je japanski jen oslabio 3% prema euru dok je američki dolar oslabio 1,7%. Europska tržišta najvećim su dijelom uzrok negativne promjene cijene fonda. Ono što je izazvalo negativnu reakciju na tržištima, u prvom redu europskim, je izjava čelnika ECB-a o mogućem smanjenju programa otkupa državnih obveznica uslijed činjenice da je iza EU razdoblje deflacije te da očekuje da trenutno niže razine inflacije, u skoroj budućnosti dosegnu planiranu razinu inflacije od blizu ali ispod 2%. Iako su se tržište korigirala na samom kraju mjeseca, u prvoj polovici situacija je bila znatno bolja kada su i DAX i S&P500 indeksi dosegli najviše razine u povijesti. Izloženost fonda prema dioničkom segmentu kretala se iznad benchmarka tijekom cijelog razdoblja i to europskom tržištu kroz izlaganje Njemačkoj. No, uslijed korekcije nakon što je čelnik Europske središnje banke iznio ideju o smanjenju programa otkupa obveznica, izloženost je smanjena na razinu benchmarka i kreće se na razini od 50%.  

PBZ Equity fond
U lipnju PBZ Equity fond je realizirao gubitak od 0,38%. Većina je regionalnih tržišta zabilježila minuse, a najveći pad ostvaren je u Rumunjskoj gdje je lokalni Indeks BET oslabio za čak 10,42%. Ujedno to je tržište imalo i najveći negativni utjecaj na mjesečni prinos Fonda. Iako Rumunjska bilježi izvrsne makroekonomske rezultate, razlog tomu padu bila kazna propisana zbog nepoštivanja corporate governance od strane velike "utilitiy" kompanije, ali je pojačana političkom nestabilnosti koja je nastupila u lipnju, uslijed "rušenja" Vlade. Koalicija koju je formirala vladajuća Socijaldemokratska stranka (PSD) i Savez liberala i demokrata (ALDE) pokrenuli su prijedlog za glasovanje o povjerenju protiv vlastitog kabineta kako bi srušili premijera Grindeanu koji je odbio odstupiti unatoč gubljenju političke potpore. Dodatni udarac rumunjskom tržištu kapitala krajem mjeseca nanijela je izjava ministar financija o ukidanju obveznog privatnog mirovinskog osiguranja odnosno drugog stupa. Istog dana je ministar financija povukao svoju izjavu, ali tržištu je nanesena šteta, te je BET Indeks samo u zadnjem tjednu lipnja završio s tjednim gubitkom od 5,90%. BELEX15 Indeks je realizirao gubitak od 2%, a padu su najviše doprinijele dionice iz naftnog i prehrambenog sektora. U lipnju je Srbija dobila prvu predsjednicu Vlade, Anu Brnabić, a nova predsjednica je kao prioritet postavila članstvo Srbije u Europskoj uniji. Na duži rok taj bi smjer imao pozitivan utjecaj na lokalno tržište kapitala. Manji pad (-0,19%) realizirao je ljubljanski SBITOP Indeks. Značajni pad su zabilježile dionice iz sektora osiguranja i industrije. Negativan utjecaj na dionice imala je vijest da je slovenska Vlada odbila prijedlog da će država dati jamstva za bilo koja potraživanja od strane NLB-a za potraživanja hrvatskih štediša protiv LB-a. Ovo je jedan od ključnih rizika koji nadmašuju procjenu NLB-a u predloženom IPO-u. Procjenjuje se da će vjerojatno biti još jedan pokušaj IPO-a u jesen. Slovenska kompanija Petrol se javila kao potencijalni kupac za 18,53% udjela u Mercatoru. Udio vrijedi oko 40 milijuna EUR po trenutnoj tržišnoj cijeni, a dražba je zakazana za 7. srpnja. Slovenija i nadalje bilježi odlične makroekonomske podatke, a to se i preslikava na tržište kapitala te je tako slovenski SBITOP Indeks u prvoj polovici godine realizirao dobitak od 10,98%, što ga svrstava u najbolje regionalne Indekse. Nakon nekoliko negativnih razdoblja hrvatsko tržište kapitala konačno zaustavilo pad. Tako je CROBEX indeks je ostao skoro nepromijenjen (+0,08%) u odnosu na prethodni mjesec. Hoteli na Jadranu bilježe najbolju zauzetost u lipnju u ovom desetljeću, financijski promet na računima turističkih tvrtki veći je i do 15% nego lani u ovo vrijeme. Ukoliko se ovakvi trendovi nastave, Hrvatska bi mogla ostvariti cilj od 10,5 milijardi eura prihoda od turizma u 2017. godini. Rane procjene utjecaja krize u Agrokoru na hrvatsko gospodarstvo, sada su se smanjile, što je također pozitivno utjecalo na hrvatsko tržište dionica. Mi smo u lipnju smanjivali izloženost domaćem i rumunjskom tržištu dionica.