Komentar tržišta - kolovoz 2018.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ START FOND
PBZ START je u kolovozu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,13. Tijekom proteklog mjeseca dnevni višak kunske likvidnosti iznosio je cca 22 milijarde kuna te su kamatne stope duž krivulje ostale nepromijenjene. 
Tijekom kolovoza održane su dvije aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija te je uz nešto manju potražnju investitora prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa ostao nepromijenjen na razini 0,09%. Na redovitim tjednim obrnutim repo aukcijama HNB-a i dalje nije bilo interesa banaka za dodatnom likvidnošću. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na postojećim razinama te izostanak aukcija trezorskih zapisa.

PBZ E-START FOND
PBZ E-START fond je u kolovozu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,12. Održana je jedna jednogodišnja eurska aukcija trezorskih zapisa te je upisano 50 milijuna EUR-a od planiranih 10 milijuna EUR-a uz nepromijenjen prinos 0%.
U srpnju je referentna kamatna stopa na Euro ostala, prema očekivanju investitora, nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Europska centralna banka od početka slijedećeg mjeseca započinje s ublažavanjem ekspanzivne monetarne politike kroz smanjenje otkupa obveznica na otvorenom tržištu za 15 milijardi EUR-a mjesečno. Prvo podizanje referentne stope očekuje se tek nakon ljeta 2019. Kamatne stope na euro očekujemo na postojećim minimalnim razinama i u rujnu. 

PBZ D-START FOND 
PBZ D-START fond je u kolovozu ostvario rast uz prinos 0,15% (na godišnjoj razini 1,77%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fond-a je krajem mjeseca bila 0,02. Na zadnjoj sjednici FED-a u kolovozu, sukladno očekivanju investitora, referentna kamatna stopa na dolar ostala je ista unutar raspona 1,75%-2,00%. Na idućoj sjednici FED-a u rujnu očekuje se podizanje referentnog kamatnjaka za 25 baznih poena uz čak 99% sigurnosti. Rast GDP-a u drugom kvartalu od 4,2% potvrđuje navedena očekivanja o zaoštravanju monetarne politike. Kamatne stope na dolarske depozite u rujnu bi sukladno navedenom mogle blago porasti duž cijele krivulje.

PBZ SHORT TERM BOND FOND
PBZ Short term bond fond je u kolovozu izgubio na vrijednosti -0,03%. Mjesec kolovoz tradicionalno je jedan od mjeseci koji zbog sezone godišnjih odmora  uobičajeno obilježava niža razina likvidnosti te se navedeno potvrdilo i ove godine. Promet obveznicama u kolovozu na domaćoj burzi iznosio je 600 milijuna kuna što je najniži promet u zadnjih godinu dana. Najviše se trgovalo novo reizdanom kunskom obveznicom dospijeća 2023. godine te je ona činila više od polovice ukupnog mjesečnog prometa uz prinos od 1,05%. Dužnički vrijednosni papiri u fondu zabilježili su mješovitu izvedbu unutar mjeseca, dok je najveći utjecaj na prinos u kolovozu imao pad cijene kunske obveznice dospijeća 2020. godine. Modificirana duracija fonda u kolovozu iznosi 1,82. 

PBZ BOND FOND 
PBZ Bond fond je u kolovozu umanjio svoju vrijednost -0,16%. Obveznice najjačih gospodarstava poput Njemačke i SAD-a su porasle tijekom kolovoza, dok su obveznički indeksi većine zemalja bili u blago negativnom sentimentu tijekom prošlog mjeseca, predvođene ponajviše obveznicama Italije, koje su bile pod pritiskom obećanih populističkih mjera od strane talijanske vlade, što je tržište kaznilo padom cijena talijanskog duga. Dužnički vrijednosni papiri u fondu zabilježili su mješovitu izvedbu unutar mjeseca. Najveći pozitivan unutarmjesečni doprinos fondu imala je kunska obveznica RH dospijeća 2026. godine, dok su kunske obveznice RH dospijeća 2021. te 2023. godine imale najznačajniji negativan doprinos što je utjecalo na izvedbu fonda u kolovozu. Modificirana duracija fonda u kolovozu iznosi 3,35.

PBZ CONSERVATIVE 10 FOND
PBZ Conservative 10 fond je u kolovozu pao -0,28%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec nije imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan unutarmjesečni doprinos fondu imala je kunska obveznica RH dospijeća 2026. godine, dok su kunske obveznice RH dospijeća 2021. te 2023. godine imale najznačajniji negativan doprinos, što je utjecalo na izvedbu fonda u kolovozu. Modificirana duracija fonda u kolovozu iznosi 3,28. Dionička komponenta fonda također je imala negativan doprinos, zbog pada njemačkog DAX indeksa u kolovozu od -3,45%. Uzrok padu treba tražiti u gubitku povjerenja investitora prema Turskoj, što se odrazilo i na ostala tržišta u razvoju ali i europska tržišta. Negativnom prinosu pridonijele su i obnovljene trgovinske napetosti između SAD-a i njegovih partnera te zabrinutosti oko vanjske i ekonomske politike nove vlade u Italiji. Istovremeno objavljeni makroekonomski podaci za Njemačku upućuju na nastavak ekonomske ekspanzije i rekordno niske nezaposlenosti. Izloženost fonda njemačkom DAX indeksu na kraju kolovoza iznosi 3,98%.

PBZ FLEXIBLE 30 FOND 
PBZ Flexible 30 fond je u kolovozu ostvario pad od -0,78%, čemu su najviše doprinijeli minusi na obvezničkim i dioničkim tržištima u razvoju te zapadnoeuropskim tržištima. Plus ostvaren na dioničkom tržištu SAD-a od +3,90% promatrano u euru, kroz izloženost američkom S&P 500 indeksu, nije uspio anulirati negativne doprinose gotovo svih ostalih komponenti fonda. Razlog treba tražiti u turbulencijama uzrokovanima gubitkom povjerenja investitora prema Argentini i Turskoj, što se odrazilo i na ostala tržišta u razvoju. Negativnom prinosu pridonijele su i obnovljene trgovinske napetosti između SAD-a i njegovih partnera te zabrinutosti oko vanjske i ekonomske politike nove vlade u Italiji. Prinos fonda od početka godine je negativan i iznosi -1,05%. Istovremeno su objavljeni brojni makroekonomski podaci koji potvrđuju dobro stanje globalne ekonomije i nastavak ekspanzije.

PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET FOND
PBZ International Multi Asset fond je u kolovozu ostvario pad od -0,79%, čemu su najviše doprinijeli minusi na obvezničkim i dioničkim tržištima u razvoju te zapadnoeuropskim tržištima. Nakon blagog oporavka u srpnju, kolovoz ponovo donosi turbulencije uzrokovane gubitkom povjerenja investitora prema Argentini i Turskoj, što se odrazilo i na ostala tržišta u razvoju. Negativnom prinosu pridonijele su i obnovljene trgovinske napetosti između SAD-a i njegovih partnera te zabrinutosti oko vanjske i ekonomske politike nove vlade u Italiji. Zbog svega navedenog te zbog poremećaja na obvezničkim i dioničkim tržištima početkom godine, prinos fonda još uvijek je negativan od početka godine i iznosi -3,07%. Istovremeno su objavljeni brojni makroekonomski podaci koji potvrđuju dobro stanje globalne ekonomije i nastavak ekspanzije.

PBZ GLOBAL FOND 
Cijena udjela PBZ Global fonda u kolovozu je porasla 0,31%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Ostvareni obveznički prinos rezultat je ponajviše negativnog utjecaja kunske obveznice RH s dospijećem 2021. godine. Modificirana duracija fonda u kolovozu iznosi 1,73. Dionički dio portfelja zaslužan je za pozitivan prinos fonda u kolovozu, a unutar dioničke komponente rast su ostvarili instrumenti s izloženošću prema sjevernoameričkom tržištu, u kojem dominira izloženost  prema SAD-u. Posljednje makroekonomske brojke u SAD-u poput rasta BDP-a u drugom kvartalu od 4,1% na godišnjoj razini, zadržavanja stope nezaposlenosti na niskih 3,9% te rasta zarada kompanija, pridonijeli su dostizanju novih povijesnih maksimuma tamošnjih dioničkih indeksa. Doprinos dioničke komponente prinosu fonda bio bi i snažniji da u kolovozu nije došlo do podbačaja dioničkih tržišta u razvoju i zapadnoeuropskih tržišta. Prinos fonda od početka godine iznosi 3,04%. 

PBZ EQUITY FOND
Cijena udjela PBZ Equity fonda u kolovozu je pala za 0,47%. Najveći doprinos tom padu dolazi iz portfelja slovenskih dionica. Slovenski SBITOP indeks u kolovozu je oslabio za 2,90%, a značajan pad unutar SBITOP indeksa realizirale su dionice Zavarovalnica Triglav (-5,76%) i Petrol (-5,52%). Dio gubitka vrijednosti pojedinih slovenskih dionica rezultat je i isplate dividendi tih kompanija u proteklom razdoblju. Makroekonomski podaci i dalje govore o dobroj formi slovenskog gospodarstva.
Drugo regionalno dioničko tržište koje je zabilježilo negativan prinos u kolovozu je dioničko tržište u Srbiji. Tamo je lokalni indeks BELEX15 realizirao minus od 0,27%. Najveći pad realizirala je dionica Sojaprotein (-12,42%). U Srbiji su u tijeku tenderi za privatizaciju šest poduzeća među kojima su i strateška, poput RTB Bora za koji se traži partner koji će investirati 350 milijuna dolara.
Domaće dioničko tržište završilo je mjesec kolovoz u pozitivnom teritoriju, a zagrebački CROBEX indeks porastao je za samo 0,12%. Značajan rast realizirale su dionice Atlantic grupe (+5,53%) i Ericsson Nikola Tesla (+4,35%). Pod pritiskom su se našle turističke kompanije, zbog objave nešto lošijih podataka o dolasku turista u ovom dijelu sezone, ali kako sezona još traje trebat će pričekati konačne podatke za cijelu sezonu.
Na rumunjskom dioničkom tržištu u kolovozu je realiziran najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima. Tako je dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) ojačao za 3,73%, a najveći rast realizirale su dionice Transelectrica (+9,89%) i Transgaz (+6,46%).
Mi smo u kolovozu povećali izloženost domaćem dioničkom tržištu, dok smo manjim dijelom smanjivali izloženost rumunjskom i srpskom dioničkom tržištu.