Komentar tržišta - kolovoz 2017.

Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.
PBZ NOVČANI FOND
PBZ Novčani fond je u kolovozu ostvario rast od 0,006% upravljanjem ročnošću depozita, te diverzifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,20
Prošli mjesec, kao i ranije, domaće novčano tržište karakteriziralo je mirno trgovanje praćeno velikim viškom likvidnosti u sustavu (cca 16 mlrd kuna) dok su tržišne kamatne stope nastavile svakodnevnu oscilaciju oko postojećih razina.
Na zadnjoj aukciji trezorskih zapisa održanoj u kolovozu povećana potražnja investitora nadmašila je planirani iznos te dovela do smanjena prinosa jednogodišnjeg kunskog trezorskog zapisa na najnižu razinu u povijesti 0,40%. Na redovitim tjednim obrnutim aukcijama HNB-a nastavljena je skromna aktivnost, obzirom na visoku likvidnost u sustavu. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na izrazito niskim razinama sukladno slaboj potražnji za kunama, niskim volumenima trgovanja i visokoj likvidnosti u sustavu. 

PBZ EURO NOVČANI FOND
PBZ Euro novčani fond je u kolovozu ostvario rast od 0,001% upravljanjem ročnošću depozita, te diverzifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem mjeseca bila 0,14.
Na zadnjoj aukciji trezorskih zapisa održanoj u kolovozu izdan je jednogodišnji eurski trezorski zapis s rekordno niskim prinosom od svega 0,01%. Uspješna turistička sezona je u sustav unijela dodatnu količinu eura, te je ionako visoka likvidnost dodatno povećana.
Referentna kamatna stopa na euro i dalje je nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita –0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Na sastanku čelnika centralnih banaka guverner ECB-a Draghi nije otkrio nikakve detalje oko kvantitativnog otpuštanja pa se navedeno očekuje tijekom sjednica u rujnu ili listopadu. Sukladno navedenom u narednim tjednima očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro. 

PBZ DOLLAR FOND 
PBZ Dollar fond je u kolovozu ostvario rast uz prinos 0,91% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diverzifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ Dollar fonda je krajem mjeseca bila 0,04.
Referentna kamatna stopa na dolar nalazi se na razinama 1,00%-1,25%. Dobri pokazatelji s tržišta rada te gospodarski rast od 3,0% u SAD-u idu u prilog očekivanjima investitora za moguće podizanje referentnog kamatnjaka krajem godine. U narednim mjesecima očekujemo stagnaciju dolarskih kamatnih stopa.

PBZ SHORT TERM BOND FOND
PBZ Short term bond fond je u kolovozu ostvario rast od 0,55%. Promet obvezničkog tržišta domaćim državnim obveznicama u kolovozu je iznosio svega 500 mil. HRK što je čak 1 mlrd HRK manje u odnosu na prethodni mjesec i najniži mjesečni promet od 2013. godine. Niske volumene okarakterizirali su ljetni mjeseci koji su tradicionalno manje trgovinski intenzivni te niža likvidnost kao posljedica nedostupnosti "aska" pojedinih obveznica. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je još jednu pozitivnu mjesečnu izvedbu, dok su gotovo sve obveznice imale pozitivan mjesečni doprinos rastu fonda. Ostvareni prinos fonda dominantno je rezultat rasta cijene kunske obveznice s dospijećem 2021. godine te 2022. godine. Modificirana duracija fonda u kolovozu iznosi 2,06 dok je udio slobodnih novčanih sredstava 6,5%.  

PBZ BOND FOND 
PBZ Bond fond je u kolovozu ostvario rast od 0,89%. Rast hrvatskog BDP-a u 2. kvartalu iznosio je 2,8% na godišnjoj razini, kao posljedica dobre turističke sezone i rasta maloprodaje. Uslijed dobrih makroekonomskih pokazatelja te nastavka ekspanzionističke monetarne politike od strane vodećih centralnih banaka (ECB-a i FED-a) nastavljen je povećani interes investitora za obvezničkim izdanjima. Na krilima pozitivnog trenda dobru mjesečnu izvedbu imala su i obveznička izdanja RH. 
Hrvatske obveznice na međunarodnim tržištima zabilježile su izrazito pozitivnu izvedbu uslijed 2 pozitivna trenda: nastavka smanjivanja CDS-a Hrvatske na 120 za petogodišnje trajanje, te sniženja prinosa sa 0,55% na 0,37% za Njemačka desetogodišnja izdanja. Najdulje međunarodno eursko izdanje obveznica RH dospijeća 2027. g. poraslo je u cijeni na mjesečnoj razini za 1,80% uz trenutni prinos od 2,45%. Ostvareni obveznički prinos ponajviše je rezultat pozitivnog doprinosa zbog rasta cijena domaćih kunskih obveznica dospijeća 2022. g. Tijekom rujna ili listopada od strane ECB-a se očekuje više detalja o očekivanom smanjenju otkupa obveznica tijekom 2018. godine što će imati utjecaja na kretanja budućih kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda u kolovozu iznosi 3,74 dok je udio slobodnih novčanih sredstava na 7,5%.
    
PBZ CONSERVATIVE 10 FOND
PBZ Conservative 10 fond je u kolovozu ostvario rast od 0,72%, a obveznička komponenta fonda ostvarila je još jedan pozitivan doprinos ovaj mjesec. Obveznički indeks Zagrebačke burze zabilježio je pozitivnu mjesečnu izvedbu. Ostvareni obveznički prinos ponajviše je rezultat pozitivnog doprinosa zbog rasta domaćih kunskih obveznica dospijeća 2022. godine te 2021. godine uz također značajan rast zbog euroobveznice s dospijećem 2022. godine. Duracija fonda u kolovozu iznosi 3,46.
Dionička komponenta u Conservative 10 fondu imala je zanemariv utjecaj na prinos fonda. DAX indeks je zabilježio pad od 0,52% uz izloženost DAX-u od 6,5% od mogućih 10%. Daljnje jačanje eura u odnosu na USD imalo bi dodatan pritisak na njemačke kompanije koji su poglavito izvoznici. Najveći negativan utjecaj na kretanje DAX-a u kolovozu dolazio je iz financijskog sektora jer su cijene dionica banaka zabilježile pad nakon što su središnje banke ublažile retoriku o daljnjem zaoštravanju monetarne politike. Dionice elektroenergetskog sektora su s druge strane imale najveći pozitivan utjecaj nakon objave dobrih poslovnih rezultata i najave o povećanju dividende.

PBZ FLEXIBLE 30 FOND 
PBZ Flexible 30 fond je u kolovozu ostvario pad od 0,11% uslijed negativne izvedbe dioničke komponente dok je obveznička komponenta ostvarila pozitivan doprinos. 
Europska dionička tržišta zabilježila su pad (EuroStoxx 50 -0,8%), a američko tržište je unatoč blagoj pozitivnoj izvedbu (S&P500 +0,05%) imalo negativan utjecaj zbog slabljenja američkog dolara. Izloženost fonda europskom tržištu kretala se na razini 10,5%, a američkom 12,5%. 
Obveznička komponenta bila je pozitivna pri čemu su obveznice zemalja u razvoju nadmašile prinosom korporativne i državne obveznice. Korporativne obveznice investicijskog rejtinga ostvarile su viši prinos u odnosu na obveznice ne investicijskog rejtinga. Izloženost fonda svjetskom obvezničkom tržištu kretala se na razini od 50%, a domaćem na 20%.
Tijekom mjeseca sentiment investitora je bio pod utjecajem eskalacije geopolitičke krize između SAD-a i Sjeverne Koreje što je usmjerilo interes investitora za manje rizičnom imovinom odnosno obveznicama. Iako su obveznice bile pod pritiskom na kraju lipnja i u srpnju zbog najava zaoštravanja monetarnih politika, u kolovozu su stavovi čelnika ECB-a i Fed-a ublaženi jer unatoč rastu gospodarstava i zaposlenosti inflacija je i dalje ispod ciljane razine. Stoga se više detalja o mogućem zaoštravanju očekuje na jesen pa čak i u prosincu.

PBZ GLOBAL FOND 
PBZ Global fond je u kolovozu ostavrio smanjenje vrijednosti udjela za 0,11%. Obveznički dio portfelja ostvario je blagi pozitivan utjecaj na prinos u kolovozu. Ostvareni obveznički prinos ponajviše je rezultat pozitivnog doprinosa zbog rasta domaće kunske obveznice dospijeća 2021. godine te euroobveznice s dospijećem 2022. godine. 
Kretanje dioničkih tržišta u proteklom mjesecu bilo je pozitivno (MSCI ACWI +0,17%) pri čemu su tržišta u razvoju rasla dok su razvijena tržišta ostvarila pad. Tržišta u razvoju rasla su zahvaljujući slabom dolaru i pozitivnim podacima iz Kine (MSCI EM +2,01%) dok su razvijena tržišta bila pod pritiskom eskalacije geopolitičkih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje što je dominiralo negativnim sentimentom investitora tijekom cijelog mjeseca. Unatoč tome, objave makroekonomskih podataka bile su pozitivne i daju podršku tržištima. Prema objavljenim podacima gospodarski rast je ubrzan u drugom tromjesečju kako u SAD-u tako i u Europi te je nadmašio očekivanja analitičara. Procjena rasta američkog gospodarstva u drugom tromjesečju revidirana je na 3% s prethodnih 2,6% dok rast gospodarstva euro-zone iznosi 2,2% na godišnjoj razini. Iako je rast prisutan, inflacija je i dalje ispod ciljanih razina tako da su glavne središnje banke, Fed i ECB, odaslale ublažene poruke o daljnjem zaoštravanju monetarnih politika na  godišnjem simpoziju o ekonomskoj politici koji se održava u Jackson Hole-u. To je utjecalo na daljnje jačanje eura prema američkom dolaru koji je nakratko probio razinu od 1,20. Upravo jačanje eura možemo istaknuti kao glavni utjecaj na kretanje cijene udjela PBZ Global fonda u kolovozu. Naime, fond je većim dijelom izložen američkom tržištu koje je ostvarilo zanemariv, ali pozitivan, pomak (S&P500 +0,05%) što je slabljenje dolara pretvorilo u negativnu izvedbu. Među europskim tržištima (MSCI Europe -1,06%), pozitivnu izvedbu britanskog tržišta umanjilo je slabljenja britanske funte koja je prema euru oslabila za 2,8%. Tijekom mjeseca izloženost fonda držana je na razini benchamarka i kretala se oko 50%. 

PBZ EQUITY FOND
PBZ Equity fond je u kolovozu ostvario blagi rast vrijednosti udjela za 0,02%. Većina je regionalnih tržišta zabilježila pozitivne prinose osim tržišta dionica u Rumunjskoj koje je oslabilo za 2,71%, te slovenskog dioničkog tržišta koje je zabilježilo manji pad od 0,2%. Značajniji pad na rumunjskom tržištu dionica imalo je negativan utjecaj na prinos PBZ Equity fonda. Naime, u Rumunjskoj dioničko tržište nastavlja biti pod negativnim utjecajem politike, jer su izjave pojedinih dužnosnika o ukidanju drugog stupa mirovinskog osiguranja unijele nesigurnost među investitore već ranije, pa kada je tu mogućnost premijer otklonio, tržište se oporavilo. Iako, rasprave i nagađanja oko te teme još nisu nestala. Također, krajem mjeseca pojavila se informacija da će vlada uvesti dodatan porez financijskim institucijama, što je samo pogoršalo trenutnu situaciju. Iako su i te izjave od strane premijera demantirane, ponovno je nanesena šteta tržištu. 
Slovensko tržište realiziralo je manji gubitak, a najznačajniji pad realizirala je dionica Gorenja, dok je značajno porasla dionica Pozavarovalnice Sava koja je ostvarila skok od 6,21%. Taj rast je vjerojatno potpomognut ponovnim iskazanim interesom za kupnju kompanije od strane Adris grupe. 
Domaće dioničko tržište je ostvarilo rast od 0,41%, a najveći je rast ostvarila dionica Uljanik plovidbe sa rastom od čak 29,73%, ali uz manji volumen trgovanja. Dobri rezultati glavne turističke sezone i odlične najave za post-sezonu bile su glavni razlozi za povećan interes investitora prema turističkim kompanijama, što je imalo pozitivan učinak na vrijednost udjela PBZ Equity fond. Tako je najlikvidnija turistička kompanija, Valamar Riviera zabilježila rast od 6,64%. Isto tako, ministar turizma izjavio  je da očekuje ovogodišnje prihode od turizma na razini od 10 milijardi EUR. 
U Srbiji je lokalni BELEX15 indeks ojačao za 0,35%, a značajnijih vijesti nije bilo. 
Najveći rast zabilježilo je tržište dionica u Kazahstanu gdje je lokalni MSEIKZUN Indeks porastao za vise od 4%. Pojačavanje globalne nesigurnosti zbog situacije oko Sjeverne Koreje imalo je za posljedicu značajan rast pojedinih plemenitih metala, a samim time su profitirale lokalne kompanije iz tog sektora koje su tako i najviše doprinijele značajnom rastu Indeksa. 
Mi smo u kolovozu u manjoj mjeri povećavali izloženost prema slovenskom i rumunjskom tržištu, dok smo izloženost prema dionicama u Srbiji smanjivali.