Upravljačka naknada za PBZ Short term bond i akcija za izlaznu naknadu

PBZ Invest je donio odluku o produženju razdoblja akcije za izlaznu naknadu u PBZ Short term bond fondu i o upravljačkoj naknadi Fonda:
za PBZ Short term bond fond naknada društvu za upravljanje iznosi 0,35% za razdoblje od 1. studenog 2019.g. do 30. studenog 2019.g.


Skraćeno je razdoblje naplate izlazne naknade za PBZ Short term bond fond s 3 mjeseca na 1 mjesec, sukladno sljedećim pravilima:

  • za ulaganje do 1 mjeseca izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda;
  • što vrijedi isključivo za sve uplate u Fond izvršene u razdoblju od 1. studenog 2019.g. do 30. studenog 2019.g.

Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.

PBZ Invest