Upravljačka naknada za PBZ Euro Short Term Bond fond

PBZ Invest je donio odluku o upravljačkoj naknadi za PBZ Euro Short Term Bond fond kako slijedi:
  • za PBZ Euro Short Term Bond fond naknada društvu za upravljanje iznosi 0,15% za razdoblje od 18. listopada 2020. godine do opoziva.


Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.


PBZ Invest