Upravljačka naknada za PBZ D-START fond

PBZ Invest je 14. ožujka 2019.g. donio odluku Uprave o smanjenju upravljačke naknade za PBZ D-START fond kako slijedi:
  • za PBZ D-START fond naknada društvu za upravljanje iznosi 0,50% za razdoblje od 14. ožujka 2019.g. do opoziva


Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.


PBZ Invest