SPRU/SRRI fondova PBZ Bond i PBZ Equity

Društvo PBZ Invest je od 1. kolovoza 2020. izmijenilo Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti za fondove kako slijedi:
  • PBZ Bond fond iz kategorije 2 u kategoriju 3 (na ljestvici od 1 do 7), dok ukupan profil rizičnosti ostaje nepromijenjen, odnosno umjeren rizik
  • PBZ Equity fond iz kategorije 4 u kategoriju 5 (na ljestvici od 1 do 7), dok ukupan profil rizičnosti ostaje nepromijenjen, odnosno visok rizik

Obavještavamo vas kako je društvo PBZ Invest sukladno smjernicama CESR-a, a temeljem povećane volatilnosti fondova uslijed tržišnih kretanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 i temeljen mjerene volatilnosti u periodu od uzastopna četiri mjeseca, izmijenilo Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti – SPRU (eng. Synthetic Risk and Reward Indicator – SRRI) za PBZ Bond i PBZ Equity fond.
Više detalja o Sintetičkom pokazatelju rizičnosti i uspješnosti možete pročitati na našim stranicama SPRU/SRRI .

Dodatno, pojašnjen je način aktivnog upravljanja imovinom za PBZ Equity fond i PBZ Global fond za koje se koriste referentne vrijednosti (Benchmark).

U tu svrhu Društvo je ažuriralo Ključne informacije za ulagatelje fondova, koje su uz Prospekt i pravila fondova te opis rizika povezanih s ulaganjima dostupni u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa od 1. kolovoza 2020. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.