Smanjenje upravljačke naknade za PBZ START fond

Društvo je 7. studenog 2018.g. donijelo odluku o smanjenju upravljačke naknade za PBZ START fond kako slijedi:
Društvo je 7. studenog 2018.g. donijelo odluku o smanjenju upravljačke naknade za PBZ START fond kako slijedi:
  • naknada društvu za upravljanje za PBZ START fond iznosi 0,15% za razdoblje od 7. studenog 2018.g. do 31. prosinca 2018.g.

PBZ Invest