Smanjenje upravljačke naknade za PBZ START fond

PBZ Invest je donio odluku o produženju razdoblja smanjene upravljačke naknade za PBZ START fond kako slijedi:
  • za PBZ START fond naknada društvu za upravljanje iznosi 0,10% za razdoblje od 1. studenog 2019.g. do 30. studenog 2019.g.


Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.


PBZ Invest