Smanjenje upravljačke naknade za PBZ Short term bond i akcija za izlaznu naknadu

PBZ Invest je donio odluku o produženju razdoblja akcije za izlaznu naknadu u PBZ Short term bond fondu i o smanjenju upravljačke naknade Fonda:
  • za PBZ Short term bond fond naknada društvu za upravljanje iznosi 0,15% za razdoblje od 2. ožujka 2020.g. do 2. travnja 2020.g.


Skraćeno je razdoblje naplate izlazne naknade za PBZ Short term bond fond s 3 mjeseca na 1 mjesec, sukladno sljedećim pravilima:

  • za ulaganje do 1 mjeseca izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda;
  • što vrijedi isključivo za sve uplate u Fond izvršene u razdoblju od 2. ožujka 2020.g. do 2. travnja 2020.g.

Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.

PBZ Invest