Smanjenje upravljačke naknade za PBZ Short term bond fond

Društvo je 12. travnja 2018.g. donijelo odluku o smanjenju upravljačke naknade za PBZ Short term bond fond 
Društvo je 12. travnja 2018.g. donijelo odluku o smanjenju upravljačke naknade za PBZ Short term bond fond kako slijedi:
 
  • naknada društvu za upravljanje iznosi 0,65% za razdoblje od 12. travnja 2018.g. do 11. svibnja 2018.g.

PBZ Invest