Smanjenje upravljačke naknade za PBZ Euro Short Term Bond fond

PBZ Invest je donio odluku o produženju smanjene upravljačke naknade za PBZ Euro Short Term Bond fond kako slijedi:
  • za PBZ Euro Short Term Bond fond naknada društvu za upravljanje iznosi 0,05% za razdoblje od 12. kolovoza do 12. rujna 2019. godine


Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.


PBZ Invest