Smanjenje upravljačke naknade u PBZ Novčanom i PBZ Euro novčanom fondu

Nastavno na obavijest o produženju razdoblja naknada društvu za upravljanje od 3. travnja 2017.g., Društvo je 4. travnja 2017.g. donijelo odluku o smanjenju naknade kako slijedi:
  • naknada društvu za upravljanje za PBZ Novčani fond smanjena je sa 0,75% na 0,70% za razdoblje od 4. travnja 2017.g. do 30. travnja 2017.g.
  • naknada društvu za upravljanje za PBZ Euro novčani fond smanjena je sa 0,65% na 0,30% za razdoblje od 4. travnja 2017.g. do 30. travnja 2017.g.

PBZ Invest