Smanjenje upravljačke naknade i naplata izlazne naknade za PBZ Short term bond fond

Društvo je 12. srpnja 2018.g. donijelo odluku o smanjenju upravljačke naknade kao i za produljenje akcije za naplatu izlazne naknade za PBZ Short term bond fond kako slijedi:
Smanjena je upravljačka naknada sukladno slijedećim pravilima:
  • naknada društvu za upravljanje iznosi 0,45% za razdoblje od 12. srpnja 2018.g. do 13. kolovoza 2018.g.

Skraćeno je razdoblje naplate izlazne naknade za PBZ Short term bond fond s 3 mjeseca na 1 mjesec, sukladno slijedećim pravilima:

  • za ulaganje do 1 mjeseca izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda;
  • što vrijedi isključivo za sve uplate u Fond izvršene u razdoblju od 12. srpnja 2018.g. do 13. kolovoza 2018.g.
 
PBZ Invest