Smanjenje naknade za upravljanje za PBZ Euro novčani fond

Nastavno na obavijest o smanjenju naknada društvu za upravljanje od 2. lipnja 2017.g., Društvo je 14. lipnja 2017.g. donijelo odluku o daljnjem smanjenju naknade kako slijedi:
  • naknada društvu za upravljanje za PBZ Euro novčani fond smanjena je na 0,05% za razdoblje od 13. lipnja 2017.g. do 30. lipnja 2017.g.
PBZ Invest