Razdoblje početne ponude za PBZ Moderate 30 fond

Početna ponuda PBZ Moderate 30 fonda počinje sutra, 9.7.2020. i traje do 7.8.2020.

Obavještavamo vas da početna ponuda za PBZ Moderate 30 fond počinje 9.7.2020. i traje do 7.8.2020. do kraja dana.

Uplate u fond su moguće u eurima i u kunama u PBZ poslovnicama.

Ulazne naknade nema. Minimalna početna uplata je 100,00 (sto) EUR (ili u protuvrijednosti HRK). Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 15,00 (petnaest) EUR (ili u protuvrijednosti HRK). Kod uplate udjela u HRK, PBZ Invest će kod dodjele udjela kune preračunati po prodajnom tečaju PBZ-a. Kod zamjene udjela u HRK, PBZ Invest će iz fonda iz kojeg se prenose kune koristiti kupovni tečaj PBZ-a, a kod dodjele udjela u novi fond, kune će preračunati po prodajnom tečaju PBZ-a.

Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 EUR. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s 21.8.2020.

Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa.
Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.