Razdoblje početne ponude - novi fond PBZ Equity World

Obavještavamo vas da je dana 10. lipnja 2021.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - PBZ Equity World
Obavještavamo vas da početna ponuda novog fonda počinje sutra, 7.7.2021. i traje do 5.8.2021.

Uplate u PBZ Equity World fond su moguće u eurima i kunama (EUR/HRK) u PBZ poslovnicama. Ulazne naknade nema.
Minimalna početna uplata je 100,00 (sto) EUR. Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 15,00 (petnaest) EUR. 

Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 EUR. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s 20.8.2021.

Prospekt i pravila fondaKljučne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.