Produženje razdoblja početne ponude za PBZ Moderate 30 fond

Produžuje se početna ponuda novog fonda do 27.3.2020.

Obavještavamo vas da se produžuje početna ponuda novog fonda do 27.3.2020. 

Uplate u fond su moguće u eurima i u kunama u PBZ poslovnicama. Ulazne naknade nema.

Minimalna početna uplata je 100,00 (sto) EUR (ili u protuvrijednosti HRK). Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 15,00 (petnaest) EUR (ili u protuvrijednosti HRK). Kod uplate udjela u HRK, PBZ Invest će kod dodjele udjela kune preračunati po prodajnom tečaju PBZ-a. Kod zamjene udjela u HRK, PBZ Invest će iz fonda iz kojeg se prenose kune koristiti kupovni tečaj PBZ-a, a kod dodjele udjela u novi fond, kune će preračunati po prodajnom tečaju PBZ-a.

Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 EUR. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s 10.4.2020.

Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.