Produženje akcije upravljačke naknade za PBZ START fond

PBZ Invest je donio odluku o produženju razdoblja akcije upravljačke naknade za PBZ START fond kako slijedi:
  • za PBZ START fond naknada društvu za upravljanje iznosi 0,15% za razdoblje od 6. listopada 2020.g. do opoziva


Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.


PBZ Invest