Produljenje razdoblja za ulazne naknade i naknada za upravljanje za PBZ Short term bond fond

Obavještavamo Vas da je 2. siječnja 2018.g. PBZ Invest donio slijedeće Odluke Uprave:
  • ulazna naknada za PBZ Conservative 10 fond ukinuta je za razdoblje od 1. siječnja 2018.g. do 31. ožujka 2018.g.
  • ulazna naknada za PBZ Short Term Bond fond ukinuta je za razdoblje od 1. siječnja 2018.g. do 31. ožujka 2018.g.
  • ulazna naknada za PBZ Flexible 30 fond ukinuta je za razdoblje od 1. siječnja 2018.g. do 31. ožujka 2018.g.
Također, PBZ Invest donio je Odluku Uprave da naknada društvu za upravljanje za PBZ Short term bond fond iznosi 1,10% za razdoblje od 1. siječnja 2018.g. do 31. ožujka 2018.g.
 
Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i Pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.

PBZ Invest