Pripajanje fonda PBZ E-START fondu PBZ Euro Short Term Bond

Obavještavamo vas da će se PBZ E-START otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripojiti PBZ Euro Short Term Bond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom. Pripajanje će se provesti 17. listopada 2019. godine.

Pripajanjem PBZ E-START fonda PBZ Euro Short Term Bond fondu usklađuje se ukupna paleta investicijskih fondova pod upravljanjem PBZ Investa. Naime, slijedom usklađenja s Uredbom o novčanim fondovima (EU 2017/1131) u travnju 2019. godine stupile su na snagu bitne izmjene prospekta fonda PBZ E-START kojima je izmjenom investicijskog cilja i strategije ulaganja PBZ E-START fond reklasificiran iz novčanog u kratkoročni obveznički fond. S obzirom da PBZ Invest upravlja i PBZ Euro Short Term Bond fondom, a da oba fonda spadaju u kategoriju kratkoročnih obvezničkih fondova denominiranih u euru i imaju sličnu strategiju ulaganja, uslijed troškovnih, komercijalnih i operativnih razloga, PBZ Invest je donio odluku o pripajanju.
 
Pripajanje se provodi u najboljem interesu postojećih i budućih ulagatelja, kako bi se omogućilo postizanje konkurentnih prinosa i poboljšali ostali uvjeti ulaganja i u budućim razdobljima.

Sve bitne informacije o samom pripajanju možete pronaći u dokumentu u nastavku

Informacije o pripajanju