Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI – oporezivanje kapitalnih dobitaka
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) i Uredbi Vlade RH o izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 16. prosinca 2015. godine, u oporezive kapitalne dobitke od 1. siječnja 2016. godine uključeni su ostvareni prinosi iz ulaganja u investicijske fondove i portfelje.

Oporezuju se svi neto kapitalni dobici ostvareni od ulaganja u investicijske fondove i portfelje, ukoliko su istovremeno ostvareni ovi uvjeti:
  • ulaganja su kupljena nakon 1. siječnja 2016.
  • ulaganja su prodana u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
  • prodajom je ostvaren ukupni neto kapitalni dobitak

Klijenti (fizičke osobe) koji su ostvarili ukupni neto kapitalni dobitak unutar kalendarske godine 2017. (porezni obveznici) dužni su prijaviti (putem JOPPD obrasca), te platiti porez i prirez na dohodak do 28. veljače 2018. godine.

PBZ Invest će tijekom siječnja 2018. godine poslati klijentima Izvještaj u kojem je iskazana porezna osnovnica u HRK, a koja u slučaju da je klijent ostvario dohodak od kapitala od ulaganja u fondove kojima upravlja jedino PBZ Invest, predstavlja iznos na kojeg je klijent dužan obračunati i platiti porez i prirez.

Napomena: svi klijenti koji će od PBZ Investa dobiti Izvještaj da su ostvarili neto oporezivi kapitalni dobitak u 2017. godini koji je manji od 112,00 kuna, te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2018. godine i to iz razloga što bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.
Ovdje pročitajte priopćenje Porezne Uprave

Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI – oporezivanje kapitalnih dobitaka