PBZ International Multi Asset fond - novi fond PBZ Investa

Obavještavamo vas da je dana 27.10.2017.g. PBZ Invest d.o.o. osnovao novi otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, PBZ International Multi Asset fond.
Obavještavamo vas da je dana 27.10.2017.g. PBZ Invest d.o.o. osnovao novi otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, PBZ International Multi Asset fond.

PBZ International Multi Asset fond namijenjen je ulagateljima koji žele postići međunarodnu diverzifikaciju imovine kroz UCITS fondove različitih strategija ulaganja, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti. Diverzifikacija se vrši ne samo kroz izlaganje različitim međunarodnim tržištima (Sjeverna Amerika, Europa, Japan i tržišta u razvoju), već i kroz ulaganje u različite klase imovine tj. u različite vrste fondova (novčane, obvezničke, mješovite, dioničke). Cilj Fonda jest ponuditi ulagateljima investicijsko rješenje temeljem kojeg će svoju imovinu plasirati neposredno u svjetski poznate investicijske fondove. Pripada kategoriji „fond fondova“ obzirom da se imovina Fonda investira isključivo u druge investicijske fondove.

Svi detalji o razdoblju upisa biti će objavljeni na internetskoj stranici PBZ Investa.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje.