PBZ Global fond bitne i nebitne promjene prospekta

PBZ Invest d.o.o. Vas ovim putem obavještava o bitnim promjenama prospekta za PBZ Global fond. 
PBZ Invest d.o.o. (Društvo) je dana 18. veljače 2021. godine zaprimilo od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobrenje bitnih promjena prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) PBZ Global fonda.

Prospekt PBZ Global fonda izmijenjen je i dopunjen u bitnome u dijelovima koji opisuju investicijski cilj, strategiju i ograničenja ulaganja Fonda te rizike povezane s ulaganjima i strukturom Fonda. U preostalom dijelu, prospekt PBZ Global fonda promijenjen je na način da su propisani elementi sadržaja usklađeni s bitnim promjenama te je u uvodnom Dijelu I dodana kategorizacija Fonda.
  • Bitne promjene prospekta PBZ Global fonda stupaju na snagu protekom 40 dana od dana objave ove obavijesti na mrežnim stranicama Društva odnosno 31. ožujka 2021. godine.
  • Sukladno zakonskim odredbama, u razdoblju od 19. veljače 2021. do zaključno 30. ožujka 2021. godine svi imatelji udjela PBZ Global fonda mogu zatražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade koja bi inače bila plativa.
Navedene promjene prospekta PBZ Global fonda detaljnije se pojašnjavaju u obavijesti dostupnoj putem poveznice: Obavijest imateljima udjela PBZ Global fonda o bitnim i nebitnim promjenama prospekta

Novi prospekt i Ključne informacije za ulagatelje PBZ Global fonda biti će dostupni na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, odnosno od 31. ožujka 2021. godine.

PBZ Invest